[Video] Hướng dẫn cài đặt sử dụng "Tính năng cài đặt ID, mật khẩu truy cập" vào đường dẫn URL

SecureWEB hosting với tính năng cài đặt sử dụng "Tính năng cài đặt ID, mật khẩu truy cập" mới có thể truy cập vào URL 1 website nhất định; giúp khách hàng có thể cài đặt bảo mật một số trang thông tin nội bộ đang sử dụng trên cùng Hosting

Xem video hướng dẫn tại đây

B1 : Đăng nhập trang quản trị SecureWebhosting

B2 : Tìm đến Security Seting => WAF & Restriction

B3 : Để tiến hành tạo mật khẩu cho 1 mục bạn làm như ảnh hướng dẫn dưới đây

Hiện cửa sổ tạo đường dẫn cần bảo mật và đặt mật khẩu khi truy cập.

Ví dụ đường dẫn: wp-content

Sau khi hoàn tất --> Click "Save" --> được kết quả như ảnh

Trường hợp, cần thay đổi password Chọn phần icon như ảnh đính kèm và nhập password mới:

*** Cách kiểm tra lại cài đặt: 

Vào đường dẫn đã tạo bảo mật, sẽ hiện ra phần nhập ID, Pass.

  • Related Posts

Select country you prefer.

Chat với chúng tôi