ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ผ่านช่องทาง Line@
Add Line ID : @zcomthai
L I N E

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เน็ตดีไซน์ โฮสต์ จำกัด, บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อจากนี้เรียกรวมกันว่า “Z.com” “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะช่วยให้ท่านเข้าใจรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และรวมถึงสิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราครอบครองอยู่

1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับแก่บริการใดๆ ซึ่งให้บริการโดย Z.com รวมถึง เว็บไซต์ทั้งหมดของ Z.com โดเมนม, โฮสติ้ง, อีเมลโฮสติ้ง, Wordpress โฮสติ้ง, Private โฮสติ้ง, SEO โฮสติ้ง, SSL, ShopUp, ออกแบบเว็บไซต์ โปรแกรม โปรแกรมบทโทรศัพท์มือถือ, online research, บริการโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต, คลาวด์​, SEO, การวิเคราะห์ตลาด, บริการที่ชำระเงินล่วงหน้า, LINE OA และการตลาดออนไลน์ และบริการอื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นของ

(1)   ลูกค้าของเรา
(2)   บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าของเรา เช่น บุคคลใดๆ ซึ่งใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับเราหรือลูกค้าของเรา หรือเพื่อติดต่อกับเรา

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Z.com
เว็บไซต์หรือบริการของ Z.com อาจให้ลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ บริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อความสะดวกสบายและข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ ท่านเข้าถึงลิงก์เหล่านั้น ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของ Z.com ทันที โดย Z.com ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเว็บไซต์หรือแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นซึ่งอาจมีเนื้อหาอาจแตกต่างจากแนวปฏิบัติของ Z.com เราไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้หรือที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใดๆ ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่จะอนุญาตให้เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราทำการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

Z.com อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภท ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนตัว ○ ชื่อนามสกุล
○ อายุ
○ เพศ
○ ส่วนสูง น้ำหนัก
○ สถานะ
○ สัญชาติ
○ ข้อมูลการศึกษา
ข้อมูลการติดต่อ ○ ที่อยู่
○ หมายเลขโทรศัพท์
○ อีเมล
○ ชื่อของผู้แทนหรือผู้ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทน/กรรมการผู้มีอำนาจของลูกค้าของเรา
○ บัญชีโซเซียลมีเดีย
ข้อมูลการระบุและการพิสูจน์ตัวตน ○ รูปถ่าย
○ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
○ ลายมือชื่อ
ข้อมูลการจ้างงาน ○ ประสบการณ์ทำงาน
○ อาชีพ
○ เงินเดือนหรือรายได้
ข้อมูลทางการเงิน ○ รหัสบัตรเครดิต/เดบิต
○ ข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา ○ รายละเอียดของบริการที่ท่านซื้อจากเราหรือที่ท่านได้สอบถามไว้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าวและเพื่อตอบสนองต่อข้อสอบถามของท่าน
การวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาดและการขาย ○ แบบสอบถามลูกค้า
การค้นหาข้อมูลออนไลน์ ○ ข้อมูลและความคิดเห็นที่แสดงเมื่อมีส่วนร่วมในการค้นหาข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ○ IP address หรือตำแหน่งที่อยู่ในปัจจุบันเมื่อท่านใช้บริการเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งที่อยู่
ข้อมูลทางเทคนิค ○ ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งมายังเว็บไซต์ (เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์และภาษา เวลาการเข้าถึง และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านมาถึง) อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล IP address ตัวระบุอุปกรณ์ (unique device identifier) พฤติกรรมกระแสการคลิก (clickstream behavior) (เช่น หน้าที่ท่านรับชมอยู่ ลิงก์ที่ท่านคลิก และการกระทำอื่นๆที่ท่านทำการเชื่อต่อกับเว็บไซต์ของ Z.com หรือ เว็บไซต์ “ขับเคลื่อนโดย”) และข้อมูลการให้บริการ
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้และการสมัครสมาชิก ○ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน การตั้งค่าบริการและการตั้งค่าการติดต่อ
ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ ○ ศาสนา
○ ความพิการ
○ เชื้อชาติ
○ ความคิดเห็นทางการเมือง
○ ข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลอื่นๆ ○ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการที่ท่านเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่ปรากฎอยู่ในอีเมล
○ ข้อมูลประชากร/โปรไฟล์และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ได้มาในเชิงพาณิชย์
○ ข้อมูลที่ท่านให้กับเราโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านช่องทางใดๆ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Z.com อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือได้มาโดยวิธีอื่นใดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นบนเว็บไซต์หรือบนโทรศัพท์มือถือ การสนทนาหรือการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนของ Z.com ผ่านบริษัทในกลุ่มหรือคู่ค้าของเรา หรือเมื่อท่านซื้อบริการหรือเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

Z.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
○   คำสั่งซื้อ การเปิดใช้งานและการลงทะเบียน
○   การสร้างโปรไฟล์และการยืนยันตัวผู้ใช้บริการออนไลน์
○   คำขอข้อมูลหรือการร้องเรียน
○   การตลาด จดหมายข่าวหรือการสนับสนุนการสมัครสมาชิก
○   การประกวดราคาและการมีส่วนร่วมในแบบสำรวจ
○   แอปพลิเคชันวิธีการชำระเงิน
○   การลงทะเบียนงานอีเว้นท์
○   การเยี่ยมชมหรือการเรียกดูเว็บไซต์ของ Z.com
○   กิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจตามปกติของ Z.com

หากท่านโพสต์ แสดงความคิดเห็น แสดงความสนใจ ร้องเรียน หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายไปยังฟอรัมสาธารณะใดๆ บนเว็บไซต์ของ Z.com โซลเชียลมีเดีย บล็อก หรือฟอรัมอื่นๆ ในการนี้เราขอเรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เราสามารถถูกอ่าน ดู รวบรวม หรือใช้งานโดยผู้ใช้คนอื่นๆ ของฟอรัมเหล่านี้ และสามารถใช้เพื่อติดต่อกับท่าน ส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ท่านและ Z.com เองไม่สามารถควบคุมได้ ในการนี้ Z.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกมอบให้ในฟอรัมเหล่านี้แต่อย่างใด

เทคโนโลยีหรือการโต้ตอบอัตโนมัติ
นอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านให้กับทาง Z.com แล้ว เรายังอาจรวบรวมข้อมูลระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Z.com แอปพลิเคชันบนเว็บ หรือเว็บไซต์ที่ “ขับเคลื่อนโดย” บริษัทอื่นในนามของ Z.com ผ่านเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เว็บบีคอน (web beacons) คุกกี้ (cookie) และ เว็บลิงก์ (web links) (“เครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ”) เครื่องมือเหล่านี้จะทำการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค นอกจากนี้ Z.com อาจใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเหล่านี้ร่วมกับอีเมลและการสื่อสารบางอย่างที่ส่งจาก Z.com ดังนั้นเราจึงอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์ที่อยู่ในอีเมลด้วย

บุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ
Z.com ยังเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ Z.com อาจใช้ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะหรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ร่วมกับข้อมูลที่ Z.com เก็บรวบรวมเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์ Z.com เช่น Z.com อาจเปรียบเทียบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้กับที่อยู่ IP ที่รวบรวมโดยเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic Data Collection Tools) เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั่วไปของท่าน ทั้งนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากผู้ให้บริการวิเคราะห์เช่น Google หรือ Facebook

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ท่านให้แก่เรา

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่บริษัทฯ ท่านมีหน้าที่ต้องให้การยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการประมวลผล ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ ท่านยังมีหน้าที่ในการรับนโยบายความเป็นส่วนตัวในนามของบุคคลดังกล่าวอีกด้วย

5. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 Z.com อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้
○   เพื่อดำเนินการและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างท่านและเรา
○   เพื่อให้การสนับสนุนท่านในการทำธุรกรรมหรือคำสั่งซื้อ
○   เพื่อป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการฉ้อโกงหรือการกระทำที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ
○   เพื่อติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบริการรวมถึงเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับบริการดังกล่าวของ Z.com และเพื่อการตลาด
○   เพื่อให้บริการและให้การสนับสนุนแก่ท่าน
○   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและการให้การสนับสนุนแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมคุณภาพ การทำ R&D และกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล
○   เพื่ออัปเดตท่านเกี่ยวกับบริการล่าสุดและผลประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน
○   เพื่อประเมินประสิทธิภาพการริเริ่มทางการตลาด การโฆษณา และเว็บไซต์ “ขับเคลื่อนโดย” บริษัทอื่นซึ่งจะดำเนินการในนามของ Z.com
○   เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการทำแบบสำรวจ
○   เพื่อตอบข้อสอบถาม ให้ข้อมูล สนับสนุนหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการในปัจจุบันหรือบริการใหม่
○   เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพรวมถึงการดำเนินงานของ Z.com เว็บไซต์
○   เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจตามปกติของ Z.com

ข้อมูลบัตรเครดิตใช้สำหรับการดำเนินการชำระเงินและการป้องกันการฉ้อโกงเท่านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกจัดเก็บไว้นานเกินความจำเป็นในการให้บริการ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านร้องขอต่อเราให้เก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตนี้ไว้สำหรับการซื้อในอนาคตเท่านั้น

5.2 โดยปกติแล้วเราอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ
○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Z.com ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถดำเนินการให้บริการแก่ท่านได้

นอกจากเราจะประมวลผลข้อมูลของท่านตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและฐานปฏิบัติตามสัญญาข้างต้นแล้ว เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นดังต่อไปนี้

○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร ในกรณีนี้ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด
○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ Z.com
○   การประมวลผลนั้นจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
○   ประมวลผลบนพื้นฐานของความยินยอม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น Z.com จะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลประเภทใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวม สิทธิในการถอนความยินยอม และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น
○   ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ Z.com ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการเฉพาะแล้ว ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ ในการนี้ Z.com จะหยุดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้ลงทันที อย่างไรก็ตาม Z.com ยังสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปได้หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นดำเนินการตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

6. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Z.com จะไม่ขาย ให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Z.com ดำเนินการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในข้อ 5.1

(1)   แบ่งปันข้อมูลให้แก่บริษัทของ Z.com อื่นๆ บริษัทแม่ของ Z.com และหน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ ที่ Z.com เป็นเจ้าของอยู่ในทั่วโลก
(2)   เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามซึ่งเป็นตัวแทน/ซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมาซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความลับอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ (อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการเครดิตการ์ด สถาบันทางการเงิน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้บริการสำนักงานกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการตลาด ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการระบบบัญชี ผู้ให้บริการโฮสติ้งและไอที ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้าผู้ ให้บริการระบบการชำระเงินออนไลน์และผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร)
(3)   ในบางครั้ง Z.com มีส่วนร่วมในการค้นหาและริเริ่มตลาดกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่ “ขับเคลื่อนโดย” บริษัทอื่นในนามของ Z.com ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาและริเริ่มเหล่านี้ บริการและการติดต่อสื่อสารทางการตลาดของ Z.com อาจถูกส่งไปยังบริษัทอื่นในขณะดำเนินกิจกรรม บริการและการสื่อสารเหล่านี้ท่านสามารถเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทั้ง Z.com และบริษัทอื่นๆ ที่เข้าร่วมการค้นหาและริเริ่มการตลาดนี้ได้ เช่น ท่านอาจะได้รับการสื่อสารทางการตลาดจาก Z.com และบริษัทอื่นๆ หรือมีโอกาสลงทะเบียนออนไลน์สำหรับบริการอื่นๆ จากหลายหลายบริษัท ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ Z.com เท่านั้น Z.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบริษัทอื่นที่มีส่วนร่วมในการค้นหาและริเริ่มตลาดนี้ อย่างในกรณีที่ท่านเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวจะได้รับการควบคุมดูแลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้อาจมีความแตกต่างไปจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ Z.com
(4)   เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจให้แก่ผู้มีโอกาสที่จะซื้อหรือขาย หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ในกรณีที่ Z.com ตัดสินใจที่จะขาย ซื้อ ควบธุรกิจ หรือเพื่อปรับปรุงโครสร้างทางธุรกิจในบางประเทศ
(5)   ตอบสนองต่อคำขอข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของตำรวจและหน่วยงานของรัฐ
(6)   ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หมายศาล หรือคำสั่งศาล
(7)   สืบสวนสอบสวนและช่วยป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัย การฉ้อโกง หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
(8)   บังคับ/ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ Z.com หรือบริษัทสาขา หรือ
(9)   ปกป้องสิทธิหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคลากรของ Z.com พนักงาน และบุคคลที่สามที่ใช้ทรัพสินของ Z.com ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
(10)   เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ทนายความ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

Z.com อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศในกรณีที่ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ในกรณีอื่นๆ Z.com อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศต่อเมื่อ Z.com ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหรือโอนข้อมูลไปนอกราชอาณาจักรได้ตามวิธีการที่ได้ระบุข้างต้น บริษัทฯ ยังอาจสามารถส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปต่างประเทศได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)   เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
(2)   ได้รับความยินยอมจากท่านโดยได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
(3)   เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
(4)   เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
(5)   เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ในขณะนั้น
(6)   เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

8. ความเป็นเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

Z.com ไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายของประเทศไทย ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปีใช้บริการ และเราสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งให้บิดามารดาและผู้แทนโดยชอบธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการใช้งานโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตของผู้เยาว์

9. ความเป็นเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

Z.com ให้ตัวเลือกแก่ท่านในการรับข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้บริการของเรา ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อขอรับข้อมูลเฉพาะบริการ และยังสามารถเลือกรับการสื่อสารทั่วไปจาก Z.com ได้อีกด้วย นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกช่องทางการรับสารจากการสื่อสารทั่วไปของ Z.com ได้ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ

การสื่อสารทั่วไปของ Z.com จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและการสนับสนุน ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลการให้บริการใหม่ ข้อเสนอพิเศษ หรือการเชิญให้เข้าร่วมในการวิจัยตลาดและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎต่างๆ

10. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิดังนี้

สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ Z.com อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจคิดค่าบริการตามสมควรสำหรับการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนด หรือเมื่อการขอเข้าถึงข้อมูลและการขอรับสำเนาดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

สิทธิในการส่งหรือโอน ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามได้ ในกรณีนี้เราได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามสิทธิ์ดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลอัตโนมัติที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการทำสัญญากับเราเท่านั้น

สิทธิในการคัดค้าน ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลของท่านบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง การศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์หรือสถิติ อย่างไรก็ตามในบางกรณี เราอาจแสดงให้เห็นถึงเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าสิทธิและเสรีภาพของท่าน

สิทธิในการลบ ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิในการระงับ ท่านมีสิทธิของในระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ วิธีการนี้จะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ได้ (เช่น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องตามที่ท่านร้องขอ)

สิทธิในการแก้ไขทำให้สมบูรณ์ ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลของท่านซึ่งเราเก็บรวบรวมไม่ถูกต้อง ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์ได้ อย่างไรก็ตามท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแก่เรา

สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วแก่เรา

สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหากพบว่า Z.com ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่ท่านจะสามารถใช้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของท่าน เช่น การกำหนดรหัสผ่านและ ID ผู้ใช้ หากท่านต้องการดูและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ Z.com โดยตรง ท่านสามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ที่ท่านกรอกข้อมูลให้เราและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าเว็บไซต์นั้น

เราพยายามจะดำเนินการตามคำขอซึ่งกระทำโดยชอบทั้งหมดภายในสามสิบวัน ในบางกรณีหากคำขอนั้นมีความซับซ้อนหรือท่านส่งคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก เราอาจใช้เวลาในการตอบสนองต่อคำขอของท่านมากกว่าสามสิบวัน ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

11. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน

Z.com ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจที่ท่านมอบให้เราเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยไม่ชอบ Z.com ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคและด้านองค์กรเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผล นอกจากนี้ Z.com เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามฐานผลประโยชน์โดยชอบในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น

ในกรณีที่เราทำการเก็บรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความลับสูง เช่นข้อมูลบัตรเครดิต ในกรณีนี้เราจะใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมพิเศษเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราจะถูกเก็บรักษาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในสถานที่ควบคุมและมีการเข้าถึงจำกัด เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความลับสูง (เช่นหมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสผ่าน) ทางอินเทอร์เน็ต เราจะดำเนินการปกป้องข้อมูลเหล่านั้นด้วยการเข้ารหัส เช่น โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL)

หมายเลขบัตรเครดิตใช้สำหรับประมวลผลการชำระเงินเท่านั้นและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลการชำระเงินแบบเรียลไทม์ Z.com สมัครใช้บริการจัดการการฉ้อโกง บริการนี้ช่วยให้ Z.com ยกระดับความปลอดภัยเพื่อป้องกันการฉ้อโกงบัตรเครดิตและเพื่อปกป้องข้อมูลทางการเงินของท่าน

12. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบของเราในระยะเวลานานที่สุดดังนี้

○   ตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล
○   ตามระยะเวลาเก็บรักษาใดๆ ที่กฎหาย การบัญชี หรือการรายงานใดๆ กำหนด หรือ
○   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่อาจมีการดำเนินคดีหรือการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเกี่ยวกับ Z.com หรือโดย Z.com

ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Z.com จะพิจารณาถึงปริมาณ ลักษณะ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ความเสี่ยงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้โดยวิธีอื่นหรือไม่ และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักจากสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเราจะต้องลบ หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากบริษัทฯ ยังมีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงสถิติ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลได้นานกว่าระยะเวลาที่กำหนดสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อพิพาท การศึกษา หรือเพื่อเก็บข้อมูล

13. การใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติของ Z.com

ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ใช้กันในเว็บไซต์โดยทั่วไป

Cookies
cookie คือข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ถ่ายโอนมายังหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของท่าน ในการนี้ Z.com หรือผู้ให้บริการของ Z.com ส่ง cookie เมื่อท่านทำการท่องเว็บไซต์ของเราหรือเข้าเว็บไซต์ที่มีโฆษณาของเราปรากฎอยู่ หรือในกรณีที่ท่านทำการซื้อ ร้องขอหรือจัดการข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล หรือลงทะเบียนใช้บริการบางอย่าง การยอมรับ cookie ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ที่ "ขับเคลื่อนโดย" โดยบริษัท อื่นในนามของ Z.com หรือเว็บไซต์ที่โฆษณาของเราปรากฏอาจทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์ของท่านได้ โดยเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่าน โดยทั่วไปแล้ว cookie จะถูกจัดประเภทเป็น “คุกกี้ชั่วคราว” (session cookie) หรือ “คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ” (persistent cookie)
○   session cookies ไม่ถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านหลังจากที่ท่านปิดเบราว์เซอร์
○   persistent cookiesจะถูกเก็บบนคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าจะถูกลบหรือเมื่อหมดอายุ โดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับ cookie โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่โดยปกติท่านสามารถปฏิเสธ cookie หรือเลือกรับ cookie ได้โดยปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ในกรณีที่ท่านปิดคุกกี้อาจมีคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ของเราที่ไม่สามารถใช้งานได้และหน้าเว็บบางหน้าอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง

Web beacons
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและการโต้ตอบกับอีเมลของท่านตลอดจนเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของ Z.com แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ที่“ ขับเคลื่อนโดย” บริษัทอื่นในนามของ Z.com หน้าเว็บแอปพลิเคชันและอีเมลในรูปแบบ HTML ของ Z.com และบุคคลที่สามบางแห่งใช้ web beacons เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับ cookie โดย web beacons คือภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าพิกเซลเดียว (1x1) หรือ GIF ที่ชัดเจน web beacons สามารถจดจำข้อมูลบางประเภทบนคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น cookie เวลาและวันที่เข้าชมเว็บไซต์ และคำอธิบายของหน้าที่ web beacons ปรากฎ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของ web beacons โดย web beacons อาจอ้างถึงเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามและผู้ให้บริการอาจใช้เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน

ท่านสามารถปิดการใช้งาน web beacons ได้ในข้อความอีเมลได้โดยไม่ทำการดาวน์โหลดรูปภาพที่อยู่ในข้อความที่ท่านได้รับ (คุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อีเมลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน) อย่างไรก็ตามการทำเช่นนี้อาจไม่ได้ปิดใช้งาน web beacons หรือเครื่องมือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติอื่นๆ ในข้อความอีเมลเสมอไป เนื่องจากความสามารถของซอฟต์แวร์อีเมลเฉพาะแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดดูข้อมูลที่ซอฟต์แวร์อีเมลหรือผู้ให้บริการเพิ่มเติม

14. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิมที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Z.com ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ Z.com สามารถเก็บรวบรวมละใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ Z.com ทำการเก็บและใช้ข้อมูลของท่านต่อไป ท่านสามารถติดต่อ Z.com และทำการถอนความยินยอมในการประมวลผลได้

15. วิธีติดต่อเรา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบของเราได้ดังนี้

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Z.com

ที่อยู่  เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์  02-6421105
อีเมล  hosting.th@z.com
ชื่อผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Executive)

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Z.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อจำเป็นและเพื่อทำให้กับสอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย หรือคำแนะนำของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กับกับดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราทำการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะทำการโพสฉบับแก้ไขปรับปรุงพร้อมกับวันเวลาที่แก้ไขไว้ที่นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563