L I N E

จุดเด่นของ Cloud Enterprise

 • Hardware High
  Performance & Stability Server ทั้งหมดที่เราเลือกใช้คือ Dell R630 ทั้งหมดและทุกแพลนมีการกำหนด N+1 compute node ซึ่งหมายถึงทุกแพลนที่ท่านใช้งานอยู่ เราจะมี 1compute server standby กรณีเครื่อง server ของแพลนนั้น ๆ มีปัญหาเราสามารถ migrate ข้อมูลไปที่เครื่องสำรองได้ทันที
  Server ทั้งหมดที่เราเลือกใช้คือ Dell R630 ทั้งหมดและทุกแพลนมีการกำหนด N+1 compute node ซึ่งหมายถึงทุกแพลนที่ท่านใช้งานอยู่ เราจะมี 1compute server standby กรณีเครื่อง server ของแพลนนั้น ๆ มีปัญหาเราสามารถ migrate ข้อมูลไปที่เครื่องสำรองได้ทันที
 • Effective Network อุปกรณ์ทังหมดติดตั้งแบบ redundancy แบบ 100% ทำให้ระบบเครือข่ายของเรามีระบบสำรองในกรณีที่ลิงค์หลักมีปัญหา ซึ่งจะมีลิงค์สำรองที่จะทำหน้าที่แทนได้ทันที โดยระบบ network redundancy ของเราจะมีตั้งแต่ server จนถึง gateway router ทำให้ระบบ network ของเรามีความเสถียรสูงมาก และ Network interface ทั้งหมดเป็น 10Gbps
  อุปกรณ์ทังหมดติดตั้งแบบ redundancy แบบ 100% ทำให้ระบบเครือข่ายของเรามีระบบสำรองในกรณีที่ลิงค์หลักมีปัญหา ซึ่งจะมีลิงค์สำรองที่จะทำหน้าที่แทนได้ทันที โดยระบบ network redundancy ของเราจะมีตั้งแต่ server จนถึง gateway router ทำให้ระบบ network ของเรามีความเสถียรสูงมาก และ Network interface ทั้งหมดเป็น 10Gbps
 • การชำระค่าบริการ ลูกค้า Entreprise สามารถชำระ ค่าบริการได้ตามการตกลงกับทาง Z.com เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางบัญชีของท่าน เช่น ให้ทาง Z.com วางบิลการใช้ บริการทั้งหมดตอนสิ้นเดือนเป็นต้น
  ลูกค้า Entreprise สามารถชำระ ค่าบริการได้ตามการตกลงกับทาง Z.com เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางบัญชีของท่าน เช่น ให้ทาง Z.com วางบิลการใช้ บริการทั้งหมดตอนสิ้นเดือนเป็นต้น
 • จำนวนAccount ที่ใช้งาน Cloud enterprise รองรับการใช้งานในลักษณะ account หลักและ account ย่อยได้โดยที่ท่านสามรถกำหนด Role ของแต่ละ account ย่อย ได้เอง
  Cloud enterprise รองรับการใช้งานในลักษณะ account หลักและ account ย่อยได้โดยที่ท่านสามรถกำหนด Role ของแต่ละ account ย่อย ได้เอง
 • สามารถปรับระบบได้
  ตามความต้องการ คุณสามารถปรับเปลี่ยนระบบได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการสร้างเป็นระบบที่ต้องปรับเปลี่ยนบ่อยๆ เช่น ต้องเตรียมระบบเพื่อทำ software development หรือทำ testing scenario หรือทำ lab ในการเรียนการสอน เป็นต้นหรือระบบที่ต้องเพิ่มจำนวนเครื่องหรือลดเครื่องให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลาก็ทำได้ เพราะเราคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง Cloud enterprise มีการมีความยืดหยุ่นในส่วนของ network configuration ทำให้สามารถรองรับการ ปรับระบบได้ตามความต้องการและรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับ didecate device ที่ท่านต้องการ
  คุณสามารถปรับเปลี่ยนระบบได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับการสร้างเป็นระบบที่ต้องปรับเปลี่ยนบ่อยๆ เช่น ต้องเตรียมระบบเพื่อทำ software development หรือทำ testing scenario หรือทำ lab ในการเรียนการสอน เป็นต้นหรือระบบที่ต้องเพิ่มจำนวนเครื่องหรือลดเครื่องให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลาก็ทำได้ เพราะเราคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง Cloud enterprise มีการมีความยืดหยุ่นในส่วนของ network configuration ทำให้สามารถรองรับการ ปรับระบบได้ตามความต้องการและรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับ didecate device ที่ท่านต้องการ
 • Support & Monitoring - 24/7 support ทีม support ของเราให้บริการตลอด 24 ชม. ทำให้มั่นใจได้ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใด เราพร้อมให้บริการคุณเสมอ หรือถ้าคุณอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. เช่นกัน
  - Contact via line, telephone, e-mail เรามีหลายช่องทางบริการให้คุณสามารถเลือกติดต่อได้ตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นทาง line ทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail
  - 24/7 support ทีม support ของเราให้บริการตลอด 24 ชม. ทำให้มั่นใจได้ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใด เราพร้อมให้บริการคุณเสมอ หรือถ้าคุณอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. เช่นกัน
  - Contact via line, telephone, e-mail เรามีหลายช่องทางบริการให้คุณสามารถเลือกติดต่อได้ตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นทาง line ทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail
 • รองรับ Block storage สูงถึง 2TB บริการเสริม Block storage เร่ิมต้นที่ 100GB จนถึง 2TB เพื่อรองรับการใช้งานโดย Block storage เราเลือกให้ Hardware NetApp ที่มีประสิทธิภาพสูงว่า storage ทั่วไป สามารถเลือกและกำหนด IOPS ได้ตามความต้องการสูงถึง 10,000 IOPS
  บริการเสริม Block storage เร่ิมต้นที่ 100GB จนถึง 2TB เพื่อรองรับการใช้งานโดย Block storage เราเลือกให้ Hardware NetApp ที่มีประสิทธิภาพสูงว่า storage ทั่วไป สามารถเลือกและกำหนด IOPS ได้ตามความต้องการสูงถึง 10,000 IOPS
 • ตั้งเวลาการ Backup ข้อมูลได้ สามารถกำหนดเวลาในการ Backup VM แต่ละ VM ได้ด้วยตนเอง ซึ่งท่านสามารถกำหนด วันและเวลาในการ backup ได้พร้อมกำหนดจำนวน generation ของข้อมูลที่ท่านต้องการ backup เก็บไว้ได้ ที่สำคัญเราคิดราคาตามปริมาณข้อมูลจริงที่ท่านใช้งาน
  สามารถกำหนดเวลาในการ Backup VM แต่ละ VM ได้ด้วยตนเอง ซึ่งท่านสามารถกำหนด วันและเวลาในการ backup ได้พร้อมกำหนดจำนวน generation ของข้อมูลที่ท่านต้องการ backup เก็บไว้ได้ ที่สำคัญเราคิดราคาตามปริมาณข้อมูลจริงที่ท่านใช้งาน
 • มีหลากหลายแพลน รองรับตามความต้องการ เรามีให้บริการหลากหลายแพลน เพื่อรองรับความต้องการของท่าน CPU ตั้งแต่ 1 vCPU ถึง 32 vCPU และ Momory ตั้งแต่ 1 GB จนถึง 60GB ซึ่งเพียงพอต่อทุกความต้องการใช้งาน
  เรามีให้บริการหลากหลายแพลน เพื่อรองรับความต้องการของท่าน CPU ตั้งแต่ 1 vCPU ถึง 32 vCPU และ Momory ตั้งแต่ 1 GB จนถึง 60GB ซึ่งเพียงพอต่อทุกความต้องการใช้งาน

เลือกประเทศที่คุณต้องการ