เว็บร่วง เว็บดาวน์

ช่วยย้ายมา Z.com Cloud EP ฟรี
Setup ระบบให้เหมาะกับการใช้งาน ฟรี
Tune ระบบให้เสถียร และเร็วมากขึ้ ฟรี
ติดตั้ง Monitor ส่งตรงถึง LINE ของคุณ ฟรี

ปรึกษา ฟรี

หมดปัญหาเว็บไซต์ดาวน์ ไม่มีคนดูแล เราช่วยท่านได้

เปลี่ยนมาใช้ Cloud กับ Z.com ที่มีประสิทธิภาพสูง เสถียรภาพสูงกว่า Cloud ทั่วไป มีฟังก์ชั่นในการใช้งานทั้ง Loadbalancer, Privat Network ทำให้รองรับระบบที่หลากหลาย ตามความต้องการ ที่สำคัญเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ช่วยออกแบบ setup tuneup ให้ท่าน

  • สำหรับธุรกิจ / ระบบที่มีเสถียรภาพสูง
  • มาตรฐานสากล ปลอดภัยสูง
  • จัดการ server ได้ด้วยตัวเอง
  • คิดราคารายชั่วโมง
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่

1. Package Web 3 VMs พร้อม Setup & Tuning

For Website, Web application, Small E-commerce, Small API service

Web server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 1 unit
DB server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 1 unit
Monitor server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 1 unit
Global IP address
209 THB/mo x 2 units
Private network (VLAN)
1,694 THB/mo x 1 unit
Data transfer fee
3 THB/1GB(Out) over 2TB
Promotion price
7,506 THB/mo (excluding tax) เริ่ม 5,500 THB/mo
* If you change spec or OS, the price will change as you choose.
** Each web application has different needs. May need to adjust the spec to fit.

2. Package Loadbalance system with Setup & Tuning

For Website, Web application, API service that's need high stability or number of visitors in the service.

Load balancer
Type :
Price :
NAT Load balancer
9,966 THB/mo
Web server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 2 units
DB server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 2 units
Monitor server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 1 units
Global IP address
209 THB/mo x 2 units
Private network (VLAN)
1,694 THB/mo x 1 unit
Data transfer fee
3 THB/1GB(Out) over 2TB
Promotion price
21,068 THB/mo (excluding tax) เริ่่ม 8,000 THB/mo
* If you change spec or OS, the price will change as you choose.
** Each web application has different needs. May need to adjust the spec to fit.

3. Package Large site system with Setup & Tuning

For Large Website & Web application, Large E-commerce, Large API service

Load balancer
Type :
Price :
NAT Load Balancer
9,966 THB/mo
Cache server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 2 units
Web server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 2 units
DB server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 2 units
Monitor server
Type :
Spec :
Price :
Linux Standard ST0202
2 vCPU / memory 2 GB / SSD 50 GB
1,798 THB/mo x 1 units
Global IP address
209 THB/mo x 2 units
Private network (VLAN)
1,694 THB/mo x 1 unit
Data transfer fee
3 THB/1GB(Out) over 2TB
Promotion price
24,664 THB/mo (excluding tax) เร่ิม 10,000 THB/mo
* If you change spec or OS, the price will change as you choose.
** Each web application has different needs. May need to adjust the spec to fit.

Quatation Request

Send message completed!

Please waiting for our staff contact you back.

Send quatation again.