Lựa chọn Zcard

Sử dụng thẻ trả trước (Zcard) các dịch vụ Cloud VPS tại Z.com sẽ giúp bạn thanh toán một cách dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng. Đồng thời gia tăng giá trị cho mỗi lần nạp tiền của bạn.
Số lượng
+5%
Số lượng
+5%
Số lượng
+5%
Số lượng
+5%
Số lượng
+10%
Số lượng
+20%

Hướng dẫn sử dụng Zcard

Quý khách có tài khoản tại Z.com

Đăng nhập tài khoản Z.com
Click hình người ở góc phải
màn hình và chọn "Voucher"
Click "+ Voucher" và nhập mã
giảm giá theo thông tin Zcard,
click "Đăng ký" để hoàn tất.

Quý khách chưa có tài khoản tại Z.com

Đăng ký tài khoản Z.com
miễn phí
Sau khi hoàn thành thông tin tài khoản
Click hình người ở góc phải màn hình
và chọn "Voucher"
Click "+ Voucher" và nhập mã
giảm giá theo thông tin Zcard
click "Đăng ký" để hoàn tất.

Các dịch vụ có thể sử dụng Zcard

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi