Hướng dẫn cài đặt email SecureWeb Hosting trên điện thoại, máy tính bảng Android

Việc xử lý e-mail trên thiết bị smartphone đang là nhu cầu của hầu hết người dùng. Bạn có thể check mail từ nhiều thiết bị khách nhau như Laptop, Tablet, Smartphone,…

Với điện thoại Samsung: xem bài viết hướng dẫn dưới đây:

Giả sử chúng ta đã có địa chỉ email pmt@tenten.vn với thông số kỹ thuật như sau:

Tên miền (Domain): pmt@tenten.vn
Máy chủ mail (Mail server): kusamailer.tenten.cloud 
Máy chủ gửi thư đến: Chọn SSL và cổng là 995 với POP3993 với IMAP
Máy chủ thư đi: Chọn SSL và cổng là 465

Tên người dùng: Phạm Minh Tuấn
Email: pmt@tenten.vn
Mật khẩu (password): 12345
Mở điện thoại, tìm biểu tượng Thư điện tử (Email).Thiết lập tài khoản email mới bằng cách điền email và mật khẩu như hình. Sau đó chọn "Cài đặt thủ công".Chọn kiểu "Tài khoản POP3" để tải email về điện thoại. Chọn kiểu "Tài khoản IMAP" để email trên máy chủ và chỉ tải một bản sao về điện thoại. Lưu ý khi chọn IMAP, cần kiểm tra dung lượng hộp thư thường xuyên. Nếu hộp thư đầy sẽ không nhận được email mới.Điền thông tin máy chủ như hình dưới rồi nhấn nút "Tiếp tục".Tiếp tục điền thông tin máy chủ như hình dưới.Chọn thời gian kiểm tra email, trung bình khoảng 15 phút.Hoàn tất quá trình cài đặt.

  • Related Posts

Select country you prefer.

Chat với chúng tôi