Từ A-Z về Partition, hướng dẫn thêm/xóa, phân biệt các phân vùng

Từ A-Z về Partition, hướng dẫn thêm/xóa, phân biệt các phân vùng

Tuesday March 7th, 2023 Blog, Tin tức

Partition là một phân vùng logical của ổ cứng được xử lý như một đơn vị riêng biệt bởi hệ điều hành và hệ thống tập tin. Partition cho phép ổ đĩa hoạt động như một số phần nhỏ hơn để cải thiện hiệu suất, nhưng giảm không gian sử dụng trên ổ cứng do chi phí thêm từ nhiều hệ điều hành. Partition có thể được tạo, thay đổi kích thước, xóa và quản lý bởi các chương trình quản lý phân vùng. Các hệ điều hành đọc bảng phân vùng để xác định vị trí và kích thước của các partition trên ổ cứng.

Partition là gì?

Partition (phân vùng) là sự phân chia logical của đĩa cứng riêng biệt bởi các hệ điều hành và hệ thống tệp. Hệ điều hành và hệ thống tệp có thể quản lý thông tin trên mỗi phân vùng như thể nó là một ổ cứng riêng biệt. Điều này cho phép ổ đĩa chia nhỏ hoạt động để cải thiện hiệu quả, mặc dù nó làm giảm không gian có thể sử dụng trên đĩa cứng vì có thêm chi phí từ nhiều hệ điều hành.

Trình quản lý phân vùng ổ cứng cho phép quản trị viên hệ thống tạo, thay đổi kích thước, xóa và thực hiện các thao tác phân vùng, trong khi bảng phân vùng  ghi lại vị trí và kích thước của partition. Mỗi phân vùng xuất hiện cho HĐH dưới dạng một đĩa logical riêng biệt và HĐH đọc bảng phân vùng trước bất kỳ phần nào khác của đĩa.

Từ A-Z về Partition, hướng dẫn thêm/xóa, phân biệt các Partition 67

Khi một partition được tạo, nó được định dạng bằng một hệ thống tệp như:

 • NTFS trên ổ đĩa trên Windows;
 • FAT32 và exFAT cho ổ đĩa di động;
 • HFS Plus (HFS+) trên máy tính Mac; hoặc
 • Ext4 trên Linux.

Dữ liệu và tệp sau đó được ghi vào hệ thống tệp trên partition. Khi người dùng khởi động HĐH trong máy tính, một phần quan trọng của quy trình là trao quyền kiểm soát cho khu vực đầu tiên  trên đĩa cứng.

Điều này bao gồm bảng phân vùng xác định có bao nhiêu partition sẽ được định dạng trên đĩa cứng, kích thước của mỗi partition và địa chỉ nơi mỗi phân vùng đĩa bắt đầu. Khu vực này cũng chứa một chương trình đọc khu vực khởi động cho HĐH và cho phép nó kiểm soát để phần còn lại của HĐH có thể được tải vào bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.

Một khía cạnh quan trọng của partition là phân vùng hoạt động hoặc có thể khởi động, là phân vùng được chỉ định trên ổ cứng có chứa HĐH. Chỉ partition trên mỗi ổ đĩa có chứa bộ tải khởi động cho HĐH mới có thể được chỉ định là phân vùng hoạt động.

Partition hoạt động cũng giữ khu vực khởi động và phải được đánh dấu là hoạt động. Phân vùng khôi phục khôi phục máy tính về tình trạng vận chuyển ban đầu.

Từ A-Z về Partition, hướng dẫn thêm/xóa, phân biệt các phân vùng 2

Lợi ích, ưu điểm của partition

Partition chia ổ cứng thành các vùng để dễ quản lý, và còn một lý do khác: giúp ổ đĩa chạy hệ điều hành.

Ví dụ: khi bạn cài đặt một hệ điều hành như Windows, một phần của quá trình là xác định một phân vùng trên ổ cứng. Phân vùng này phục vụ để xác định một khu vực của ổ cứng Windows có thể sử dụng để cài đặt tất cả các tệp của nó, từ thư mục gốc trở xuống. Trong Windows, phân vùng chính này thường được gán ký tự ổ đĩa là "C".

Ngoài ổ C, Windows thường tự động xây dựng các phân vùng khác trong quá trình cài đặt, mặc dù chúng hiếm khi nhận được ký tự ổ đĩa. Ví dụ:  một partition khôi phục (recovery partition),  với một bộ công cụ được gọi là Tùy chọn khởi động nâng cao, được cài đặt để bạn có thể khắc phục sự cố có thể xảy ra trên  ổ C chính.

Một lý do phổ biến khác để tạo phân vùng là để bạn có thể cài đặt nhiều hệ điều hành trên cùng một ổ cứng, cho phép bạn chọn cái nào bạn muốn bắt đầu, một tình huống được gọi là khởi động kép (dual booting). Bạn có thể chạy Windows và Linux, hoặc Windows 11 và Windows 10,  hoặc thậm chí ba hoặc bốn hệ điều hành khác nhau.

Trừ khi bạn sử dụng máy ảo, nhiều hơn một partition là điều cần thiết tuyệt đối để chạy nhiều hơn một hệ điều hành vì các hệ điều hành sẽ xem các phân vùng dưới dạng các ổ đĩa riêng biệt, tránh hầu hết các vấn đề với nhau. Nhiều phân vùng cho phép bạn tránh phải cài đặt nhiều ổ cứng chỉ để có tùy chọn khởi động sang một hệ điều hành khác.

Phân vùng ổ cứng cũng có thể được tạo để giúp quản lý tệp. Mặc dù các partition khác nhau vẫn tồn tại trên cùng một ổ đĩa vật lý, nhưng thường rất hữu ích khi có một phân vùng được tạo thành chỉ dành cho ảnh, video hoặc tải xuống phần mềm thay vì lưu trữ chúng trong các thư mục riêng biệt trong cùng một phân vùng.

Mặc dù ngày nay ít phổ biến hơn, nhưng nhờ các tính năng quản lý người dùng tốt hơn trong Windows, nhiều partition cũng có thể được sử dụng để giúp hỗ trợ người dùng chia sẻ máy tính và muốn giữ các tệp riêng biệt và dễ dàng chia sẻ chúng với nhau.

Một lý do khác, tương đối phổ biến mà bạn có thể tạo một phân vùng là để tách các tệp hệ điều hành khỏi dữ liệu cá nhân (ví dụ: phim gia đình hoặc bộ sưu tập nhạc). Với các tệp cá nhân, có giá trị của bạn trên một ổ đĩa khác, bạn có thể cài đặt lại Windows sau một sự cố lớn và không bao giờ đến gần dữ liệu bạn muốn giữ lại.

Ví dụ này cũng giúp bạn thực sự dễ dàng tạo bản sao lưu hình ảnh phản chiếu của  bản sao làm việc của phân vùng hệ thống của mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể xây dựng hai bản sao lưu riêng biệt, một cho hệ điều hành đang hoạt động và một cho dữ liệu cá nhân của bạn, mỗi bản sao lưu có thể được khôi phục độc lập với bản sao lưu kia.      

Từ A-Z về Partition, hướng dẫn thêm/xóa, phân biệt các phân vùng 3

Phân biệt Primary partition, Extended partition và Logical Partition

Phân vùng chính, phân vùng mở rộng và phân vùng logical

Bất kỳ partition nào có hệ điều hành được cài đặt cho nó được gọi là phân vùng chính (primary partition). Phần  bảng phân vùng  của bản ghi khởi động chính  cho phép tối đa bốn phân vùng chính trên một ổ cứng.

Mặc dù bốn phân vùng chính có thể tồn tại, có nghĩa là tổng cộng bốn hệ điều hành có thể được khởi động bốn lần trên cùng một ổ đĩa, nhưng chỉ một trong số chúng được phép hoạt động tại một thời điểm, có nghĩa là đó là hệ điều hành mặc định mà máy tính khởi động. Phân vùng này được gọi là phân vùng hoạt động (active partition).

Một (và chỉ một) trong số bốn phân vùng chính có thể được chỉ định làm phân vùng mở rộng (extended partition). Điều này có nghĩa là một máy tính có thể có tối đa bốn phân vùng chính hoặc ba phân vùng chính và một phân vùng mở rộng.

Một phân vùng mở rộng không thể chứa dữ liệu trong và của chính nó. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là tên được sử dụng để mô tả một  vùng chứa chứa các phân vùng khác  chứa dữ liệu, được gọi là phân vùng logical (Logical Partition).

Các phân vùng của ổ cứng vật lý phải được định dạng và hệ thống tệp phải được thiết lập (đây là một quá trình của định dạng) trước khi bất kỳ dữ liệu nào có thể được lưu vào chúng.

Bởi vì các phân vùng xuất hiện dưới dạng một ổ đĩa duy nhất, mỗi phân vùng có thể được gán ký tự ổ đĩa của riêng mình, chẳng hạn như C cho phân vùng Windows thường được cài đặt vào.

Thông thường, khi một tệp được di chuyển từ thư mục này sang thư mục khác trong cùng một phân vùng, nó chỉ là tham chiếu đến vị trí của tệp thay đổi, có nghĩa là việc truyền tệp xảy ra gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, vì các phân vùng tách biệt với nhau, giống như nhiều ổ cứng, việc di chuyển tệp từ phân vùng này sang phân vùng khác đòi hỏi dữ liệu thực tế phải được di chuyển và sẽ mất nhiều thời gian hơn để chuyển dữ liệu.

Các phân vùng có thể được ẩn, mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu bằng phần mềm mã hóa ổ đĩa.

Phân biệt các loại partion

Phân vùng

Thông tin mô tả

AIX partition (boot)

Một phân vùng được sử dụng với  hệ điều hành AIX.

Boot partition

Theo định nghĩa của Microsoft, phân vùng khởi động là một phân vùng chứa các tệp cần thiết để khởi động hệ thống. Xem thêm: Phân vùng hệ thống

BSD/OS partition (OpenBSD)

Một phân vùng được sử dụng với hệ điều hành BSD.

Phân vùng DOS (12-bit, 16-bit)

Một phân vùng được sử dụng với các phiên bản MS-DOS cũ hơn.

Phân vùng mở rộng DOS

Một phân vùng được mở rộng từ một hoặc nhiều phân vùng MS-DOS ban đầu.

DRDOS (hHidden)

Một phân vùng được sử dụng với  hệ điều hành DR. DOS.

Extended partition

Một phân vùng được mở rộng từ một hoặc nhiều phân vùng chính.

Hibernation partition

Một phân vùng được sử dụng với  các chương trình hibernation cũ hơn.

Phân vùng HPFS (OS/2 IFS)

Phân vùng HPFS được sử dụng với IBM OS / 2 và Microsoft NT 3.x

Linux (Linux native, Linux swap, Linux extended, ext2fs)

Một phân vùng được sử dụng với các biến thể khác nhau của hệ điều hành Linux.

MINIX

Một phân vùng được sử dụng với hệ điều hành MINIX.

Phân vùng NON-DOS

Khi sử dụng Microsoft fdisk, phân vùng NON-DOS cho biết phân vùng không có nguồn gốc từ  hệ điều hành Microsoft. Ví dụ: đây có thể là một phân vùng Linux.

NEC DOS

Một phân vùng được sử dụng với biến thể NEC DOS cũ.

NEXTSTEP

Một phân vùng được sử dụng với hệ điều hành NeXTSTEP.

Novell NetWare

Một phân vùng được sử dụng với  hệ điều hành Novell NetWare.

NTFS

Một phân vùng được sử dụng với Microsoft Windows  NT 4.x, Windows 2000 và Windows XP.

Partition Magic (PowerQuest)

Một phân vùng được tạo bằng tiện ích Partition Magic bởi PowerQuest.

PC-ARMOUR

Một phân vùng được tạo bởi tiện ích bảo mật PC ARMOUR. Khi được tạo, phân vùng này thường được bảo vệ bằng mật khẩu.

Primary

Trong hệ  điều hành Microsoft, Phân vùng chính  đề cập đến phân vùng chính hoặc phân vùng đầu tiên được sử dụng cho hệ điều hành Microsoft.

Solaris X86

Một phân vùng được sử  dụng với  hệ điều hành nền tảng Sun Solaris X86.

Phân vùng hệ thống System partition

Theo định nghĩa của Microsoft, phân vùng hệ thống là một phân vùng chứa thư mục system32. Xem thêm: phân vùng khởi động.

Tandy DOS

Một phân vùng được sử dụng với  biến thể Tandy DOS cũ.

Unix System V (SCO, IRIX, ISC, Unix, UnixWare, v.v.)

Một phân vùng được sử dụng với các hệ điều hành Unix khác nhau.

VMware (VMware Swap)

Một phân vùng được sử dụng bởi VMware.

XENIX (XENIX / usr)

Một phân vùng được sử dụng với  hệ điều hành Xenix.

Từ A-Z về Partition, hướng dẫn thêm/xóa, phân biệt các phân vùng 4

Cách phân vùng ổ cứng trong windows

 • Để phân vùng ổ cứng trên Windows, bạn có thể sử dụng tính năng Disk Management có sẵn trong hệ thống hoặc sử dụng các công cụ phân vùng bên thứ ba.
 • Để sử dụng Disk Management, làm theo các bước sau:
 • Bấm tổ hợp phím "Windows + X" hoặc chuột phải vào biểu tượng Windows trên thanh Taskbar và chọn "Disk Management" trong danh sách.
 • Trong giao diện Disk Management, bạn sẽ thấy danh sách các ổ đĩa hiện có trên máy tính của mình. Tìm đến ổ cứng mà bạn muốn phân vùng, chuột phải vào nó và chọn "Shrink Volume" để thu nhỏ dung lượng của ổ đĩa đó.
 • Trong hộp thoại Shrink, hệ thống sẽ tự động tính toán dung lượng tối đa có thể thu nhỏ. Bạn có thể điều chỉnh dung lượng thu nhỏ tùy ý bằng cách nhập vào giá trị mong muốn trong ô "Enter the amount of space to shrink in MB".
 • Sau khi đã thiết lập dung lượng thu nhỏ, bấm nút "Shrink" để hoàn thành quá trình. Hệ thống sẽ tạo ra một phân vùng mới trên ổ cứng với dung lượng bằng với dung lượng vừa thu nhỏ.
 • Bây giờ, bạn có thể format phân vùng mới bằng cách chuột phải vào nó và chọn "Format". Trong hộp thoại Format, bạn có thể thiết lập các tùy chọn định dạng và đặt tên cho phân vùng mới.
 • Sau khi hoàn tất quá trình phân vùng, bạn có thể truy cập vào phân vùng mới này để lưu trữ dữ liệu hoặc cài đặt chương trình.

Cách thêm partion (phân vùng) trong windows

Lưu ý: Trước khi tiếp tục, hãy sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng trên ổ đĩa, bởi vì thêm phân vùng có thể ảnh hưởng đến dữ liệu có sẵn trên ổ đĩa đó.

 • Bấm tổ hợp phím "Windows + R" trên bàn phím để mở hộp thoại Run.
 • Nhập "diskmgmt.msc" vào hộp thoại Run và nhấn Enter để mở Quản lý ổ đĩa.
 • Chọn ổ đĩa mà bạn muốn thêm phân vùng.
 • Chuột phải vào phần chưa được phân vùng của ổ đĩa và chọn "New Simple Volume" (Thiết lập thể hiện đơn giản mới).

phân vùng

 • Nhấn Next (Tiếp theo) để bắt đầu quá trình thiết lập.
 • Trong trang "Simple Volume Size" (Kích thước thể hiện đơn giản), nhập kích thước mới cho phân vùng của bạn hoặc giữ mặc định để sử dụng toàn bộ dung lượng chưa sử dụng. Nhấn Next để tiếp tục.
 • Trong trang "Assign Drive Letter or Path" (Gán chữ cái ổ đĩa hoặc đường dẫn), chọn chữ cái ổ đĩa mới cho phân vùng của bạn. Nhấn Next để tiếp tục.
 • Trong trang "Format Partition" (Định dạng phân vùng), chọn các tùy chọn định dạng phân vùng tùy ý. Bạn có thể giữ các tùy chọn mặc định nếu bạn không có yêu cầu cụ thể nào. Nhấn Next để tiếp tục.
 • Trong trang "Completing the New Simple Volume Wizard" (Hoàn tất Trình đơn Thiết lập Thể hiện đơn giản mới), xác nhận các tùy chọn đã chọn và nhấn Finish (Hoàn tất).
 • Đợi quá trình tạo phân vùng mới hoàn tất.

Sau khi hoàn thành các bước trên, phân vùng mới sẽ được tạo trên ổ đĩa đã chọn và bạn có thể sử dụng nó để lưu trữ dữ liệu.

Cách xóa phân vùng trong Windows

Lưu ý: Trước khi tiếp tục, hãy sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng trên phân vùng cần xóa, vì toàn bộ dữ liệu sẽ bị mất.

 • Bấm tổ hợp phím "Windows + X" trên bàn phím và chọn "Disk Management" (Quản lý đĩa) từ danh sách menu.
 • Tìm phân vùng cần xóa trong danh sách các phân vùng và đảm bảo rằng không có tệp tin hoặc chương trình nào đang sử dụng phân vùng đó.
 • Nhấp chuột phải vào phân vùng đó và chọn "Delete Volume" (Xóa phân vùng).
 • Trong hộp thoại xác nhận, đọc và xác nhận thông tin và nhấn "Yes" (Có) để xác nhận việc xóa phân vùng.
 • Đợi quá trình xóa phân vùng hoàn tất.

Lưu ý: Nếu phân vùng đó đang được sử dụng bởi hệ thống hoặc các chương trình khác, bạn sẽ không thể xóa phân vùng đó. Trong trường hợp này, bạn cần phải khởi động lại máy tính của mình và thử lại quá trình xóa phân vùng sau khi khởi động lại.

Từ A-Z về Partition, hướng dẫn thêm/xóa, phân biệt các Partition 5

Cách xóa phân vùng bằng fdisk

fdisk là một tiện ích quản lý đĩa dòng lệnh được sử dụng trong nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows. Tuy nhiên, ở Windows, fdisk không được cung cấp sẵn và bạn phải tải xuống và cài đặt phiên bản fdisk phù hợp cho Windows.

Sau khi cài đặt fdisk, bạn có thể sử dụng nó để xóa phân vùng bằng cách làm theo các bước sau:

Lưu ý: Trước khi tiếp tục, hãy sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng trên phân vùng cần xóa, vì toàn bộ dữ liệu sẽ bị mất.

 • Mở Command Prompt (Cửa sổ dòng lệnh) bằng cách bấm tổ hợp phím "Windows + R", gõ "cmd" và nhấn Enter.
 • Nhập "fdisk" và nhấn Enter để mở tiện ích fdisk.
 • Chọn ổ đĩa chứa phân vùng cần xóa bằng cách nhập số tương ứng trong danh sách các ổ đĩa.
 • Nhập "p" và nhấn Enter để hiển thị thông tin phân vùng trên ổ đĩa.
 • Xác định số của phân vùng cần xóa và nhập "d" và số phân vùng đó.
 • Nhập "w" và nhấn Enter để lưu các thay đổi và thoát khỏi fdisk.
 • Đợi quá trình xóa phân vùng hoàn tất.

Lưu ý: Sử dụng fdisk có thể gây ra mất dữ liệu hoặc hư hỏng ổ đĩa nếu không sử dụng đúng cách. Hãy đảm bảo rằng bạn có kiến thức về fdisk và đang sử dụng nó theo đúng cách hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia nếu bạn không chắc chắn.

Cách hợp nhất các phân vùng trong Windows

Lưu ý: Trước khi tiếp tục, hãy sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng trên các phân vùng cần hợp nhất, vì toàn bộ dữ liệu trên các phân vùng này sẽ bị mất.

 • Bấm tổ hợp phím "Windows + X" trên bàn phím và chọn "Disk Management" (Quản lý đĩa) từ danh sách menu.
 • Tìm phân vùng cần hợp nhất và phân vùng sẽ được hợp nhất vào phân vùng còn lại, vì vậy đảm bảo rằng phân vùng còn lại đủ dung lượng để chứa toàn bộ dữ liệu của phân vùng cần hợp nhất.
 • Nhấp chuột phải vào phân vùng cần hợp nhất và chọn "Delete Volume" (Xóa phân vùng).
 • Trong hộp thoại xác nhận, đọc và xác nhận thông tin và nhấn "Yes" (Có) để xác nhận việc xóa phân vùng.
 • Nhấp chuột phải vào phân vùng còn lại và chọn "Extend Volume" (Mở rộng phân vùng).
 • Trong hộp thoại "Extend Volume Wizard" (Trình tự mở rộng phân vùng), đảm bảo rằng phân vùng còn lại được chọn và nhập số lượng dung lượng muốn mở rộng.
 • Hoàn tất trình tự mở rộng phân vùng và chờ đợi quá trình hoàn tất.

Lưu ý: Quá trình này chỉ có thể được thực hiện với các phân vùng được định dạng bằng NTFS hoặc FAT32 và chỉ có thể hợp nhất các phân vùng liền kề. Nếu phân vùng cần hợp nhất không liền kề với phân vùng còn lại, bạn cần sử dụng phần mềm bên thứ ba để thực hiện quá trình này.

Cách định dạng phân vùng trong windows

Lưu ý: Trước khi tiếp tục, hãy sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng trên phân vùng, bởi vì định dạng phân vùng sẽ xóa tất cả dữ liệu có sẵn trên phân vùng đó.

 • Bấm tổ hợp phím "Windows + R" trên bàn phím để mở hộp thoại Run.
 • Nhập "diskmgmt.msc" vào hộp thoại Run và nhấn Enter để mở Quản lý ổ đĩa.
 • Chọn phân vùng mà bạn muốn định dạng.
 • Chuột phải vào phân vùng và chọn "Format" (Định dạng).
 • Trong cửa sổ "Format" (Định dạng), bạn có thể chọn các tùy chọn định dạng phân vùng tùy ý như NTFS, exFAT hoặc FAT32, và đặt tên cho phân vùng. Nếu bạn muốn định dạng đầy đủ phân vùng, hãy đảm bảo chọn tùy chọn "Quick Format" (Định dạng Nhanh) để giảm thiểu thời gian định dạng.
 • Nhấn nút "Start" (Bắt đầu) để bắt đầu quá trình định dạng phân vùng.
 • Chờ đợi quá trình định dạng phân vùng hoàn tất.

Kết luận

Partition là một phần quan trọng của ổ cứng, cho phép các hệ điều hành và hệ thống tập tin quản lý thông tin trên mỗi phân vùng như một ổ đĩa riêng biệt. Việc phân vùng ổ cứng có thể giúp cải thiện hiệu suất và tổ chức dữ liệu trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, việc phân vùng cũng có thể giảm không gian sử dụng và gây ra các vấn đề liên quan đến quản lý phân vùng. Do đó, khi phân vùng ổ cứng, bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và sử dụng các công cụ quản lý phân vùng thích hợp để đảm bảo máy tính của bạn hoạt động tốt nhất.

Tặng miễn phí bộ Plugin 359$ giúp khách hàng tối ưu SEO website

Bộ 3 plugin TENTEN tặng hoàn toàn miễn phí cho tất cả các khách hàng gồm:

 • Rank Math Pro - Tối ưu SEO
 • WP rocket - Tăng tốc độ tải trang
 • Imagify - Nén dung lượng ảnh

Áp dụng khi Đăng ký mới Hosting/ Email Server!

Sở hữu ngay bộ 3 công cụ giúp website của bạn ONTOP GOOGLE!

NHẬN BỘ PLUGIN SEO MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “Partition”

partition math
how to pronounce partition Disk partition partition meaning chemistry
partition meaning in law partition verb partition synonym example of partition

Bài liên quan

Recommended Articles for you

 • 3 cách cài đặt và sử dụng plugin Really Simple SSL cho WordPress

  Blog, Tin tức Wednesday April 24th, 2024
 • SQL Injection Attack là gì? 8 bước phát hiện và phòng chống

  SQL Injection Attack là gì? 8 bước phát hiện và phòng chống

  Blog, Tin tức Wednesday April 24th, 2024

Do not have missed that article?

 • 3 cách cài đặt và sử dụng plugin Really Simple SSL cho WordPress

  Blog, Tin tức Wednesday April 24th, 2024
 • SQL Injection Attack là gì? 8 bước phát hiện và phòng chống

  SQL Injection Attack là gì? 8 bước phát hiện và phòng chống

  Blog, Tin tức Wednesday April 24th, 2024
 • Chi tiết cách kiểm tra tên miền sắp hết hạn (Từ A-Z)

  Chi tiết cách kiểm tra tên miền sắp hết hạn (Từ A-Z)

  Blog, Tin tức Wednesday April 24th, 2024
 • Chữ ký số là gì? Đây là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng hệ thống mật mã không đối xứng, đảm bảo tính bảo mật và tính pháp lý cho các giao dịch điện tử. Đây là một trong những yếu tố mà các doanh nghiệp nên sở hữu trong thời đại công nghệ 4.0. Cùng Z.com tìm hiểu thật chi tiết về thuật ngữ này trong bài viết bên dưới nhé! Chữ ký số là gì?  Theo Khoản 6, Điều 3, Nghị định 130/2018/NĐ-CP, chữ ký số được định nghĩa là: “Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:  Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;  Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.” Chữ ký số là gì? Chữ ký số bao gồm những thành phần nào? Chữ ký số gồm 2 thành phần chính là khóa và yếu tố con người, trong đó  Khóa gồm: khóa bí mật và khóa công khai Khóa bí mật: Dùng để tạo ra chính chữ ký số đó. Khóa công khai: Được sử dụng để xác minh, kiểm tra chữ ký số và xác thực người dùng. Nó được tạo ra bằng khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa. Yếu tố con người gồm: người ký và người nhận Người ký: Khi một thuê bao sử dụng khóa bí mật của mình để ký số cho một thông điệp dữ liệu cụ thể dưới tên của mình. Người nhận: Thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký có thể được xác minh bằng việc sử dụng chứng thư số của người ký. Sau khi kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu, tổ chức hoặc cá nhân có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động và giao dịch liên quan. Lưu ý, ký số có nghĩa là việc đặt khóa bí mật vào một phần mềm để tự động tạo và áp dụng chữ ký số cho thông điệp dữ liệu nào đó. Chữ ký số bao gồm những thành phần nào? Chữ ký số có an toàn không? Chữ ký số là một phương tiện để xác minh tính toàn vẹn và nguồn gốc của thông tin điện tử. Tùy thuộc vào cách triển khai và quản lý, chữ ký số có thể cung cấp một mức độ an toàn cao trong việc xác định liệu thông tin có bị sửa đổi hay không và liệu thông tin đó có từ một nguồn đáng tin cậy hay không. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng chữ ký số, bạn cần lựa chọn nhà cung cấp uy tín. Bạn đang tìm kiếm giải pháp chữ ký số an toàn, tiện lợi và giá cả hợp lý? Dịch vụ chữ ký số iCA từ Tenten chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn! iCA Tenten và dịch vụ chữ ký số uy tín, được Cơ quan thuế và Bộ TT&TT công nhận. Chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giao dịch điện tử của bạn với công nghệ mã hóa tiên tiến nhất Sử dụng dễ dàng, mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. Chữ ký số Tenten cung cấp các gói ưu đãi tùy theo nhu cầu. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn sẽ nhanh chóng đăng ký và sử dụng dịch vụ chữ ký số iCA. Dịch vụ chữ ký số iCA từ Tenten Quy định khi sử dụng chữ ký số là gì?  Chữ ký số là một phần quan trọng của doanh nghiệp. Do đó khi sử dụng, bạn cần hiểu rõ những quy định liên quan để đảm bảo an toàn, bao gồm: Điều 8, Chương II của Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về giá trị pháp lý của chữ ký số như sau: Văn bản cần chữ ký theo yêu cầu của pháp luật: Nội dung/thông điệp được xem là có giá trị khi được ký bằng chữ ký số, với điều kiện chữ ký số đảm bảo an toàn theo Điều 9, Chương II Nghị định 130/2018/NĐ-CP. Văn bản cần đóng dấu cơ quan tổ chức theo yêu cầu của pháp luật: Nội dung/thông điệp được xem là có giá trị khi được ký bằng chữ ký số doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, với điều kiện chữ ký số đảm bảo an toàn theo Điều 9, Chương II Nghị định 130/2018/NĐ-CP. Chữ ký số và chứng thư số nước ngoài được cấp phép sử dụng tại Việt Nam có giá trị pháp lý và hiệu lực như chữ ký số do đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam cấp. Quy định khi sử dụng chữ ký số là gì? Điều 9 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về việc tạo chữ ký số và các điều kiện liên quan: Chữ ký số phải được tạo trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và được kiểm tra bằng khóa công khai tương ứng.  Chữ ký số được tạo ra bằng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số và do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, chính phủ, công cộng hoặc chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số. Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký. Chữ ký số hiện nay được ứng dụng như thế nào? Chữ ký số được sử dụng cho cá nhân, doanh nghiệp/tổ chức và cá nhân thuộc tổ chức. Chúng được áp dụng trong việc mã hóa dữ liệu, bảo mật thông tin, kê khai thuế, giao dịch ngân hàng, tín dụng, chứng khoán điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán qua mạng, ký hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, ký email, ký kết văn bản điện tử và các dịch vụ công Kho bạc Nhà nước, hải quan điện tử, đăng ký doanh nghiệp. Chữ ký số cũng được sử dụng trong giao dịch nghiệp vụ nội bộ tổ chức hoặc khi được ủy quyền thực hiện giao dịch với bên ngoài. Kết luận Trên đây là những thông tin chi tiết về Chữ ký số là gì và những ứng dụng tuyệt vời của nó. Hãy liên hệ Z.com ngay để được tư vấn chi tiết!

  Top 5 nhà cung cấp phần mềm chữ ký số hàng đầu (Update liên tục)

  Blog, Tin tức Tuesday April 23rd, 2024