cloud-vps

【Cập nhật thông tin】 Cập nhật template image 「Redmine」

26/07/2017 Cloud News, Cloud Updates
Trong bảng điều khiển, chúng tôi đã thực hiện những cải tiến và sửa đổi sau đây
【Cloud VPS (Tất cả các khu vực bao gồm cả Việt Nam)】
Cập nhật Redmine trong template image (ứng dụng), Ruby đang sử dụng và nâng cấp phiên bản nhỏ của CentOS cơ bản có thể lựa chọn tại mục 「Thêm máy chủ」

 

button-dang-ky

Tin tức hưu ích với bạn

Bạn có bỏ lỡ tin tức nào không?

 • cloud-vps

  【Cập nhật thông tin】Cập nhật template image 「GitLab」

  Cloud News, Cloud Updates 12/10/2017
 • cloud-vps

  【Cập nhật thông tin】Thêm mới template image「CentOS 7.4」

  Cloud News, Cloud Updates 06/10/2017
 • Google thông báo lịch hủy kích hoạt chứng thư số Symantec tại Chrome sau sự kiện bán doanh nghiệp CA của Symantec

  Thông tin, Tin tức 15/09/2017
 • Chứng thư số EV SSL của Công ty Symantec không thể xử lý đúng trong [Google Chrome 57]

  Thông tin, Tin tức 15/09/2017