Hướng dẫn ON/OFF tính năng Cache Manager

Tính năng lưu cache là một tính năng giúp cho website truy cập nhanh hơn.

Để hiểu rõ hơn về tính năng này. TenTen xin chia sẻ về khái niệm cũng như cách sử dụng tính năng này cho sản phẩm SecureWebHosting.

Bcache là gì

Bcache là tên viết tắt của bộ đệm khối và thao tác được thực hiện bởi plugin KUSANAGI trong WordPress. 
Cơ chế này tương tự như plugin bộ đệm trang WordPress (WP Super Cache, WP Super Cache, v.v.).

Khi bộ đệm được truy cập lần đầu tiên, HTML (dữ liệu bộ đệm) của trang được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. 
(Dữ liệu bộ đệm nằm trong bảng wp_site_cache.)

Và từ lần sau, trước khi tệp chủ đề được đọc, dữ liệu bộ đệm thu được từ cơ sở dữ liệu sẽ được hiển thị và chương trình kết thúc. 
Nếu bộ đệm hoạt động, không thể đọc tệp chủ đề, vì vậy nó có thể được tăng tốc.

Fcache là gì

Bcache là tên viết tắt của Fast CGI Cache và hoạt động của nó được thực hiện bởi một máy chủ (Nginx). 
Cơ chế tương tự như bcache, nhưng sự khác biệt chính là dữ liệu bộ đệm được lưu trữ trên máy chủ.

Trước hết, HTML (dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache) của trang được lưu trữ trên máy chủ ở lần truy cập đầu tiên. 
(Dữ liệu bộ đệm được lưu trữ trong thư mục / var / cache / nginx / wordpress dưới dạng tên tệp được băm với md5)

Và từ lần tiếp theo, khi nó được truy cập, bộ nhớ cache được lưu trữ trên máy chủ sẽ được trả về. 
Trong trường hợp này, trang được hiển thị nhanh hơn bcache vì ngay cả WordPress cũng không được truy cập.

**** ĐƠN GIẢN HƠN:

Mã nguồn của bạn là mã nguồn WordPress ---> Bạn hãy ON/OFF BCache

Mã nguồn của bạn là mã nguồn mở khác (php thuần, joomla ...) --> Bạn hãy ON/OFF Fcache

Để ON/OFF hoặc xóa các lịch sử Cache (Ví dụ: bạn vừa cập nhật bài viết mới, sản phẩm mới thì nên xóa cache) làm theo các bước như ảnh dưới đây: Xem video hướng dẫn tại đây

  • FAQ liên quan

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi