Hướng dẫn cài đặt "Giới hạn IP cho phép truy cập"

SecureWEB hosting với tính năng cài đặt sử dụng "Tính năng Giới hạn IP" chỉ cho phép một hoặc một số Ip cụ thể mới có thể truy cập vào URL 1 website nhất định; giúp khách hàng có thể cài đặt bảo mật một số trang thông tin nội bộ đang sử dụng trên cùng Hosting. 

B1 : Đăng nhập trang quản trị SecureWebhosting

B2 : Tìm đến Security Seting => WAF & Restriction

B3 : Để tiến hành tạo mật khẩu cho 1 mục bạn làm như ảnh hướng dẫn dưới đây:

Sau đó, nhập link cần bảo mật cho tên miền cần add và địa chỉ IP cho phép truy cập link. Ví dụ: phanthaison.name.vn/wp-content chỉ cho phép IP: 198.165.1.1 truy cập vào quản trị.

  • FAQ liên quan

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi