AI copywriter tạo văn bản bằng cách nào? Hướng dẫn sử dụng AI copywriter hiệu quả

AI copywriter tạo văn bản bằng cách nào? Hướng dẫn sử dụng AI copywriter hiệu quả

18/09/2023 Blog, Tin tức

Trong lĩnh vực viết lách và marketing, AI copywriter đã nổi lên như một phương pháp để tạo ra nội dung văn bản một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vậy, AI copywriter là gì? Và cách nào mà trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để tạo ra các đoạn văn, tiêu đề, và nội dung quảng cáo đầy thuyết phục? Hãy cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây.

AI copywriter là gì?

AI copywriter là một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế để tạo ra nội dung văn bản, thường là trong lĩnh vực viết quảng cáo, bài viết trên trang web, email marketing, và các loại tài liệu quảng cáo khác. AI copywriter có khả năng sử dụng các thuật toán và mô hình học máy để tạo ra các đoạn văn bản mô tả sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng một cách tự động.

Các ứng dụng AI copywriter thường sử dụng thông tin đầu vào từ người dùng, chẳng hạn như mô tả về sản phẩm hoặc dự án, và sau đó sử dụng mô hình học máy để tạo ra các bài viết, tiêu đề, hoặc đoạn văn bản có chất lượng tương đối cao. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và công sức cho các doanh nghiệp và nhà quảng cáo, giúp họ tạo ra nội dung quảng cáo nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, sự chính xác và sáng tạo của AI copywriter vẫn có hạn chế so với nội dung được viết bởi con người. Nó có thể thiếu khả năng cảm nhận mối quan hệ xã hội, hiểu biết sâu về văn hóa và ngôn ngữ, và sự sáng tạo để tạo ra những bài viết độc đáo. Do đó, nó thường được sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho các nhà viết và nhà quảng cáo, nhằm tạo ra nội dung cơ bản hoặc gợi ý ý tưởng, sau đó được chỉnh sửa và điều chỉnh bởi con người để có chất lượng tốt hơn.

AI copywriter tạo văn bản bằng cách nào? Hướng dẫn sử dụng AI copywriter hiệu quả 3

Cách AI copywriter hoạt động

AI copywriter hoạt động bằng cách sử dụng các mô hình học máy và thuật toán để tự động tạo ra nội dung văn bản. Dưới đây là một quy trình tổng quan về cách AI copywriter thường hoạt động:

Thu thập dữ liệu: Để đào tạo một AI copywriter, cần có một lượng lớn dữ liệu văn bản mẫu. Dữ liệu này bao gồm các ví dụ về các loại nội dung mà AI sẽ được sử dụng để tạo, ví dụ: quảng cáo sản phẩm, bài viết trên trang web, email marketing, v.v.

Huấn luyện mô hình: Sử dụng dữ liệu đã thu thập, một mô hình học máy được đào tạo. Mô hình này có thể là một mạng nơ-ron sâu (deep neural network) hoặc một biến thể của nó như GPT (Generative Pre-trained Transformer). Trong quá trình huấn luyện, mô hình học cách tổng hợp thông tin từ dữ liệu đầu vào và tạo ra dự đoán dựa trên nó.

Chọn loại nội dung: Người dùng cung cấp thông tin về loại nội dung mà họ muốn tạo, ví dụ: mô tả sản phẩm, tiêu đề bài viết, v.v.

Tạo nội dung: AI copywriter sử dụng mô hình đã được đào tạo để tạo ra nội dung dựa trên thông tin đầu vào của người dùng. Nó sẽ sử dụng mô hình để tạo ra các câu, đoạn văn, hoặc tiêu đề phù hợp với yêu cầu.

Đánh giá và điều chỉnh: Nội dung được tạo ra có thể được đánh giá bởi người dùng hoặc qua các tiêu chuẩn chất lượng. Nếu cần, nội dung có thể được điều chỉnh hoặc chỉnh sửa để đảm bảo nó đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Xuất nội dung: Nội dung cuối cùng có thể được xuất ra dưới dạng văn bản hoặc định dạng khác để sử dụng trong chiến dịch quảng cáo, trang web, hoặc các mục đích khác.

Lưu ý rằng khả năng của AI copywriter có thể hạn chế và nó cần được điều chỉnh và kiểm tra bởi con người để đảm bảo tính đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả trong việc truyền đạt thông điệp.

Sử dụng AI copywriter thế nào cho hiệu quả?

Để sử dụng AI copywriter, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Chọn một ứng dụng AI copywriter: Đầu tiên, bạn cần chọn một ứng dụng hoặc dịch vụ AI copywriter mà bạn muốn sử dụng, ví dụ như sản phẩm AI Easy Content của Tenten.vn.
 2. Đăng nhập hoặc đăng ký: Đối với nhiều ứng dụng AI copywriter, bạn sẽ cần đăng nhập hoặc tạo tài khoản trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ.
 3. Chọn mục tiêu và loại nội dung: Xác định mục tiêu của bạn và loại nội dung mà bạn muốn tạo. Ví dụ, bạn có thể muốn tạo một tiêu đề quảng cáo, mô tả sản phẩm, bài viết trên blog, email marketing, v.v.
 4. Cung cấp thông tin đầu vào: Cung cấp thông tin và hướng dẫn cho AI copywriter về sản phẩm, dự án hoặc thông điệp cụ thể mà bạn muốn tạo nội dung. Thông tin này có thể là mô tả về sản phẩm, chủ đề, từ khóa quan trọng, vị trí địa lý, và một số thông tin khác liên quan.
 5. Chờ và kiểm tra kết quả: AI copywriter sẽ tự động tạo ra nội dung dựa trên thông tin bạn cung cấp. Chờ một chút và sau đó kiểm tra kết quả. Đôi khi, bạn có thể cần thử nghiệm nhiều lần hoặc điều chỉnh thông tin đầu vào để đảm bảo nội dung phù hợp.
 6. Chỉnh sửa và tối ưu hóa: Nếu cần, bạn có thể chỉnh sửa nội dung để đảm bảo rằng nó đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của bạn và đạt được chất lượng mong muốn. Bạn cũng có thể tối ưu hóa nội dung cho SEO hoặc mục tiêu khách hàng cụ thể.
 7. Xuất và sử dụng nội dung: Sau khi bạn hài lòng với nội dung đã tạo, bạn có thể xuất nó dưới dạng văn bản hoặc định dạng phù hợp với mục tiêu của bạn và sử dụng nó trong chiến dịch quảng cáo, trang web, hoặc các mục đích khác.

Lưu ý rằng sử dụng AI copywriter làm một công cụ hỗ trợ, và nó thường cần sự điều chỉnh và kiểm tra từ con người để đảm bảo tính chất lượng và sáng tạo của nội dung.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng AI Easy Content để tạo bài viết

AI copywriter tạo văn bản bằng cách nào? Hướng dẫn sử dụng AI copywriter hiệu quả 3

AI copywriter giúp tạo văn bản thế nào?

AI copywriter giúp tạo văn bản bằng cách sử dụng các thuật toán và mô hình học máy để tự động sản xuất nội dung văn bản dựa trên thông tin đầu vào và các quy tắc ngôn ngữ đã học từ dữ liệu đào tạo. Dưới đây là cách AI copywriter thường hoạt động:

Thu thập dữ liệu đào tạo: Để đào tạo một AI copywriter, cần phải có một lượng lớn dữ liệu văn bản mẫu. Dữ liệu này có thể là các ví dụ về các loại nội dung bạn muốn tạo, bao gồm quảng cáo sản phẩm, bài viết trên trang web, email marketing, và nhiều loại khác.

Huấn luyện mô hình học máy: Sử dụng dữ liệu đào tạo, một mô hình học máy được xây dựng và huấn luyện. Mô hình này có thể là một mạng nơ-ron sâu (deep neural network) hoặc biến thể của nó như GPT (Generative Pre-trained Transformer). Quá trình huấn luyện dạy cho mô hình cách tổng hợp thông tin và tạo ra nội dung dựa trên dữ liệu đầu vào.

Nhận thông tin đầu vào: Người dùng cung cấp thông tin đầu vào cho AI copywriter, chẳng hạn như mô tả sản phẩm, chủ đề, từ khóa, mục tiêu công chúng, và bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào khác.

Tạo nội dung: AI copywriter sử dụng mô hình đã được huấn luyện để tự động tạo ra nội dung văn bản dựa trên thông tin đầu vào. Nó sẽ tạo ra các câu, đoạn văn, hoặc tiêu đề phù hợp với yêu cầu và hướng dẫn bạn đã cung cấp.

Kiểm tra và chỉnh sửa: Nội dung được kiểm tra bằng cách đánh giá tính chính xác, sáng tạo và phù hợp với mục tiêu. Nếu cần, nó có thể được chỉnh sửa hoặc điều chỉnh để đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu của bạn.

Xuất nội dung: Sau khi bạn hài lòng với nội dung, bạn có thể xuất nó dưới dạng văn bản hoặc định dạng khác để sử dụng trong chiến dịch quảng cáo, trang web, email marketing, và các mục đích khác.

Lưu ý rằng AI copywriter làm việc nhanh chóng và có thể tạo ra nhiều nội dung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sự điều chỉnh và kiểm tra từ con người vẫn cần thiết để đảm bảo rằng nội dung đạt được chất lượng mong muốn và phù hợp với mục tiêu của bạn.

Những trường hợp nên sử dụng AI copywriting

Sử dụng AI copywriting có thể hữu ích trong một số trường hợp cụ thể. Dưới đây là một số trường hợp nên xem xét sử dụng AI copywriting:

Sinh sản nội dung hàng loạt: AI copywriting có thể giúp tạo ra nhiều phiên bản nội dung nhanh chóng, chẳng hạn như tiêu đề, mô tả sản phẩm hoặc bài viết blog với các biến thể khác nhau để sử dụng trong chiến dịch tiếp thị.

Tối ưu hóa tiêu đề và mô tả SEO: AI copywriter có thể tạo ra các tiêu đề và mô tả được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO), giúp cải thiện sự hiển thị và xếp hạng trang web của bạn trên các trang kết quả tìm kiếm.

Email Marketing: AI copywriting có thể giúp tạo nhanh các email tiếp thị với nội dung hấp dẫn để gửi đến danh sách khách hàng của bạn.

Quảng cáo trên mạng xã hội: Đối với các quảng cáo trên mạng xã hội, AI có thể tạo ra các nội dung ngắn và hiệu quả để thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu.

Cập nhật nội dung trang web: AI có thể giúp tạo nội dung cơ bản hoặc cập nhật thông tin trên trang web của bạn, chẳng hạn như tin tức, mô tả sản phẩm, hoặc các trang giới thiệu.

Tạo nội dung dựa trên dữ liệu: AI có thể sử dụng dữ liệu thống kê hoặc thông tin từ người dùng để tạo nội dung tùy chỉnh, chẳng hạn như báo cáo thị trường hoặc thông báo cá nhân hóa.

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực: Trong các tình huống cần tạo ra nhiều nội dung trong thời gian ngắn, AI copywriting có thể giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực so với việc tạo nội dung thủ công.

Thử nghiệm và tối ưu hóa: Bạn có thể sử dụng AI copywriting để tạo ra nhiều biến thể của nội dung và sau đó thử nghiệm để xem cái nào hoạt động tốt nhất, sau đó tối ưu hóa chiến dịch của bạn dựa trên dữ liệu này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng AI copywriting không phải lúc nào cũng thích hợp cho mọi tình huống. Nó thường thiếu khả năng sáng tạo và mối quan hệ xã hội mà con người có. Điều này có nghĩa rằng nó thường được sử dụng như một công cụ hỗ trợ và cần sự điều chỉnh và kiểm tra từ con người để đảm bảo tính đúng đắn và hiệu quả.

AI copywriter tạo văn bản bằng cách nào? Hướng dẫn sử dụng AI copywriter hiệu quả 4

AI có thể thay thế được người làm copywriter?

Hiện tại, dù AI copywriter có thể hữu ích trong việc tạo nội dung văn bản, nhưng chưa có khả năng thay thế hoàn toàn người làm copywriter. Dưới đây là một số lý do cho điều này:

Sáng tạo và sự độc đáo: Copywriter con người có khả năng sáng tạo và tạo ra những ý tưởng mới mẻ, độc đáo, và phản ánh tốt hơn mối quan hệ xã hội và văn hóa. Họ có thể nắm bắt tinh thần và cảm xúc của đối tượng mục tiêu một cách tốt hơn và tạo ra nội dung phù hợp hơn.

Đánh giá ngữ cảnh: Copywriter con người có khả năng hiểu và đánh giá ngữ cảnh, điều này cho phép họ điều chỉnh nội dung để phù hợp với mục tiêu cụ thể, tình huống và thị trường.

Tính nhân quyền và đạo đức: Copywriter con người có thể áp dụng giải pháp nhân quyền và đạo đức vào công việc viết, đảm bảo rằng nội dung không phụ thuộc vào việc sử dụng thông tin sai lệch hoặc vi phạm quy tắc đạo đức.

Chất lượng và độ tin cậy: Copywriter con người có khả năng tạo ra nội dung có chất lượng cao và độ tin cậy. Họ có thể kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và đảm bảo rằng nội dung không có thông tin sai lệch.

Sự linh hoạt: Copywriter con người có thể thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng và thậm chí sửa đổi nội dung ngay lập tức nếu cần.

Mặc dù AI copywriter có thể tạo nhanh và tối ưu hóa nhiều phiên bản nội dung, nhưng nó vẫn còn thiếu sự sáng tạo, đánh giá ngữ cảnh và khả năng định hình thông điệp một cách chính xác như con người. Do đó, AI thường được sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho copywriter con người, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tạo nội dung và thử nghiệm các ý tưởng.

Kết luận

AI copywriter là một công cụ hữu ích trong việc tạo nội dung văn bản trong một số trường hợp cụ thể. Nó có thể giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc sản xuất nội dung hàng loạt, tối ưu hóa tiêu đề và mô tả SEO, và tạo nội dung dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, AI copywriter hiện tại vẫn thiếu sự sáng tạo và khả năng đánh giá ngữ cảnh một cách chính xác như con người. Do đó, nó thường cần sự điều chỉnh và kiểm tra từ con người để đảm bảo tính đúng đắn và hiệu quả của nội dung.

Trong tương lai, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, AI có thể trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng xử lý các tình huống phức tạp hơn. Tuy nhiên, vai trò của con người trong việc tạo nội dung vẫn sẽ quan trọng, đặc biệt là trong việc tạo ra những nội dung sáng tạo, độc đáo và phản ánh đầy đủ tinh thần con người.

AI Easy Content - Trợ lý ảo tạo sáng tạo nội dung

AI Easy Content là một công cụ viết nội dung tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đáp ứng 3 tiêu chí: unique - đáp ứng SEO - không bị nhận diện là AI.

Nhờ đó, tiết kiệm được thời gian và nâng cao hiệu suất cho nhân viên content SEO. Với AI Easy Content bạn có thể:

+ Tạo nội dung hàng loạt + Tiết kiệm thời gian + Tiết kiệm chi phí => Chỉ từ 149.000/tháng TRẢI NGHIỆM NGAY AI EASY CONTENT

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “AI copywriter”

Ai copywriter free
Ai copywriter software Ai copywriter app best free ai copywriting tool
best copywriting tools free copywriting generator best ai copywriting tools  

Bài liên quan

Tin tức hưu ích với bạn

 • 3 Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và NĐ123

  3 Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và NĐ123

  Blog, Tin tức 03/12/2023
 • Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mới nhất kèm mẫu biên bản hủy hóa đơn

  Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mới nhất kèm mẫu biên bản hủy hóa đơn

  Blog, Tin tức 01/12/2023

Bạn có bỏ lỡ tin tức nào không?

 • 3 Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và NĐ123

  3 Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và NĐ123

  Blog, Tin tức 03/12/2023
 • Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mới nhất kèm mẫu biên bản hủy hóa đơn

  Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mới nhất kèm mẫu biên bản hủy hóa đơn

  Blog, Tin tức 01/12/2023
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử cần lưu ý điều gì? Khi nào cần lập?

  Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử cần lưu ý điều gì? Khi nào cần lập?

  Blog, Tin tức 30/11/2023
 • Quá trình lập và xuất hóa đơn điện tử hiện nay sẽ được thực hiện thông qua phần mềm hoặc hệ thống điện tử. Trong đó việc xuất hóa đơn điện tử sẽ giúp bạn dễ dàng lưu trữ, tra cứu các thông tin cần thiết. Vậy cụ thể quy trình lập xuất hóa đơn điện tử như thế nào, theo dõi ngay bài viết dưới đây của Z.com để được hướng dẫn nhé. Hóa đơn điện tử K-Invoice Quý doanh nghiệp quan tâm nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử K-Invoice, vui lòng liên hệ Hotline: 024.7108.9999 hoặc ĐĂNG KÝ tại: DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử Để lập hóa đơn điện tử, các nhà bán hàng cần thực hiện theo những bước đơn giản sau: Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử bằng cách nhập khẩu dữ liệu từ tệp Excel Bước 1. Tải và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động. Có nhiều phần mềm hóa đơn điện tử có sẵn trên thị trường, ví dụ như MISA meInvoice, E-invoice, Viettel S-invoice, FAST e-Invoice. Bước 2. Mở phần mềm hóa đơn điện tử và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bước 3. Trong giao diện phần mềm, tìm và chọn tùy chọn "Nhập khẩu" hoặc "Import" để bắt đầu quá trình nhập khẩu dữ liệu từ tệp Excel. Bước 4. Chọn tệp Excel chứa dữ liệu hóa đơn mà bạn muốn nhập khẩu. Có thể có các tùy chọn để chỉ định sheet hoặc các trường dữ liệu cụ thể trong tệp Excel. Cách lập và xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 Bước 5. Kiểm tra và ánh xạ các trường dữ liệu trong tệp Excel với các trường tương ứng trong phần mềm hóa đơn điện tử. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu được nhập khẩu đúng cách và đầy đủ. Bước 6. Xác nhận và thực hiện quá trình nhập khẩu. Phần mềm sẽ xử lý dữ liệu từ tệp Excel và tạo ra các hóa đơn điện tử tương ứng. Bước 7. Kiểm tra lại các hóa đơn điện tử đã được tạo và đảm bảo rằng thông tin được nhập khẩu chính xác. Bạn có thể xem trước và chỉnh sửa các hóa đơn điện tử trước khi gửi đi. Lập hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm Bước 1. Tải và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động. Có nhiều phần mềm hóa đơn điện tử có sẵn trên thị trường cho bạn tham khảo như K-Invoice, MISA meInvoice, E-invoice, Viettel S-invoice, FAST e-Invoice. Bước 2. Đăng nhập vào phần mềm hóa đơn điện tử bằng tài khoản đã đăng ký trước đó. Bước 3. Tạo hóa đơn điện tử mới bằng cách chọn tùy chọn "Lập hóa đơn" hoặc "Tạo mới" trên giao diện phần mềm. Bước 4. Nhập thông tin cần thiết vào các trường thông tin trên hóa đơn điện tử, bao gồm thông tin về người bán, người mua, sản phẩm/dịch vụ, số lượng, giá cả, thuế GTGT, và các thông tin khác liên quan. Bước 5. Kiểm tra lại thông tin đã nhập và xác nhận tạo hóa đơn điện tử. Bước 6. Hệ thống sẽ tạo ra một mã số hóa đơn điện tử duy nhất và lưu trữ thông tin hóa đơn trong cơ sở dữ liệu của phần mềm. Bước 7. Sau khi tạo hóa đơn điện tử, bạn có thể gửi nó đến người mua hàng thông qua email hoặc cổng thông tin trực tuyến. Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử chi tiết Sau khi biết cách lập HĐ ĐT, bạn cũng cần biết cách xuất hóa đơn bằng cách sau: Hướng dẫn xuất từng hóa đơn điện tử Bước 1. Đăng nhập vào phần mềm kê khai hóa đơn điện tử. Bước 2. Chọn menu "Hóa đơn đã lập". Bước 3. Tìm kiếm hóa đơn cần xuất bằng cách nhập thông tin vào ô tìm kiếm hoặc lọc theo ngày tháng. Bước 4. Chọn hóa đơn cần xuất và nhấn vào nút "Xuất hóa đơn". Bước 5. Chọn định dạng xuất hóa đơn (PDF hoặc XML) và lưu file xuất ra máy tính. Hướng dẫn xuất hàng loạt hóa đơn điện tử Bước 1. Tải và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động. Có nhiều phần mềm hóa đơn điện tử có sẵn trên thị trường. Bước 2. Mở phần mềm hóa đơn điện tử và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bước 3. Tìm và chọn tùy chọn "Xuất hàng loạt" hoặc "Export" trên giao diện phần mềm. Bước 4. Chọn các hóa đơn điện tử mà bạn muốn xuất hàng loạt. Có thể có các tùy chọn để chỉ định danh sách hóa đơn theo ngày, tháng, hoặc các tiêu chí khác. Bước 5. Xác định định dạng xuất hóa đơn điện tử. Phần mềm thường hỗ trợ nhiều định dạng như Excel, PDF, CSV, XML. Bước 6. Chọn vị trí lưu trữ tệp xuất hóa đơn điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Bước 7. Xác nhận và thực hiện quá trình xuất hàng loạt. Phần mềm sẽ xử lý dữ liệu và tạo ra tệp xuất hóa đơn điện tử theo yêu cầu của bạn. Lưu ý rằng quy trình lập hay xuất hóa đơn điện tử có thể khác nhau tùy theo phần mềm hóa đơn điện tử mà bạn sử dụng. Do đó, bạn cũng cần tham khảo hướng dẫn sử dụng cụ thể từ nhà cung cấp phần mềm hoặc nhân viên kỹ thuật nhé trước khi tiến hành thao tác nhé. Kết luận Trên đây là hướng dẫn cách lập và xuất hóa đơn điện tử vô cùng đơn giản mà bạn cần biết. Những thao tác này cũng rất đơn giản, các bạn hãy lưu lại bài viết này và thực hiện thật chính xác các thao tác này nhé! Hóa đơn điện tử K-Invoice Quý doanh nghiệp quan tâm nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử K-Invoice, vui lòng liên hệ Hotline: 024.7108.9999 hoặc ĐĂNG KÝ tại: DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Bài liên quan Hóa đơn điện tử có sai sót là gì? Xử lý theo mẫu 04/SS-HĐĐT mới nhất Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123 Chi tiết Nghị định 44/2023/NĐ-CP: Giảm thuế GTGT mới nhất 2023 Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh chính xác nhất Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT mới nhất hiện nay

  Cách lập và xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

  Blog, Tin tức 28/11/2023