External Hardware Co-location service

บริการ Co-location External Hardware บน

ในยุคที่อุตสาหกรรมคลาวด์มีการพัฒนาและมีผลกระทบต่อการพัฒนาของธุรกิจโดยตรง Z.com Cloud Enterprise นำเสนอบริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์รูปแบบใหม่ (Co-location External Hardware) ที่มีความโดดเด่นด้วยนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่เพียงสามารถเพิ่มหรือลดได้อย่าง VMs ได้อย่างอิสระ แต่ยังมีบริการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์ (Physical hardware) และเครือข่ายเสมือน (Virtual networks) อีกด้วย แพลตฟอร์มของ Z.com ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไฟร์วอลล์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล NAS และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลระดับสูงให้เข้ากับเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ของ Z.com ได้อย่างราบรื่น บริการไฮบริดโซลูชัน (Hybrid Solution) นี้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ IT ยุคใหม่ด้วยการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์ (Physical hardware) และเครือข่ายเสมือน (Virtual networks) ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการเชื่อมต่อ External Hardware กับ

การเริ่มต้นใช้บริการ Co-location

การซื้อบริการฝากเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware Co-location) จาก Z.com Cloud Enterprise เป็นกระบวนการง่าย ๆ ที่ดำเนินการโดยการผสานความแข็งแกร่งของฮาร์ดแวร์กับความคล่องตัวของระบบคลาวด์ ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อเริ่มใช้งานได้ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่างการใช้งาน

การย้ายระบบ IT ไปยังระบบคลาวด์ของ

ในยุคแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนจากเครือข่ายเดิมไปสู่ระบบคลาวด์อาจเต็มไปด้วยความท้าทาย นี่คือตัวอย่างของผู้ใช้บริการจริงที่ Z.com Cloud Enterprise มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทยอมรับระบบคลาวด์โดยไม่ทิ้งระบบใช้งานเดิม

ปัญหาการใช้งาน:

ผู้ใช้บริการดำเนินธุรกิจมานานหลายปี และลงทุนในส่วนทรัพยากร IT สำหรับใช้งานภายในองค์กรเป็นจำนวนมหาศาล แม้เซิร์ฟเวอร์จะทำงานได้ดีในอดีต แต่ปัจจุบันผู้ใช้งานประสบปัญหาในด้านการขยายระบบเซิร์ฟเวอร์ ต้นทุนในการดำเนินการที่สูงขึ้น และเซิร์ฟเวอร์มีความยืดหยุ่นลดลง ยิ่งไปกว่านั้นเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์ยังเป็นระบบเก่าที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประจำวันอีกด้วย

การแก้ไขปัญหา:

Z.com Cloud Enterprise ตระหนักถึงกังวลที่ผู้ใช้งานต้องเผชิญ จึงนำเสนอบริการถ่ายโอนฐานข้อมูลโดยการฝากเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์ (External Co-location) แทนที่จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำวัน บริการของ Z.com Cloud Enterprise ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมสามารถผสานกับโครงสร้างพื้นฐานของบริการคลาวด์ได้อย่างราบรื่น ให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับขนาดระบบคลาวด์ได้ตามต้องการตลอดเวลาโดยไม่กระทบต่อเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิม

ผลลัพธ์ที่ได้:

ระบบเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยโซลูชันพื้นฐานแบบไฮบริดของ Z.com Cloud Enterprise ผู้ใช้งานสามารถใช้สภาพแวดล้อมคลาวด์ (Cloud Environment) ได้อย่างไม่ติดขัด ประสบความสำเร็จทั้งด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและต้นทุน ที่สำคัญที่สุดคือสามารถรักษาฟังก์ชันการทำงานของระบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กระบวนการนี้ตอกย้ำถึงความจริงที่ว่า เพียงมีพันธมิตรที่ดี ธุรกิจสามารถผสมผสานนวัตกรรมใหม่ให้เข้ากับระบบดั้งเดิมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่อนาคตที่มีประสิทธิภาพและขยายขนาดได้มากขึ้น