Bảng giá linh hoạt giúp hạn chế tối đa chi phí

Z.com Cloud

Bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ từ bất kỳ thời điểm nào(giữa tháng, hay trong một thời gian ngắn) bằng việc thiết lập sử dụng dịch vụ theo đơn vị giờ.
Bắt đầu nhỏ, thành quả lớn.
Không lãng phí trong quá trình sử dụng, bạn có thể cấu thành hệ thống một cách linh hoạt phù hợp với quy mô sử dụng.

Bảng chi phí

Đơn vị thời gian Đơn vị tháng

Dịch vụ bổ sung VPS

Thêm dung lượng SSD 200GB
500.000VND/tháng
700VND/giờ
Là dịch vụ tăng thêm dung lượng SSD cho VPS. Bạn có thể tùy ý lựa chọn VPS muốn thêm dung lượng.
Thêm dung lượng SSD 500GB
1.000.000VND/tháng
1.400VND/giờ
Địa chỉ IP
100.000VND/tháng
140VND/giờ
GlobalIP(IPv4) có thể thêm theo đơn vị 1/2/4/8/16
Load Balancer (Cân bằng tải)
200.000VND/tháng
280VND/giờ
Vừa giám sát hoạt động vừa phân tán xử lý đồng thời nhiều VPS. Phương thức phân tán có thể lựa chọn từ List Conection hoặc Roud Robin.
Ghi nhớ dữ liệu
375.000VND/tháng
530VND/giờ
Dữ liệu của VPS của bạn có thể được ghi nhớ mọi thời điểm mà bạn muốn. Với mỗi khu vực region bạn có thể sử dụng tới 50GB miễn phí.
Tự động backup
75.000VND/tháng
110VND/giờ
VPS của z.com cho phép lưa trữ tự động lên tới 3 back up gần nhất. Bạn có thể lưu trữ back up như một bản ghi để tạo các VPS mới cũng như khôi phục dữ liệu một cách dễ dàng.
Lượng gửi dữ liệu
500VND/1GB
Trường hợp vượt quá hạn mức trong gói, thì sẽ tính thêm theo mỗi đơn vị 1GB.
  • Biểu giá áp dụng cho khu vực Japan
  • Chi phí không bao gồm thuế

Application Server

Mail Server
105.000VND/tháng
150VND/giờ
Với dịch vụ mail dung lượng lên tới 10GB, bạn có thể thiết lập địa chỉ mail và sử dụng ngay lập tức. Bạn có thể lấy danh sách các email hộp thư đến một cách dễ dàng thông qua API.
DB server
105.000VND/tháng
150VND/giờ
Với dịch vụ RDB dung lượng lên tới 10GB, bạn có thể tạo ra table và sử dụng ngay lập tức. Với MariaDB bạn có thể liên kết giữa VPS với mạng nội bộ một cách dễ dàng

Object storage

Object storage
75.000VND/tháng
110VND/giờ
Là dịch vụ cho phép lưu dữ liệu thông qua API (OpenStack Swiff). Bạn có thể bổ sung thêm bộ nhớ theo đơn vị 100GB và không có giới hạn cho dung lượng bộ nhớ.

DNS

DNS
Xuất VAT theo yêu cầu
Xuất VAT theo yêu cầu
Có thể thiết định các bản ghi có dạng như A/AAAA/CNAME/MX/TXT v.v. Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng miễn phí cho bao nhiêu tên miền đi nữa.
GeoDNS
75.000VND/tháng
110VND/giờ
DNS Server phân giải IP giúp truy vấn theo vị trí địa lý gần nhất của người truy cập.
  • Biểu giá áp dụng cho khu vực Japan
  • Chi phí không bao gồm thuế