"สร้าง Server ภายใน 1 นาที"

เลือก Spec ที่ต้องการแล้วสร้างได้ทันที !

“เลือกบริการ Cloud ที่เหมาะสมกับคุณ”

1

เหมาะสำหรับ
ผู้ใช้งานที่มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Server นักพัฒนา ที่ต้องการ setup server เอง

 • จัดการได้เองผ่าน Control Panel
 • คิดค่าบริการเป็นชั่วโมง
 • สร้าง Server ใน 1 นาที

จัดการ Server ได้เองทั้งหมด ผ่าน Control Panel คิดราคาเป็นรายชั่วโมง

2

เหมาะสำหรับ
ลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ และอีเมล์และต้องการให้ทีมงานเราติดตั้ง+Support ใหัทั้งหมด

 • จัดการได้เองผ่าน Control Panel
 • คิดค่าบริการเป็นรายปี
 • ติดตั้งทุกอย่างพร้อมใช้งาน ทั้งเว็บไซต์และอีเมล์
 • ไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคใดๆ ก็ใช้งานได้

Server ส่วนตัว ไม่ต้อง Setup เอง ทีมงานเรา Setup + Support ให้ทั้งหมด

3

เหมาะสำหรับ
ลูกค้าระดับองค์กรที่ต้องการ ความเสถียรสูงหรือมีระบบขนาดใหญ่, ต้องการให้ทีมงานเรา Custom ระบบให้เฉพาะตัว

 • จัดการได้เองผ่าน Control Panel
 • คิดค่าบริการเป็นชั่วโมง
 • สามารถปรับแต่งโครงสร้างระบบได้ ตามต้องการ
 • สามารถนำ Hardware ส่วนตัว มาเชื่อมต่อได้
 • สามารถเพิ่ม Option ต่างๆ ได้ ตามต้องการ

Cloud สำหรับระบบขนาดใหญ่ ติดตั้งระบบตาม Requirement ลูกค้า

Additional Option

People use our Web Hosting more than 750,000 Website

( Our Z.com Customers )

 • "The organization is the reliable company . I've became customer here since 2011. Email sever is very stable . Support staff , excellent service, excellent service, very impressed."

  Oishi Group Puplic Company Limited
  www.oishigroup.com

 • "The company is reliable The system works well and Support staff , prompt service . We have the confidence and trust. To use with your design to me."

  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
  www.cpall.co.th

 • "Call the staff friendly I can talk to the Support Web site is not frequently down . Overall it's considered good."

  Platinum Fashion Mall
  www.platinumfashionmall.com

 • "I used NetDesign services for 4 year. Staff is fully support with monitoring the at problems for me."

  Krispykreme
  www.krispykreme.co.th

 • "Good fast service, customers are tracked continuously. Friendly staff by telephone call , Live chat , email , and get help as well. I was impressed."

  Comseven International
  www.comseven.com

 • "Quality of service from NetdesignHost . Excellent customer care, spec & bandwidth good value. stability."

  Olympic Committee of Thailand
  www.olympicthai.or.th

 • "I appreciate the service of officials Support for fast intuitive interface . Operating system stability has never been a problem with the system here."

  Disney Thai
  www.disney.co.th

 • "Good service staff In terms of applications and systems. Coordination Troubleshooting is quick overall feeling okay."

  Th.boots.com
  www.th.boots.com

Server set up in Thailand! Support by Thai people 100%