cloud-vps

【Cập nhật thông tin】Thêm mới template image「MIRACLE ZBX」

12/07/2017 Version Update
Trong bảng điều khiển, chúng tôi đã thực hiện những cải tiến và sửa đổi sau đây
【Cloud VPS (Khu vực Tokyo · Singapore · Mỹ)】
· Thêm mới 「MIRACLE ZBX」(chỉ với Plan 1GB) trong template image (ứng dụng) có thể lựa chọn tại mục 「Thêm máy chủ」
· Nâng cấp phiên bản nhỏ của「Debian-7.11-amd64」(7.9->7.11) trong template image (OS) có thể lựa chọn tại mục 「Thêm máy chủ」
· Nâng cấp phiên bản nhỏ của「Debian-7.11-i386」(7.9->7.11) trong template image (OS) có thể lựa chọn tại mục 「Thêm máy chủ」
【Cloud VPS (Khu vực Việt Nam)】
· Thêm mới 「MIRACLE ZBX」(chỉ với Plan 1GB) trong template image (ứng dụng) có thể lựa chọn tại mục 「Thêm máy chủ」
· Thêm mới 「Debian-7.11-i386-vn」trong template image (OS) có thể lựa chọn tại mục 「Thêm máy chủ」

 

button-dang-ky

 

Tin tức hưu ích với bạn

 • cloud-vps

  【Cập nhật thông tin】Cập nhật template image 「Jenkins」

  Version Update 13/09/2017
 • cloud-vps

  【Cập nhật thông tin】Cập nhật template image 「NetBSD」

  Version Update 06/09/2017

Bạn có bỏ lỡ tin tức nào không?

 • Google thông báo lịch hủy kích hoạt chứng thư số Symantec tại Chrome sau sự kiện bán doanh nghiệp CA của Symantec

  Thông tin, Tin tức 15/09/2017
 • Chứng thư số EV SSL của Công ty Symantec không thể xử lý đúng trong [Google Chrome 57]

  Thông tin, Tin tức 15/09/2017
 • cloud-vps

  【Cập nhật thông tin】Cập nhật template image 「Jenkins」

  Version Update 13/09/2017
 • cloud-vps

  【Cập nhật thông tin】Cập nhật template image 「NetBSD」

  Version Update 06/09/2017