QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

* Lựa chọn miễn phí Windows Server chỉ áp dụng cho gói Cloud VPS từ Plan 4 trở lên tại DC Việt Nam

* Ưu đãi chỉ áp dụng cho 1 VPS / 1 tài khoản

* Ưu đãi sẽ được tự động áp dụng trong thời gian sử dụng
Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin thanh toán trong My Z.com và thông báo cho chúng tôi nếu xảy ra lỗi

Chat với chúng tôi