【Thông báo quan trọng】Lưu ý về lỗ hổng glibc (CVE-2015-7547)

17/02/2016 Blog

Ngày 17 tháng 2 năm 2016, một lỗ hổng đã được tìm thấy trong Library glibc hiện đang sử dụng rộng rãi như Linux… Đó là một lỗ hổng ở cấp độ nghiêm trọng.

Do vậy, nó có khả năng gây ra tràn bộ đệm và thực hiện tùy ý các đoạn mã từ xa. Lỗ hổng này được sinh ra do sử dụng một hàm số được gọi là “getaddrinfo()” hiện đang được sử dụng để phân giải tên tại nhiều hệ thống, nên nó sẽ gây ảnh hưởng cho nhiều ứng dụng.

Hiện tại, công ty chúng tôi đang điều tra phạm vi ảnh hưởng của vấn đề này. Ngay sau khi có thông tin mới nhất, chúng tôi sẽ thông báo cho các quý vị tại trang web này.

Các ảnh hưởng và hỗ trợ cho khách hàng của Z.com

Có một số OS được cung cấp bởi Z.com sẽ chịu ảnh hưởng của lỗ hổng này. Các OS chịu ảnh hưởng như bảng dưới đây. Đối với các khách hàng sử dụng những hình ảnh này, vui lòng thực hiện “Cập nhật glibc” và “Xác nhận phiên bản sau cập nhật”.

Bên cạnh đó, đối với các hình ảnh ứng dụng, do được xây dựng dựa trên CentOS và Ubuntu nên vui lòng thực hiện theo trình tự giống với OS. (Docker và Drone là Ubuntu, còn lại đều là CentOS)

Untitled

※Đối với Fedora23, Fedora22, openSUSE42.1, Arch Linux, hiện tại chúng tôi chưa cung cấp bản cập nhật.

※Xin lưu ý tùy vào mirror site sử dụng mà cũng có trường hợp chưa được phản ánh glibc mới nhất.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin tham khảo

CVE-2015-7547: glibc getaddrinfo stack-based buffer overflow

Lỗ hổng trong Library glibc”, ảnh hưởng nghiêm trong trên phần lớn các Linux – ITmedia Enterprise

CentOS https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-February/021672.html https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-February/021668.html

Ubuntu http://www.ubuntu.com/usn/usn-2900-1/

Debian https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2015-7547

Fedora https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1308943

Scientific https://www.scientificlinux.org/sl-errata/slsa-20160176-1/

openSUSE https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=CVE-2015-7547

Arch Linux https://bugs.archlinux.org/task/48213

Tin tức hưu ích với bạn

 • Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

  Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

  Blog, Tin tức 03/03/2024
 • Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

  Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

  Blog, Tin tức 02/03/2024

Bạn có bỏ lỡ tin tức nào không?

 • Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

  Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

  Blog, Tin tức 03/03/2024
 • Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

  Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

  Blog, Tin tức 02/03/2024
 • Cloud workload là gì? 8 Loại cloud workload bạn cần biết

  Cloud workload là gì? 8 Loại cloud workload bạn cần biết

  Blog, Tin tức 01/03/2024
 • Fog computing là gì? Mọi thứ bạn cần biết về fog computing

  Fog computing là gì? Mọi thứ bạn cần biết về fog computing

  Blog, Tin tức 29/02/2024