1. Sai thông tin đường dẫn website.

Khi chuyển dữ liệu sang website mới hay thực hiện cài SSL, chúng ta thường quen chỉnh đường dẫn khiến website không truy cập được dù đã kiểm tra cấu hình rất kỹ. 

Mình cần điểu chỉnh site url và home url về tên miền mới trong bảng options , cũng như để http hay https tùy theo việc website có cài chứng chỉ bảo mật SSL hay không. 

2.  Đổi mật khẩu tài khoản trong trang quản trị website.

Nhiều khách hàng quên hay không biết mật khẩu quản trị website nên thực hiện gửi yêu cầu hỗ trợ mà không biết mình có thể tự đổi trong database.

Mình vào bảng users, chọn edit ở user khách hàng muốn sử dụng.

Tiếp theo, tại user_pass, mình viết mật khẩu mới ở phần value và chọn function là MD5. Cuối cùng bấm OK để lưu các thay đổi.

3. Website hiện lỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu do điền sai tiền tố của bảng dữ liệu trong database.

Thông thường, tiền tố các bảng sẽ là wp_ như các bảng ở ảnh ngay phía trên. Tuy nhiên nhiều database lại dùng các tiền tố khác như bdst_ nên mình cần kiểm tra kỹ lại kết nối trong file wp_config.php để có thể kết nối thành công.

Vị trí để kiểm tra tiền tố các bảng trong database :

Select country you prefer.

Chat với chúng tôi