ຄຸ້ມຄ່າກວ່າ ເພາະຄິດຄ່າບໍລິການເປັນລາຍຊົ່ວໂມງ
ໃຊ້ສ່ຳໃດຈ່າຍສໍ່ານັ້ນ

Z.com Cloud

ເຮົາຄິດຄ່າບໍລິການເປັນຊົ່ວໂມງບໍ່ວ່າຈະເລີ່ມໃຊ້ວັນເວລາໃດ ຫລື ຈະໃຊ້ບໍລິການແບບຊົ່ວຄາວ ກໍສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າບໍລິການຕິດຕັ້ງ ແນ່ນອນວ່າທ່ານສາມາດເລີ່ມທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ ແລະ ໄວກວ່າ

ຄ່າບໍລິການ

ສາມາດເລືອກໃຊ້ FileShare (ownCloud) ໄດ້

ຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການຕາມການໃຊ້ງານຈິງ
 • C1

  245,700 ກີບ/ເດືອນ

  • 1Core CPU
  • 1GB RAM
  • 20GB ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌(SSD)
  • Unlimited Transfer
  • 1 IP IP Address
  • 100Mbps Port Speed
  ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານ
  Auto-BackUp
 • C2

  368,550 ກີບ/ເດືອນ

  • 2Core CPU
  • 2GB RAM
  • 50GB ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌(SSD)
  • Unlimited Transfer
  • 1 IP IP Address
  • 100Mbps Port Speed
 • C3

  737,100 ກີບ/ເດືອນ

  • 4Core CPU
  • 4GB RAM
  • 50GB ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌(SSD)
  • Unlimited Transfer
  • 1 IP IP Address
  • 100Mbps Port Speed
 • C4

  1,228,500 ກີບ/ເດືອນ

  • 4Core CPU
  • 8GB RAM
  • 50GB ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌(SSD)
  • Unlimited Transfer
  • 1 IP IP Address
  • 100Mbps Port Speed
 • C5

  1,474,200 ກີບ/ເດືອນ

  • 8Core CPU
  • 8GB RAM
  • 50GB ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌(SSD)
  • Unlimited Transfer
  • 1 IP IP Address
  • 100Mbps Port Speed
 • C6

  2,457,000 ກີບ/ເດືອນ

  • 8Core CPU
  • 16GB RAM
  • 50GB ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌(SSD)
  • Unlimited Transfer
  • 1 IP IP Address
  • 100Mbps Port Speed
 • C7

  4,914,000 ກີບ/ເດືອນ

  • 12Core CPU
  • 32GB RAM
  • 50GB ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌(SSD)
  • Unlimited Transfer
  • 1 IP IP Address
  • 100Mbps Port Speed
 • C8

  9,828,000 ກີບ/ເດືອນ

  • 24Core CPU
  • 64GB RAM
  • 50GB ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌(SSD)
  • Unlimited Transfer
  • 1 IP IP Address
  • 100Mbps Port Speed
 • * ແພລນ C1(1GB/1Core) : ມີພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ເລືອກຄື 20GB, 220GB, 520GB
 • * ແພລນ C1(1GB/1Core) : ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານ OS Windows ໄດ້, ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານ Auto-BackUp ໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດອັບເກຣດເປັນແພລນອື່ນໄດ້
 • * ລູກຄ້າທີ່ເລືອກ OS : Windows ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຄ່າ License
 • * Data Transfer : ທ່ານສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທ່ານອື່ນ ຫາກວ່າທ່ານມີການໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິລະບົບຈະເຮັດການຫລຸດຄວາມໄວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ internet ຂອງທ່ານລົງອັດຕະໂນມັດ

ບໍລິການເສີມຂອງ VPS

ເພີ່ມພື້ນທີ່ SSD 200GB
624,000 ກີບ/ເດືອນ
866 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
ພື້ນທີ່ SSD ຈະຖືກເຊື່ອມເຂົ້າກັບ VPS server ຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານສາມາດເລືອກວ່າຈະໃຊ້ກັບ VPS ເຄື່ອງໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ເພີ່ມພື້ນທີ່ SSD 500GB
1,170,000 ກີບ/ເດືອນ
1,622 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
ເພີ່ມ IP Address
78,000 ກີບ/ເດືອນ
109 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມ Global IP ໄດ້ໃນຈຳນວນ 1, 2, 4, 8 ຫລື 16. IPs
Load Balancer
312,000 ກີບ/ເດືອນ
437 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
ລະບົບສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງ Load Balancer ໄດ້ເລີຍພ້ອມກັບມີລະບົບ Health Check ທີ່ເຊື່ອມກັບ VPS server ຫລາຍໆເຄື່ອງ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ Load Balance ໄດ້ເຖິງ 2 ຮູບແບບ ຄື Round-Robin ຫລື Least Connection for load balancer algorithms.
ImageSave-100G
468,000 ກີບ/ເດືອນ
647 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
ທ່ານສາມາດສ້າງ Image ຈາກການ snapshot ຂອງ VPS server ຂອງທ່ານຟຣີ 50GB ແລະ ສາມາດເພີ່ມໄດ້ເຖິງ 500GB
Auto-Backup 50GB
39,000 ກີບ/ເດືອນ
55 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
ພວກເຮົາໄດ້ມີການເຮັັດ Backup VPS ທຸກໆ ເຄື່ອງຂອງທ່ານອາທິດລະຄັ້ງ ແລະ ເກັບໄວ້ເຖິງ 3 ອາທິດຫລ້າສຸດ
Auto-Backup 200GB
78,000 ກີບ/ເດືອນ
109 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
Auto-Backup 500GB
156,000 ກີບ/ເດືອນ
218 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
 • ລາຄາທີ່ສະແດງສະເພາະປະເທດລາວ
 • ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

Application Server

DB Server
78,000 ກີບ/ເດືອນ
109 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
ບໍລິການ Database server ພ້ອມໃຊ້ ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ Database server ຂອງທ່ານຜ່ານ Local Network ແລະ ສາມາດເພີ່ມພື້ນທີ່ໃນການເກັບຖານຂໍ້ມູນໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ

DNS

DNS
Free
Free
ທ່ານສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນ DNS ຂອງທ່ານໄດ້ຟຣີທັງ (NS, A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV)
GeoDNS
78,000 ກີບ/ເດືອນ
109 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ
ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກກຳນົດຄ່າໃນ DNS ຈະເຮັດໃຫ້ IP Address ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນມີການຕອບສະຫນອງ
 • ລາຄາທີ່ສະແດງສະເພາະປະເທດລາວ
 • ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ