Tin tức

Cách sử dụng ứng dụng ownCloud

ownCloud là một ứng dụng web mã nguồn mở miễn phí để xây dựng hệ thống ...

Ứng dụng, Ứng dụng

Gán địa chỉ IP riêng cho máy chủ ảo

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm (đính kèm) mộ ...

Máy chủ ảo, Máy chủ ảo/Lưu trữ

Sử dụng dịch vụ DNS

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng dịch vụ DNS từ bảng điều khiển ...

DNS, Tên miền/DNS

Cách sử dụng ứng dụng Drupal

Drupal là một hệ thống quản lý nội dung CMS phổ biến trên toàn thế giớ ...

Ứng dụng, Ứng dụng

Gán nhiều địa chỉ IP toàn cầu cho máy chủ ảo

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình phía máy ...

Mạng, Mạng chia sẻ toàn cầu

Thiết lập bản ghi CNAME

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập bản ghi CNAME trong dịch vụ ...

DNS, Tên miền/DNS

Cách sử dụng image MediaWiki

MediaWiki là một ứng dụng wiki mã nguồn mở miễn phí được sử dụng ở Wik ...

Ứng dụng, Ứng dụng

Thiết lập DNS round robin

DNS round robin là kỹ thuật thiết lập nhiều địa chỉ IP toàn cầu cho cù ...

DNS, Tên miền/DNS

Lựa chọn Auto-Backup

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp tạo máy chủ ảo cùng với lựa chọ ...

Máy chủ ảo, Máy chủ ảo/Lưu trữ

Thêm địa chỉ IP cho máy chủ ảo Linux

Khi sử dụng dịch vụ thêm địa chỉ IP cho máy chủ ảo ở Z.com, sau khi bạ ...

Máy chủ ảo, Máy chủ ảo/Lưu trữ

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi