Xoá website

Vào 1 thời điểm nào đó, các bạn cần xoá website đi tạo lại các bạn có thể thao tác như sau

1. Đăng nhập vào hosting > chọn website control > web setting.

2. Vẫn trong mục web setting các bạn xác định tên miền cần xoá > mục action chọn biểu tượng thùng rác.

3. Sau đó 1 pop up cảnh báo hiện lên, các bạn chọn yes. Vậy là xoá thành công.

  • FAQ liên quan

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi