Auto-Backup - Tự động sao lưu

Không còn nỗi lo mất dữ liệu với chức năng tự động sao lưu 1 lần/tuần tại Z.com
Quý khách có thể sao lưu và lưu trữ dữ liệu của cả ổ đĩa boot và ổ đĩa bổ sung
và có thể sử dụng bản sao lưu để tạo máy chủ mới.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

* Lựa chọn Auto-Backup miễn phí chỉ áp dụng cho Data Center tại Việt Nam

* Ưu đãi chỉ áp dụng cho 1 VPS/1 tài khoản

Ưu đãi miễn phí Auto-Backup sẽ được tự động áp dụng trong thời gian sử dụng.
Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin thanh toán trong My Zcom và thông báo cho chúng tôi nếu xảy ra lỗi

Chat với chúng tôi