DNS Setting

Để cấu hình DNS những bản ghi khác khi Quý khách sử dụng dịch vụ Hosting SecureWEB. QUý khách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập quản trị hosting và chọn Setting --> DNS Setting

Bước 2: Chọn tên miền cần cài đặt DNS --> DNS Config

  • FAQ liên quan

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi