One Stop Service for IT Solution

เกี่ยวกับ

Z.com Cloud Service เป็นบริการคลาวด์ที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี OpenStack โดยออกแบบและพัฒนาขึ้นร่วมกับวิศวกรจากสำนักงานใหญ่ของเรา คือ GMO Internet Group Japan โดยวัตถุประสงค์หลักของเราคือการให้บริการ VM ที่ใช้งานง่ายและราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการคลาวด์อื่นๆ มุ่งมั่นในวิจัยและวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศไทย ที่ต้องการระบบคลาวด์ (Cloud Server) ที่มีแผงควบคุม (Control Panel) ใช้งานง่าย และอินเทอร์เฟซของผู้ใช้งาน (User Interface) ที่สอดคล้องตลาดธุรกิจในประเทศไทย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Server Cloud ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความต้องการในการใช้ระบบที่แตกต่างกัน เรามีคลาวด์ (Service Cloud) สองรูปแบบที่เปิดให้บริการ คือ Z.com Cloud VPS และ Z.com Cloud Enterprise (Z.com Cloud EP) ซึ่งทั้งสองบริการคลาวด์ของเรามีข้อกำหนดเทคนิคพื้นฐาน ดังนี้

จุดเด่นของ

แนวคิดการบริการ

กลุ่มผู้ใช้

ผู้ใช้รายบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์

องค์กรขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน ธุรกิจออนไลน์

การรับรองตามองค์การมาตรฐานสากล

N/A

ISO/IEC 27001:2013

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงด้วยบัตรเครดิตหรือชำระเงินล่วงหน้า

ชำระค่าบริการหลังใช้ทุกเดือน

User Interface

รองรับ API

จัดการแผงควบคุมได้ด้วยตนเอง

โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย

มีเซิร์ฟเวอร์สำรองพร้อมเริ่มทำงานได้ทันทีด้วย 2N ที่มีความเสถียรสูง

มีเซิร์ฟเวอร์สำรองพร้อมเริ่มทำงานได้ทันทีด้วย 2N ที่มีความเสถียรสูง

ระบบสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์

มีเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลด้วย N+1 ที่มีความเสถียรสูง

มีเซิร์ฟเวอร์สำรองพร้อมการสแตนด์ด้วย 2N ที่มีความเสถียรสูง

การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล

สำรองข้อมูล VM ด้วยตนเอง

การสำรองข้อมูลแบบออฟไลน์เท่านั้น

รองรับการสำรองข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์

สำรองข้อมูล VM ด้วยระบบอัตโนมัติ

สำรองข้อมูลแบบสุ่ม 1 ครั้งต่อสัปดาห์พร้อมสำเนา 3 ชุด

การสำรองข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน

ระบบการจัดเก็บข้อมูล

ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบปฏิบัติการ OS ที่ไม่สามารถถอดออกได้

ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถถอดออกได้/และติดตั้งเพิ่มเติมได้

คุณสมบัติขั้นสูง

การใช้อุปกรณ์ภายนอก

Dedicated Host Server

NFS สำหรับการจัดเก็บข้อมูลไฟล์

ตัวเลือก VM

Spec สำหรับ VM

8 Packages รวม IP และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 50GB

15 Packages

Global IP

ทุก VM มี global IP [/32] รวมอยู่ในแพ็กเกจ

สามารถซื้อ IP แยกต่างหากได้ตามความต้องการ

Private Network

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

Load Balancer

พื้นที่จัดเก็บสำหรับ VM

พื้นที่จัดเก็บ 50GB สามารถซื้อดิสก์เพิ่มเติมได้

พื้นที่จัดเก็บฟรี 50GB พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสามารถซื้อเพิ่มเติมรวมถึงสามารถกำหนดความเร็วการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง (IOPS)

VM และแอพที่พร้อมติดตั้ง

มีหลากหลายแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมติดตั้ง

ให้บริการเฉพาะ VM ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ (Operating System) เท่านั้น

Service Features

บริการสนับสนุนลูกค้า

บริการสนับสนุนเพิ่มเติม

ค่าบริการรายเดือนตามขอบเขตการสนับสนุนและเวลาดำเนินการ

บริการให้คำปรึกษาและตั้งค่าระบบ

มีบริการเพิ่มเติมตาม manday/manhour

จุดเด่นอื่น ๆ ของ