JSON là gì? Cách sử dụng JSON trong các ứng dụng web

JSON là gì? Cách sử dụng JSON trong các ứng dụng web

28/04/2023 Blog, Tin tức

Trong thế giới của các ứng dụng web hiện đại, việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng là rất quan trọng. Có rất nhiều định dạng dữ liệu khác nhau được sử dụng để trao đổi dữ liệu như XML, CSV, JSON, v.v. Trong số đó, JSON là một định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web. JSON là viết tắt của "JavaScript Object Notation", là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản, đơn giản và dễ hiểu cho con người và dễ dàng để xử lý bởi các ứng dụng web.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chuỗi JSON và cách sử dụng nó trong các ứng dụng web. Chúng ta sẽ thảo luận về cấu trúc chuỗi JSON, các phương thức để chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript để có thể truy cập các thuộc tính của đối tượng, và so sánh JSON với XML. Cùng tìm hiểu về JSON và tầm quan trọng của nó trong việc phát triển các ứng dụng web.

JSON là gì?

JSON là viết tắt của "JavaScript Object Notation" - một định dạng dữ liệu được sử dụng phổ biến trong lập trình web để truyền tải và lưu trữ dữ liệu. JSON là một kiểu định dạng dữ liệu nhẹ, dễ đọc và dễ hiểu cho cả con người và máy tính. Nó được thiết kế để sử dụng với các ngôn ngữ lập trình khác nhau, không chỉ riêng với JavaScript.

JSON được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web để truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt. Với JSON, dữ liệu có thể được đóng gói và gửi dưới dạng chuỗi văn bản, và sau đó được giải mã và sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau. Điều này giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu và giảm thiểu tài nguyên mạng sử dụng.

Cấu trúc về chuỗi JSON

Chuỗi JSON có cấu trúc đơn giản gồm hai phần chính: key và value.

Key là một chuỗi ký tự được đặt trong cặp dấu ngoặc kép và là tên của thuộc tính. Key được phân biệt hoa thường.

Value có thể là một trong các kiểu dữ liệu cơ bản trong JSON bao gồm: số, boolean, chuỗi hay null; hoặc là một đối tượng JSON, hoặc một mảng JSON.

Các cặp key-value được đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn {}, và các cặp key-value được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy (,).

JSON là gì? Cách sử dụng JSON trong các ứng dụng web 2

Ví dụ về cấu trúc JSON

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cấu trúc JSON, mô tả một số thông tin cơ bản về một người:

perl

{ "name": "John Smith", "age": 35, "email": "john.smith@example.com", "address": { "street": "123 Main St", "city": "New York", "state": "NY", "zip": "10001" }, "hobbies": ["reading", "running", "traveling"] }

Trong ví dụ này, có các cặp key-value sau đây:

 • "name": "John Smith": định nghĩa tên của người đó là "John Smith".
 • "age": 35: định nghĩa tuổi của người đó là 35.
 • "email": "john.smith@example.com": định nghĩa địa chỉ email của người đó.
 • "address": { "street": "123 Main St", "city": "New York", "state": "NY", "zip": "10001" }: định nghĩa địa chỉ của người đó với các thuộc tính street, city, state, và zip.
 • "hobbies": ["reading", "running", "traveling"]: định nghĩa danh sách sở thích của người đó, bao gồm đọc sách, chạy bộ và đi du lịch.

Lưu ý rằng các giá trị dữ liệu trong JSON có thể là kiểu dữ liệu cơ bản như số, chuỗi hay boolean, hoặc là một đối tượng JSON khác hoặc một mảng JSON.

Khi nào nên sử dụng JSON

JSON là một định dạng dữ liệu phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và các ứng dụng tương tác qua mạng. JSON được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng và máy chủ.

Các trường hợp khi nên sử dụng JSON bao gồm:

 1. Truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng: Khi truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng khác nhau, JSON là một định dạng phổ biến và dễ dàng để sử dụng.
 2. Lưu trữ dữ liệu: Khi lưu trữ dữ liệu, JSON có thể được sử dụng để tạo các tập tin dữ liệu hoặc lưu trữ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu NoSQL.
 3. Truyền tải dữ liệu giữa client và server: Khi truyền tải dữ liệu giữa client và server, JSON là một định dạng dữ liệu phổ biến để sử dụng vì nó có thể được dễ dàng chuyển đổi thành đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình.
 4. Tạo API: Khi tạo các API, JSON thường được sử dụng để truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và client. JSON được sử dụng phổ biến trong các API RESTful.

Tóm lại, JSON là một định dạng dữ liệu linh hoạt và phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và các ứng dụng tương tác qua mạng. Nó có thể được sử dụng để truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng, lưu trữ dữ liệu, truyền tải dữ liệu giữa client và server và tạo các API.

JSON là gì? Cách sử dụng JSON trong các ứng dụng web 3

So sánh JSON với XML

JSON và XML là hai định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng trong các ứng dụng web. Dưới đây là một số so sánh giữa JSON và XML:

 1. Cú pháp: JSON sử dụng cú pháp đơn giản hơn so với XML. Cú pháp của JSON chỉ bao gồm các cặp key-value được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn, trong khi đó, cú pháp của XML bao gồm các thẻ bắt đầu và kết thúc, được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn.
 2. Dung lượng: JSON thường có dung lượng nhỏ hơn so với XML. JSON không có các thẻ bắt đầu và kết thúc, vì vậy nó tiết kiệm được một số dung lượng so với XML.
 3. Đọc và phân tích dữ liệu: JSON dễ đọc và phân tích dữ liệu hơn so với XML. Các thẻ trong XML có thể được lồng vào nhau nhiều lần, điều này có thể làm cho việc đọc và phân tích dữ liệu trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, cấu trúc dữ liệu của JSON rất rõ ràng và dễ hiểu.
 4. Tốc độ: JSON thường nhanh hơn so với XML khi truyền tải dữ liệu. Vì JSON có dung lượng nhỏ hơn, vì vậy nó có thể được truyền tải nhanh hơn so với XML.

Tóm lại, JSON và XML đều có những ưu và nhược điểm riêng của mình và sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, JSON thường được sử dụng nhiều hơn so với XML trong các ứng dụng web hiện đại.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng JSON

Để sử dụng JSON trong các ứng dụng web hoặc các ứng dụng khác, có thể thực hiện các bước sau:

 • Khai báo JSON: Để sử dụng JSON trong ứng dụng của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã khai báo nó. Trong JavaScript, bạn có thể khai báo JSON bằng cách sử dụng từ khóa JSON. Ví dụ:

javascript

let myData = { name: 'John', age: 30 }; let jsonData = JSON.stringify(myData);

 • Chuyển đổi dữ liệu sang JSON: Trong các ứng dụng web, dữ liệu thường được lưu trữ dưới dạng đối tượng JavaScript hoặc các cấu trúc dữ liệu khác. Để chuyển đổi đối tượng JavaScript sang JSON, bạn có thể sử dụng phương thức JSON.stringify(). Ví dụ:

javascript

let myData = { name: 'John', age: 30 }; let jsonData = JSON.stringify(myData);

 • Chuyển đổi JSON sang đối tượng JavaScript: Để chuyển đổi JSON sang đối tượng JavaScript, bạn có thể sử dụng phương thức JSON.parse(). Ví dụ:

javascript

let jsonData = '{ "name": "John", "age": 30 }'; let myData = JSON.parse(jsonData);

 • Truy cập dữ liệu JSON: Để truy cập dữ liệu JSON, bạn có thể sử dụng các thuộc tính hoặc phương thức. Ví dụ:

javascript

let jsonData = '{ "name": "John", "age": 30 }'; let myData = JSON.parse(jsonData); console.log(myData.name); // in ra "John" console.log(myData.age); // in ra 30

Tóm lại, để sử dụng JSON trong ứng dụng của bạn, bạn cần khai báo nó, chuyển đổi dữ liệu sang JSON hoặc chuyển đổi JSON sang đối tượng JavaScript và truy cập dữ liệu trong JSON bằng các thuộc tính hoặc phương thức.

JSON là gì? Cách sử dụng JSON trong các ứng dụng web 5

Hướng dẫn cách lấy dữ liệu từ JSON

Để lấy dữ liệu từ JSON, chúng ta có thể sử dụng các phương thức hoặc thư viện hỗ trợ trong ngôn ngữ lập trình của mình. Dưới đây là một số ví dụ về cách lấy dữ liệu từ JSON trong JavaScript và Python:

Trong JavaScript

Để lấy dữ liệu từ JSON trong JavaScript, chúng ta có thể sử dụng phương thức JSON.parse() để chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript. Sau đó, chúng ta có thể truy cập các thuộc tính bên trong đối tượng này bằng cách sử dụng cú pháp object.property.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có chuỗi JSON như sau:

css

var jsonStr = '{"name": "John Smith", "age": 35, "email": "john.smith@example.com"}';

Chúng ta có thể chuyển đổi chuỗi này thành đối tượng JavaScript bằng cách sử dụng phương thức JSON.parse() như sau:

javascript

var obj = JSON.parse(jsonStr);

Sau đó, chúng ta có thể truy cập các thuộc tính trong đối tượng obj như sau:

arduino

console.log(obj.name); // "John Smith" console.log(obj.age); // 35 console.log(obj.email); // "john.smith@example.com"

Trong Python

Trong Python, chúng ta có thể sử dụng thư viện json để lấy dữ liệu từ JSON. Thư viện này cung cấp phương thức json.loads() để chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng Python. Sau đó, chúng ta có thể truy cập các thuộc tính bên trong đối tượng này bằng cách sử dụng cú pháp object["property"].

Ví dụ: Giả sử chúng ta có chuỗi JSON như sau:

makefile

import json jsonStr = '{"name": "John Smith", "age": 35, "email": "john.smith@example.com"}'

Chúng ta có thể chuyển đổi chuỗi này thành đối tượng Python bằng cách sử dụng phương thức json.loads() như sau:

makefile

obj = json.loads(jsonStr)

Sau đó, chúng ta có thể truy cập các thuộc tính trong đối tượng obj như sau:

bash

print(obj["name"]) # "John Smith" print(obj["age"]) # 35 print(obj["email"]) # "john.smith@example.com"

Lưu ý rằng khi truy cập thuộc tính bên trong đối tượng JSON, ta cần sử dụng tên thuộc tính trong dấu ngoặc kép ("") trong JavaScript và trong dấu ngoặc vuông ([]) trong Python.

Chuyển đổi một văn bản JSON thành một đối tượng JavaScript

Để chuyển đổi một chuỗi JSON thành một đối tượng JavaScript, bạn có thể sử dụng phương thức JSON.parse(). Ví dụ, giả sử bạn có một chuỗi JSON như sau:

javascript

let jsonString = '{"name": "John", "age": 30}';

Bạn có thể chuyển đổi chuỗi này thành một đối tượng JavaScript bằng cách sử dụng phương thức JSON.parse() như sau:

javascript

let myObj = JSON.parse(jsonString);

Kết quả sẽ là một đối tượng JavaScript với thuộc tính nameage như sau:

javascript

{ name: "John", age: 30 }

Bạn cũng có thể truy cập các thuộc tính của đối tượng này bằng cách sử dụng các phép toán thông thường của JavaScript. Ví dụ:

javascript

console.log(myObj.name); // "John" console.log(myObj.age); // 30

Nếu chuỗi JSON của bạn chứa các đối tượng lồng nhau, bạn có thể chuyển đổi chúng thành các đối tượng JavaScript lồng nhau. Ví dụ, giả sử chuỗi JSON của bạn như sau:

javascript

let jsonString = '{"name": "John", "age": 30, "address": {"city": "New York", "country": "USA"}}';

Bạn có thể chuyển đổi chuỗi này thành một đối tượng JavaScript bằng cách sử dụng phương thức JSON.parse() như sau:

javascript

let myObj = JSON.parse(jsonString);

Kết quả sẽ là một đối tượng JavaScript với các thuộc tính name, ageaddress. Thuộc tính address là một đối tượng JavaScript có hai thuộc tính citycountry như sau:

javascript

{ name: "John", age: 30, address: { city: "New York", country: "USA" } }

Bạn cũng có thể truy cập các thuộc tính của đối tượng lồng nhau bằng cách sử dụng các phép toán thông thường của JavaScript. Ví dụ:

javascript

console.log(myObj.name); // "John" console.log(myObj.age); // 30 console.log(myObj.address.city); // "New York" console.log(myObj.address.country); // "USA"

Nếu chuỗi JSON của bạn chứa một mảng các đối tượng, bạn cũng có thể chuyển đổi chúng thành một mảng các đối tượng JavaScript bằng cách sử dụng phương thức JSON.parse(). Ví dụ:

javascript

let jsonString = '[{"name": "John", "age": 30}, {"name": "Mary", "age": 25}]'; let myArray = JSON.parse(jsonString); console.log(myArray[0].name); // "John" console.log(myArray[0].age); // 30 console.log(myArray[1].name); // "Mary" console.log(myArray[1].age); // 25

Như vậy, chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript và truy cập các thuộc tính của đối tượng này là một quá trình đơn giản và dễ dàng.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi JSON và cách sử dụng nó trong các ứng dụng web. JSON là một định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng web.

Chúng ta đã thảo luận về cấu trúc chuỗi JSON và các phương thức để chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript để có thể truy cập các thuộc tính của đối tượng. Ngoài ra, chúng ta đã so sánh JSON với XML và đưa ra những lợi ích của việc sử dụng JSON.

Từ những kiến thức được trình bày ở trên, chúng ta có thể thấy rằng JSON là một công cụ mạnh mẽ trong việc truyền tải và lưu trữ dữ liệu. Sử dụng JSON sẽ giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên đơn giản hơn và hiệu quả hơn.

Tặng miễn phí bộ Plugin 359$ giúp khách hàng tối ưu SEO website

Bộ 3 plugin TENTEN tặng hoàn toàn miễn phí cho tất cả các khách hàng gồm:

 • Rank Math Pro - Tối ưu SEO
 • WP rocket - Tăng tốc độ tải trang
 • Imagify - Nén dung lượng ảnh

Áp dụng khi Đăng ký mới Hosting/ Email Server!

Sở hữu ngay bộ 3 công cụ giúp website của bạn ONTOP GOOGLE!

NHẬN BỘ PLUGIN SEO MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “JSON là gì”

Định dạng html và JSON la gì
Json file la gì json() Tạo JSON
json.parse là gì Application/JSON la gì Json server la gì JSON w3school

Bài liên quan

Tin tức hưu ích với bạn

 • Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

  Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

  Blog, Tin tức 03/03/2024
 • Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

  Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

  Blog, Tin tức 02/03/2024

Bạn có bỏ lỡ tin tức nào không?

 • Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

  Cloud collaboration là gì? Top 7 công cụ cloud collaboration đáng tin cậy

  Blog, Tin tức 03/03/2024
 • Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

  Cloud billing là gì? Lợi ích của cloud billing trong quản lý chi phí đám mây

  Blog, Tin tức 02/03/2024
 • Cloud workload là gì? 8 Loại cloud workload bạn cần biết

  Cloud workload là gì? 8 Loại cloud workload bạn cần biết

  Blog, Tin tức 01/03/2024
 • Fog computing là gì? Mọi thứ bạn cần biết về fog computing

  Fog computing là gì? Mọi thứ bạn cần biết về fog computing

  Blog, Tin tức 29/02/2024