L I N E

ระบบจัดการเอกสารและอนุมัติออนไลน์
ใช้งานง่าย ผ่านมือถือ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
ทดแทนการใช้กระดาษได้ 100%

ทดลองใช้งานฟรี

Z.com Sign ช่วยองค์กรคุณได้อย่างไร?

คุณสามารถใช้ Z.com Sign เซ็นเอกสารอะไรได้บ้าง?

Z.com Sign รองรับการเซ็นเอกสารทุกประเภททั้งสำหรับภายในและภายนอกองค์กร

 • หนังสืออนุมัติ

 • หนังสือมอบอำนาจ

 • เอกสารผู้ถือหุ้น

 • สัญญาพนักงาน

 • หนังสือมอบอำนาจ

 • สัญญาคู่ค้า

 • ใบเสนอราคา

 • ใบแจ้งหนี้

 • ใบสั่งซื้อ

สิทธิพิเศษที่เราให้มากกว่า

 • เซ็นเอกสารไม่จำกัด

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

 • ปรับแต่งแบบฟอร์ม
  ให้ตามรูปแบบองค์กร

 • ต่อเข้ากับระบบองค์กร
  ได้ทุกรูปแบบ

 • ปรับการทำงานระบบ
  ให้เข้ากับแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ

 • ติดตั้งและอบรมการใช้งาน
  ให้ถึงสำนักงาน

เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท/เดือน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อทดลองใช้ฟรี

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

เลือกประเทศที่คุณต้องการ