Maximumdiscount
15%
until Jun 2024

ຕາຕາລາງປຽບທຽບແຕ່ລະບໍລິການ

Web Hosting, Private Hosting, Cloud VPS, Cloud Enterprice

Detail Web Hosting Private Hosting Cloud VPS Cloud Enterprise
ເຫມາະສຳລັບ ເວັບໄຊທ໌ຂະຫນາດນ້ອຍ ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດທົ່ວໄປ ນັກພັດທະນາດ້ານ IT ບໍລິສັດຂະຫນາດກາງ-ໃຫຍ່
ລະດັບ Skill ຜູ້ໃຊ້ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃດໆ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃດໆ ສາມາດຈັດການ Server ໄດ້ເອງ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃດໆ
ແຊການໃຊ້ງານຊັບພະຍາກອນ ແຊການກັບລູກຄ້າທ່ານອື່ນ ບໍ່ຕ້ອງແຊ ບໍ່ຕ້ອງແຊ ບໍ່ຕ້ອງແຊ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຊັບພະຍາກອນຕໍ່ instance 1:100 1:1 1:1 4:1 *
ແອັບພລິເຄເຊິນທີ່ຮອງຮັບ ເວັບໄຊທ໌ ເວັບໄຊທ໌+ຕິດຕັ້ງເພີ່ມໄດ້ ໂປແກັມທັງຫມົດທີ່ນໍາໃຊ້ ໂປແກັມທັງຫມົດທີ່ນໍາໃຊ້
ການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງເຊີເວີ້ FTP, Hosting,
Control Panel
FTP, Hosting,
Control Panel, SSH
SSH SSH
ລະບົບປະຕິບັດການ ແຊ Windows/CentOS ເລືອກຕົວທ່ານເອງ ເລືອກຕົວທ່ານເອງ
ການຕິດຕັ້ງຊອບແວເພີ່ມເຕີມ ເຮັດບໍ່ໄດ້ ລູກຄ້າຕິດຕັ້ງເອງ ລູກຄ້າຕິດຕັ້ງເອງ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕິດຕັ້ງໃຫ້/
ລູກຄ້າຕິດຕັ້ງເອງ
Load-balancing ເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຮັດບໍ່ໄດ້ ລູກຄ້າຕິດຕັ້ງເອງ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕິດຕັ້ງໃຫ້/
ລູກຄ້າຕິດຕັ້ງເອງ
Network Speed ແຊ 100Mbps / 1Gbps 100Mbps / 1Gbps 1Gbps / 10Gbps
Storage SSD SSD SSD SSD NetApp +
Redundancy
Auto Backup ບໍ່ຮອງຮັບ Weekly Weekly ກຳນົດໄດ້ເອງ
Failover ບໍ່ຮອງຮັບ ບໍ່ຮອງຮັບ ບໍ່ຮອງຮັບ Automatic failover
Support basic support 24/7 basic support 24/7 basic support 24/7 basic support 24/7
ຫລືເລືອກ
support ແພລນໄດ້
System Setup ບໍ່ຮອງຮັບ ຕິດຕັ້ງດ້ວຍ package ລູກຄ້າ Setup ເອງ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຊ່ວຍເຫຼືອແຜນແລະຕິດຕັ້ງ
ການຄິດລາຄາ ລາຍປີ ລາຍປີ ລາຍຊົ່ວໂມງ (ລະບົບຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ) ຕາມຕົກລົງກັບລູກຄ້າ
ການຊຳລະເງິນ ເງິນສົດ, ໂອນເງິນ ເງິນສົດ, ໂອນເງິນ ເງິນສົດ, ໂອນເງິນ ເງິນສົດ, ໂອນເງິນ
ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
Web Hosting Private Hosting Cloud VPS Cloud Enterprise
* 4 4 ຫນ່ວຍປະມວນຜົນຂອງ Cloud VPS ເທົ່າກັບ 1 ຫນ່ວຍປະມວນຜົນຂອງ Cloud EP

ບໍລິການເສີມພ້ອມ Cloud Service

Setup Cloud Server ລະບົບ Monitor service ແລະດູແລລະບົບ

ບໍລິການ setup cloud server ຂອງ Z.com ໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ພ້ອມລະບົບ monitor service ລວມເຖິງດູແລລະບົບໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

Migrate ຈາກ cloud ອື່ນມາ Z.com cloud

ບໍລິການ setup cloud server ຂອງ Z.com ໃຫ້ຖືກຕາມການໃຊ້ງານ ແລະດຳເນີນການ Migrate ຂໍ້ມູນມາຫາລະບົບ Cloud ຂອງ Z.com

Migrate ຈາກ physical ຫລື VMware ມາ Z.com

migrate VM service ຫລື ຂໍ້ມູນຈາກ physical server ຫລື VMware ເພື່ອມາໃຊ້ງານທີ່ Z.com cloud

ແກ້ບັນຫາເວັບໄຊທ໌ຫລົ້ມ ຖືກ malware

ຖ້າທ່ານມີບັນຫາເວັບໄຊທ໌ຖືກໂຈມຕີເລື້ອຍໆ ຫລື ຫລົ້ມເລື້ອຍໆ ທາງເຮົາມີທີມງານກວດສອບຊ່ອງຫວ່າງ ແລະແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ ພ້ອມກາລັນຕີບັນຫາຫລັງຈາກແກ້ບັນຫາແລ້ວ

ຕິດຕັ້ງລະບົບ ERP + Cloud server

ບໍລິການຕິດຕັ້ງລະບົບ ERP ດ້ວຍ Odoo ERP ທີ່ມາພ້ອມກັບໂມດຸນຫລາຍຢ່າງທັງ ງານຂາຍ, ຈັດຊື້, HR, ສາງສິນຄ້າ, POS ແລະອື່ນໆ ສາມາດຮອງຮັບການໃຊ້ງານທາງບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ ກາງ ແລະ ບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ລາຄາຕາມລະບົບ

Email Server ສ່ວນ ຕົວ

ບໍລິການ Email server ສ່ວນຕົວເທິງ Z.com cloud server ໃຫ້ບໍລິການພ້ອມກັບ License smartermail ເຊິ່ງເປັນ software ສຳລັບເຮັດອີເມວ server ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງໂລກ

ຕິດຕໍ່ທີມງານ

Select country you prefer.