Restore backup với dữ liệu các ngày gần nhất

B1: Trên Menu, chọn "Website control" => “Restore”

B2: Lựa chọn tên miền => Click vào icon tìm kiếm

B3: Chọn phiên bản Backup => Click vào biểu tượng Restore

  • FAQ liên quan

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi