Z.com Friendship
Giới thiệu bạn bè

Z.com Friendship là chương trình dành cho tất cả các thành viên của Z.com.Hãy chia sẻ đường link đến bạn bè để nhận được coupon của chúng tôi.
Nếu bạn của bạn thông qua đường link đó và bắt đầu dịch vụ của Z.com thì bạn cũng như người bạn đã giới thiệu đều nhận được Coupon này.

Quy trình nhận Coupon

 • 01

  Chia sẻ đường link cho bạn bè

 • 02

  Nhận ngay Coupon khi bắt đầu dịch vụ Z.com

 • 03

  Sử dụng 1 khoản nhất định dịch vụ của Z.com

 • 04

  Nhận được Coupon

Giá trị của Coupon?

Bạn của bạn sẽ được nhận ngay 100.000vnđ khi bắt đầu dịch vụ z.com và tại thời điểm khi bạn của bạn sử dụng 100.000vnđ thì bạn sẽ có ngay Coupon Gift 100.000vnđ.

Cách sử dụng đường link giới thiệu

STEP
01

Nhấn vào mục trên góc phải để đăng nhập.

STEP
02

Nhấn vào menu góc trên bên phải và chọn mục " Giới thiệu bạn bè".

STEP
03

Nhấn vào mục "Giới thiệu"

STEP
04

Bạn có thể thấy đường Link chuyên dụng để giới thiệu bạn bè. Hãy chọn 1 trong các hình thức để giới thiệu đến bạn bè (Facebook, Twitter, Google+ v.v.)

STEP
05

Nhập vào mail của người bạn muốn giới thiệu và nhấn vào "Có". Mail giới thiệu sẽ được gửi đến cả bạn và người được bạn giới thiệu cùng nội dung.
※Làm sao để xác nhận được Coupon Gift?
Coupon Gift sẽ được biểu hiện trong mục "Giới thiệu bạn bè" khi bạn được nhận.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi