ແຮງ ສະຖຽນ ປະສິດທິພາບສູງ

Cloud

Enterprise

 • Cloud ສຳລັບອົງກອນ ຄິດລາຄາຕາມຈິງເປັນຊົ່ວໂມງ
 • Cloud ເຈົ້າດຽວໃນໄທທີ່ທ່ານຈັດການທຸກຢ່າງໄດ້ເອງ
 • Setup + Tuning + Support ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
CAMPAIGN WILL END IN

Promotions ຮ່ວມ

Cloud Enterprise ແມ່ນຫຍັງ?

ສະລັບລູກຄ້າອົງກອນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ Cloud ປະສິດທິພາບສູງ ສະຖຽນລະພາບສູງກວ່າ Cloud ທົ່ວໄປ ແລະຍັງສາມາດປັບແຕ່ງ (Custom) ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຫນ່ວຍງານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ Private link ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Firewall box, Dedicated server, Software ຕ່າງໆ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະຍັງມີ Support ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ງານ ອີກດ້ວຍ

 • ສຳລັບທຸລະກິດ / ລະບົບທີ່ມີສະຖຽນລະພາບສູງ
 • ມາດຕະຖານສາກົນ ປອດໄພສູງ
 • ຈັດການ server ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ
 • ຄິດລາຄາເປັນຊົ່ວໂມງ
 • ຕິດຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່

Cloud Enterprise ເຫມາະກັບໃຜ

 • GO ON CLOUD

  ຫນ່ວຍງານ ຫລືອົງກອນທີ່ຕ້ອງການຍ້າຍການໃຊ້ງານ ຈາກ Physical Server ໄປໃສ່ Cloud service ແລະຕ້ອງການ Cloud ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ທຽບເທົ່າກັບ Cloud ຕ່າງປະເທດ ແລະຄິດລາຄາຕາມການໃຊ້ງານຈິງເປັນຊົ່ວໂມງ

 • E-COMMERCE

  ລະບົບ E-commerce ທີ່ຕ້ອງການປະສິດທິພາບສູງ ພ້ອມການຕິດຕັ້ງໃຫ້ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍລະບົບໄດ້ ປະຍັດເວລາ ແລະຄຸ້ມຄ່າກວ່າການວາງລະບົບ Physical ເອງ

 • BIG WEBSITE

  Website ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານຈຳນວນຫລາຍ ແລະຕ້ອງການຫລຸດບັນຫາ Downtime ແລະສາມາດຂະຫຍາຍ Server ໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ທີ່ສຳຄັນສາມາດປັບເພີ່ມຫລຸດຂະຫນາດ server ແລະເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມຈິງ ເປັນຊົ່ວໂມງ

 • BIG DATA

  ຫນ່ວຍງານທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານ Big Data ເພື່ອເຮັດການວິເຄາະ ຫລືວິໃຈຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນມີປະລິມານຫລາຍ ຖ້າຕ້ອງອັບໂຫລດໄປໃສ່ຕ່າງປະເທດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍ ທີ່ສຳຄັນ Cloud ຂອງເຮົາຄິດລາຄາຕາມການໃຊ້ງານຈິງເປັນຊົ່ວໂມງ

 • E-LEARNING SYSTEM

  ຫນ່ວຍງານ ຫລືອົງກອນທີ່ຕ້ອງການສ້າງລະບົບ E-learning ເພື່ອໃຊ້ພາຍໃນອົງກອນ ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມງົບປະມານທ່ານໄດ້ ເພື່ອຫລຸດຂະຫນາດຂອງລະບົບໄດ້ເອງຕາມຕ້ອງການ

 • DEVELOPMENT SITE

  ຫນ່ວຍງານ ຫລືອົງກອນທີ່ຕ້ອງການ Server ສຳລັບໃຊ້ງານພັດທະນາ ຫລືທົດສອບລະບົບ ສາມາດໃຊ້ Cloud ຂອງເຮົາໃນການທົດສອບ ບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນໃຫມ່ ຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ ທີ່ສຳຄັນ Cloud ຂອງເຮົາຄິດລາຄາຕາມການໃຊ້ງານຈິງເປັນຊົ່ວໂມງ

ຈຸດເດັ່ນຂອງ Cloud Enterprise

 • Powerful Control panel

  Control Panel ທີ່ທາງ Z.com ພັດທະນາຂຶ້ນມາເອງໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການ Server, Storage, Network ທັງຫມົດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງຫລຸດເວລາ ແລະຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການຈັດການ Server ທັງຫມົດອອກໄປພຽງແຕ່ກົດຄລິກ Server ກໍ່ພ້ອມໃຊ້ງານ

 • Full access

  ທ່ານສາມາດຈັດການທຸກຢ່າງຂອງ Server ຂອງທ່ານໄດ້ເອງ

 • Easy Scale

  ຢາກເພີ່ມ ຫລືຫລຸດ Spec ກໍ່ເຮັດໄດ້ເອງງ່າຍໆ ເຮັດໄດ້ເອງທຸກເວລາທີ່ຕ້ອງການ ພຽງຄລິກເທົ່ານັ້ນ ໃຊ້ງານໄປເທົ່າໃດກໍ່ຈ່າຍຕາມຈິງເປັນຊົ່ວໂມງ

 • Cloud Plan

  ເຮົາມີຫລາກຫລາຍແພລນໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້ງານຕັ້ງແຕ່ 1-32 vCPU ແລະ 1-60 GB of momery

 • NetAPP Block Storage

  ເຮົາເລືອກໃຊ້ block storage ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຈາກທາງ NetApp ເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈໄດ້ໃນເລື່ອງຂອງປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານ

 • Global Network

  ທ່ານສາມາດຊື້ IP address ແລະ ເລືອກໄດ້ວ່ານຳໄປໃຊ້ງານກັບ Server ເຄື່ອງໃດຂອງທ່ານໄດ້ເອງ ທຸກເວລາ ແລະຍັງສາມາດສັ່ງຊື້ Dedicate Global Network ໄດ້ຈາກທາງເຮົາ

 • Private Network

  ຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ງານ Private Network ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ ​Server ຂອງທ່ານເຂົ້ານຳກັນ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເອງພຽງແຕ່ຄລິກເທົ່ານັ້ນ

 • Load Balancer

  ສຳລັບລະບົບໃຫຍ່ໆ ທີ່ຕ້ອງການ Load Balancer ທ່ານກໍ່ສາມາດສ້າງ NAT Load Balancer ໄດ້ເອງກຳນົດເງື່ອນໄຂການ Load Balancer ລວມເຖິງ Health check ໄດ້ເອງ

 • Auto Backup

  ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ລະບົບຂອງທ່ານ ຖ້າຕ້ອງການ Backup ຂໍ້ມູນກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເອງ ລວມທັງກຳນົດວັນເວລາ ແລະຈຳນວນ generation ທີ່ຕ້ອງການ Backup ໄດ້ເອງ

 • OS + License

  ທຸກ OS ທີ່ທ່ານໃຊ້ງານທັງ Windows, Microsoft SQL Server ຫລື OS ອື່ນໆ ເຮົາໃຫ້ບໍລິການພ້ອມກັບ License ຂອງແທ້ ຫມັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າທຸກຢ່າງມີ License ແນ່ນອນ

 • Uplink

  ຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານຈະບໍ່ສະດຸດ ແບບ redundancy ເຊິ່ງເຮົາມີ 10Gbps Domestic (Active-Active) ແລະ 300Mbps (Active-Active)

 • N+1 Compute

  ທຸກແພລນທີ່ເຮົາມີບໍລິການເຮົາໄດ້ມີການກຽມ Compute Server ສຳຮອງໄວ້ກໍລະນີທີ່ ຖ້າວ່າ Physical ທີ່ລະບົບຂອງທ່ານໃຊ້ງານຢູ່ມີບັນຫາທາງລະບົບຈະສາມາດຍ້າຍທ່ານໄປທີ່ Physical server ສຳຮອງໄດ້ທັນທີ

 • 99.95% Uptime

  ລະບົບຂອງເຮົາຕັ້ງຢູ່ທີ່ Data center ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ມີມາດຕະຖານ ISO27001 ຮອງຮັບ ພ້ອມກັບ Uptime 99.95%

 • 24/7/356 Support

  ເຮົາມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ Support ທ່ານທຸກມື້ 24 ຊົ່ວໂມງ

 • Manage Service

  ເຮົາມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອແນະນຳແລະໃຫ້ບໍລິການໃນການ Setup Server ໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ຄ່າບໍລິການ Cloud Enterprise
ເຮົາຄິດຄ່າບໍລິການເປັນຊົ່ວໂມງບໍ່ວ່າຈະເລີ່ມໃຊ້ວັນເວລາໃດ ຫລື ຈະໃຊ້ບໍລິການແບບຊົ່ວຄາວກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າບໍລິການຕິດຕັ້ງ ແນ່ນອນວ່າທ່ານສາມາດເລີ່ມທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ ແລະ ໄວກວ່າແຖມຍັງປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິການຂອງທ່ານ
กำลังจะสิ้นสุดใน
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
View All

ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !