Tin tức

Lựa chọn Auto-Backup

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp tạo máy chủ ảo cùng với lựa chọ ...

Máy chủ ảo, Máy chủ ảo/Lưu trữ

Gán địa chỉ IP riêng cho máy chủ ảo

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm (đính kèm) mộ ...

Máy chủ ảo, Máy chủ ảo/Lưu trữ

Sử dụng dịch vụ DNS

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng dịch vụ DNS từ bảng điều khiển ...

DNS, Tên miền/DNS

Thiết lập DNS round robin

DNS round robin là kỹ thuật thiết lập nhiều địa chỉ IP toàn cầu cho cù ...

DNS, Tên miền/DNS

Gán nhiều địa chỉ IP toàn cầu cho máy chủ ảo

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình phía máy ...

Mạng, Mạng chia sẻ toàn cầu

Thiết lập bản ghi CNAME

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập bản ghi CNAME trong dịch vụ ...

DNS, Tên miền/DNS

Thêm địa chỉ IP cho máy chủ ảo Linux

Khi sử dụng dịch vụ thêm địa chỉ IP cho máy chủ ảo ở Z.com, sau khi bạ ...

Máy chủ ảo, Máy chủ ảo/Lưu trữ

Thiết lập bản ghi A

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập bản ghi A trong dịch vụ DNS ...

DNS, Tên miền/DNS

Gắn image ISO

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách gắn image ISO trên máy chủ ảo đã tạo t ...

Image, Máy chủ ảo/Lưu trữ

Thiết lập bản ghi MX

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập bản ghi MX trong dịch vụ DNS ...

DNS, Tên miền/DNS

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi