Tìm hiểu về Server Cluster: Cách hoạt động, thiết kế & lắp đặt Cluster

Tìm hiểu về Server Cluster: Cách hoạt động, thiết kế & lắp đặt Cluster

Tuesday May 30th, 2023 Blog, Tin tức

Server Cluster là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, các ứng dụng trực tuyến và các hệ thống điều khiển công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa biết rõ về Server Cluster là gì và cách hoạt động của nó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Server Cluster và các thành phần của nó, cách hoạt động của hệ thống này, cũng như các loại Server Cluster thông dụng hiện nay. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ đề cập đến các tiêu chí quan trọng trong thiết kế và lắp đặt một Server Cluster hiệu quả, giúp đảm bảo tính sẵn sàng, độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống.

Cluster là gì?

Trong hệ thống mạng, clustering là quá trình phân nhóm các thiết bị (nodes) trong mạng thành các nhóm con (clusters) dựa trên một số tiêu chí nhất định. Mỗi cluster được xác định bởi một node chủ đạo (cluster head) và các node khác trong cluster giao tiếp trực tiếp với cluster head thay vì trực tiếp với các node khác trong mạng.

Mục đích chính của clustering trong hệ thống mạng là tăng cường tính hiệu quả của mạng. Việc phân nhóm các node giúp giảm thiểu lưu lượng thông tin trong mạng và tăng cường khả năng xử lý dữ liệu tại mỗi cluster head. Điều này giúp giảm thiểu độ trễ (latency) và tăng tốc độ truyền dữ liệu trong mạng.

Các tiêu chí phân nhóm trong clustering có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như độ trễ, độ tin cậy, hoặc sức mạnh tính toán của các node trong mạng. Các thuật toán clustering phổ biến bao gồm K-means, hierarchical clustering và spectral clustering.

Server Cluster là gì?

Server Cluster là một hệ thống gồm nhiều máy chủ (Server) hoạt động cùng nhau và chia sẻ tài nguyên để tăng tính sẵn sàng, độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống. Trong một Server Cluster, các máy chủ được liên kết với nhau và hoạt động như một hệ thống đơn lẻ, với mục đích cung cấp dịch vụ cho người dùng hoặc ứng dụng mà không bị gián đoạn.

Server Cluster thường được sử dụng để xử lý các tác vụ đòi hỏi tính sẵn sàng cao và hiệu suất cao, như các trang web với lượng truy cập lớn, các ứng dụng trực tuyến, các hệ thống thanh toán, các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và các hệ thống điều khiển công nghiệp. Các Server trong Cluster có thể được liên kết với nhau thông qua mạng LAN hoặc WAN, và phần mềm Cluster Service được sử dụng để quản lý các tài nguyên và cân bằng tải giữa các Server để đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu suất của hệ thống.

Tìm hiểu về Server Cluster: Cách hoạt động, thiết kế & lắp đặt Cluster 2

Mô hình sử dụng trong Server Cluster

Trong Server Cluster, mô hình thường được sử dụng là mô hình Active-Passive (hoặc Active-Standby). Trong mô hình này, một số server được cấu hình để hoạt động ở chế độ Active, trong khi các server khác được cấu hình ở chế độ Passive (hoặc Standby). Server ở chế độ Active làm nhiệm vụ chính và xử lý các yêu cầu từ người dùng hoặc ứng dụng, trong khi server ở chế độ Passive chờ đợi để tiếp nhận các yêu cầu nếu server ở chế độ Active gặp sự cố.

Trong trường hợp server ở chế độ Active gặp sự cố, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng yêu cầu đến server ở chế độ Passive để đảm bảo tính khả dụng của hệ thống. Quá trình chuyển đổi này được gọi là failover, và được thực hiện tự động bởi các công cụ quản lý cluster như Microsoft Failover Cluster hoặc Linux High Availability.

Mô hình Active-Passive cho phép tăng tính sẵn sàng của hệ thống bằng cách đảm bảo rằng nếu một server trong cluster gặp sự cố, hệ thống vẫn có thể tiếp tục hoạt động bằng cách chuyển đổi các yêu cầu sang server khác trong cluster. Ngoài ra, mô hình này cũng giúp giảm thiểu thời gian gián đoạn trong trường hợp server cần bảo trì hoặc nâng cấp, vì các yêu cầu vẫn được xử lý bởi server ở chế độ Active còn lại.

Tuy nhiên, mô hình Active-Passive cũng có nhược điểm là không tận dụng tối đa tài nguyên của các server trong cluster. Server ở chế độ Passive không được sử dụng để xử lý các yêu cầu, dẫn đến một phần tài nguyên bị lãng phí. Để giải quyết vấn đề này, mô hình Active-Active được sử dụng trong các hệ thống có nhu cầu cao về tính sẵn sàng và tối ưu hóa tài nguyên.

Các tiêu chí trong thiết kế và lắp đặt Cluster

Thiết kế và lắp đặt Cluster là một quá trình quan trọng để đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu suất của hệ thống. Các tiêu chí quan trọng trong quá trình này bao gồm:

 1. Tính khả dụng: Mục tiêu của Cluster là đảm bảo tính khả dụng cao cho hệ thống. Do đó, việc lựa chọn phần cứng và phần mềm phù hợp với mục đích sử dụng là rất quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống có thể hoạt động liên tục và đáp ứng được nhu cầu của người dùng.
 2. Hiệu suất: Cluster phải đảm bảo hiệu suất cao để đáp ứng được yêu cầu xử lý và truyền thông. Tốc độ xử lý dữ liệu, băng thông mạng và tốc độ truy xuất cơ sở dữ liệu là các yếu tố quan trọng cần được xem xét trong thiết kế và lắp đặt Cluster.
 3. Tính mở rộng: Cluster phải có tính mở rộng để có thể mở rộng hệ thống một cách linh hoạt khi nhu cầu sử dụng tăng lên. Việc thiết kế và lắp đặt Cluster phải đảm bảo tính linh hoạt để có thể thêm hoặc loại bỏ các node một cách dễ dàng.
 4. An ninh: Cluster phải được thiết kế và lắp đặt với các biện pháp bảo mật để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu và hệ thống. Việc sử dụng các công nghệ bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng và bảo vệ mạng là rất quan trọng để bảo vệ Cluster khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.
 5. Quản lý và giám sát: Cluster cần được quản lý và giám sát một cách chuyên nghiệp để đảm bảo tính khả dụng và hiệu suất của hệ thống. Việc sử dụng các công cụ quản lý và giám sát như Microsoft System Center hoặc Nagios là rất quan trọng để theo dõi trạng thái của các node trong Cluster và thực hiện các thao tác bảo trì khi cần thiết.

Tìm hiểu về Server Cluster: Cách hoạt động, thiết kế & lắp đặt Cluster 3

Cách hoạt động của một Server Cluster

Một Server Cluster là một nhóm các máy chủ được liên kết với nhau để hoạt động như một hệ thống duy nhất. Khi một yêu cầu được gửi đến hệ thống, các node trong Cluster sẽ cùng nhau xử lý yêu cầu đó để đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu suất cao của hệ thống.

Các Server Cluster có thể được cấu hình theo hai cách khác nhau: Active-Passive và Active-Active.

Trong mô hình Active-Passive, một server trong Cluster sẽ hoạt động ở chế độ Active, trong khi các server khác sẽ ở chế độ Passive. Các yêu cầu từ người dùng sẽ được gửi đến server ở chế độ Active, và nếu server này gặp sự cố hoặc không hoạt động, các yêu cầu sẽ được chuyển đến server ở chế độ Passive để tiếp tục xử lý. Điều này giúp đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống khi một server gặp sự cố, tuy nhiên, cách tiếp cận này không tận dụng tối đa tài nguyên của các server trong Cluster.

Trong mô hình Active-Active, tất cả các server trong Cluster đều hoạt động cùng lúc và chia sẻ tài nguyên với nhau. Các yêu cầu sẽ được phân phối đến các server khác nhau để xử lý, và nếu một server gặp sự cố hoặc không hoạt động, các yêu cầu sẽ được chuyển đến server khác trong Cluster để tiếp tục xử lý. Điều này giúp tối ưu hóa tài nguyên và đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu suất cao của hệ thống.

Các Server Cluster cũng sử dụng các công nghệ như Load Balancer để phân phối tải và đảm bảo rằng các yêu cầu được phân phối đến các server trong Cluster một cách cân bằng, giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.

Các thành phần của Cluster Service

Một Cluster Service bao gồm các thành phần sau:

 1. Cluster Manager: Đây là thành phần trung tâm của Cluster Service, có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ thống Cluster. Cluster Manager quản lý và giám sát các node trong Cluster, phân phối tài nguyên và quản lý tất cả các hoạt động của hệ thống.
 2. Node: Đây là thành phần cấu thành nên hệ thống Cluster, là các máy tính được kết nối với nhau và hoạt động như một hệ thống duy nhất. Mỗi Node trong Cluster đóng vai trò như một máy chủ độc lập và có thể thực hiện các tác vụ đơn lẻ hoặc được kết hợp với các Node khác để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn.
 3. Resource: Đây là các tài nguyên được sử dụng trong hệ thống Cluster như ổ cứng, bộ nhớ, CPU, các ứng dụng phần mềm, dịch vụ mạng, v.v. Các tài nguyên này có thể được chia sẻ giữa các Node trong Cluster và được phân phối theo cách tối ưu để đảm bảo hiệu suất và tính sẵn sàng của hệ thống.
 4. Cluster Database: Đây là một cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ thông tin về hệ thống Cluster, bao gồm các thông tin về các Node, các tài nguyên và các kết nối giữa chúng. Cluster Database cũng cung cấp các dịch vụ quản lý và điều khiển để giúp Cluster Manager quản lý và giám sát hệ thống Cluster một cách hiệu quả.
 5. Network: Đây là một phần quan trọng của hệ thống Cluster, bao gồm các kết nối mạng giữa các Node và các phần mềm điều khiển kết nối. Mạng được sử dụng để truyền dữ liệu và tài nguyên giữa các Node trong Cluster và đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu suất cao của hệ thống.

Tìm hiểu về Server Cluster: Cách hoạt động, thiết kế & lắp đặt Cluster 5

Các loại Server Cluster

Có nhiều loại Server Cluster được sử dụng trong thực tế, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của hệ thống mạng. Sau đây là một số loại Server Cluster phổ biến:

 1. Load Balancing Cluster: Loại Cluster này sử dụng để cân bằng tải giữa các Server khác nhau để đảm bảo hiệu suất và tính sẵn sàng của hệ thống. Load Balancing Cluster được sử dụng rộng rãi trong các trang web, ứng dụng trực tuyến và các hệ thống phân phối dịch vụ.
 2. High Availability Cluster: Loại Cluster này được sử dụng để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống, bằng cách sử dụng các Server dự phòng để đảm bảo rằng nếu một Server gặp sự cố, các dịch vụ của hệ thống vẫn có thể tiếp tục hoạt động. High Availability Cluster được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quan trọng như các hệ thống thanh toán và các hệ thống điều khiển công nghiệp.
 3. Database Cluster: Loại Cluster này được sử dụng để tăng cường tính sẵn sàng và hiệu suất của các hệ thống cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng nhiều Server để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Database Cluster được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, điện toán đám mây và các hệ thống lưu trữ dữ liệu.
 4. Application Cluster: Loại Cluster này được sử dụng để tăng cường tính sẵn sàng và hiệu suất của các ứng dụng bằng cách sử dụng nhiều Server để thực thi các tác vụ. Application Cluster được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tài khoản ngân hàng, hệ thống quản lý nhà máy và các hệ thống quản lý tài sản.
 5. Parallel Processing Cluster: Loại Cluster này được sử dụng để xử lý các tác vụ phức tạp bằng cách sử dụng nhiều Server để chia nhỏ và thực hiện các tác vụ đồng thời. Parallel Processing Cluster được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống khoa học và công nghệ, bao gồm cả các hệ thống tính toán khoa học và phân tích dữ liệu lớn.

Kết luận

Như vậy, Server Cluster là một hệ thống gồm nhiều máy chủ hoạt động cùng nhau và chia sẻ tài nguyên để tăng tính sẵn sàng, độ tin cậy và hiệu suất của hệ thống. Các máy chủ trong Cluster được liên kết với nhau và hoạt động như một hệ thống đơn lẻ, với mục đích cung cấp dịch vụ cho người dùng hoặc ứng dụng mà không bị gián đoạn. Server Cluster được sử dụng phổ biến trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, các ứng dụng trực tuyến, các hệ thống thanh toán và các hệ thống điều khiển công nghiệp. Để thiết kế và lắp đặt một Server Cluster hiệu quả, cần xác định các tiêu chí như tính sẵn sàng, độ tin cậy và hiệu suất, và cân nhắc đến các yếu tố về phần cứng, phần mềm và mạng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

Tặng miễn phí bộ Plugin 359$ giúp khách hàng tối ưu SEO website

Bộ 3 plugin TENTEN tặng hoàn toàn miễn phí cho tất cả các khách hàng gồm:

 • Rank Math Pro - Tối ưu SEO
 • WP rocket - Tăng tốc độ tải trang
 • Imagify - Nén dung lượng ảnh

Áp dụng khi Đăng ký mới Hosting/ Email Server!

Sở hữu ngay bộ 3 công cụ giúp website của bạn ONTOP GOOGLE!

NHẬN BỘ PLUGIN SEO MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “Server Cluster”

Cluster la gì
Cluster trong tiếng Anh la gì Cluster meaning HA cluster
SQL cluster Cluster Database la gì Cluster node có máy loại Cluster Manager la gì

Bài liên quan

Recommended Articles for you

 • 3 Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và NĐ123

  3 Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và NĐ123

  Blog, Tin tức Sunday December 3rd, 2023
 • Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mới nhất kèm mẫu biên bản hủy hóa đơn

  Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mới nhất kèm mẫu biên bản hủy hóa đơn

  Blog, Tin tức Friday December 1st, 2023

Do not have missed that article?

 • 3 Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và NĐ123

  3 Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và NĐ123

  Blog, Tin tức Sunday December 3rd, 2023
 • Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mới nhất kèm mẫu biên bản hủy hóa đơn

  Thủ tục hủy hóa đơn điện tử mới nhất kèm mẫu biên bản hủy hóa đơn

  Blog, Tin tức Friday December 1st, 2023
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử cần lưu ý điều gì? Khi nào cần lập?

  Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử cần lưu ý điều gì? Khi nào cần lập?

  Blog, Tin tức Thursday November 30th, 2023
 • Quá trình lập và xuất hóa đơn điện tử hiện nay sẽ được thực hiện thông qua phần mềm hoặc hệ thống điện tử. Trong đó việc xuất hóa đơn điện tử sẽ giúp bạn dễ dàng lưu trữ, tra cứu các thông tin cần thiết. Vậy cụ thể quy trình lập xuất hóa đơn điện tử như thế nào, theo dõi ngay bài viết dưới đây của Z.com để được hướng dẫn nhé. Hóa đơn điện tử K-Invoice Quý doanh nghiệp quan tâm nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử K-Invoice, vui lòng liên hệ Hotline: 024.7108.9999 hoặc ĐĂNG KÝ tại: DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử Để lập hóa đơn điện tử, các nhà bán hàng cần thực hiện theo những bước đơn giản sau: Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử bằng cách nhập khẩu dữ liệu từ tệp Excel Bước 1. Tải và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động. Có nhiều phần mềm hóa đơn điện tử có sẵn trên thị trường, ví dụ như MISA meInvoice, E-invoice, Viettel S-invoice, FAST e-Invoice. Bước 2. Mở phần mềm hóa đơn điện tử và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bước 3. Trong giao diện phần mềm, tìm và chọn tùy chọn "Nhập khẩu" hoặc "Import" để bắt đầu quá trình nhập khẩu dữ liệu từ tệp Excel. Bước 4. Chọn tệp Excel chứa dữ liệu hóa đơn mà bạn muốn nhập khẩu. Có thể có các tùy chọn để chỉ định sheet hoặc các trường dữ liệu cụ thể trong tệp Excel. Cách lập và xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 Bước 5. Kiểm tra và ánh xạ các trường dữ liệu trong tệp Excel với các trường tương ứng trong phần mềm hóa đơn điện tử. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu được nhập khẩu đúng cách và đầy đủ. Bước 6. Xác nhận và thực hiện quá trình nhập khẩu. Phần mềm sẽ xử lý dữ liệu từ tệp Excel và tạo ra các hóa đơn điện tử tương ứng. Bước 7. Kiểm tra lại các hóa đơn điện tử đã được tạo và đảm bảo rằng thông tin được nhập khẩu chính xác. Bạn có thể xem trước và chỉnh sửa các hóa đơn điện tử trước khi gửi đi. Lập hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm Bước 1. Tải và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động. Có nhiều phần mềm hóa đơn điện tử có sẵn trên thị trường cho bạn tham khảo như K-Invoice, MISA meInvoice, E-invoice, Viettel S-invoice, FAST e-Invoice. Bước 2. Đăng nhập vào phần mềm hóa đơn điện tử bằng tài khoản đã đăng ký trước đó. Bước 3. Tạo hóa đơn điện tử mới bằng cách chọn tùy chọn "Lập hóa đơn" hoặc "Tạo mới" trên giao diện phần mềm. Bước 4. Nhập thông tin cần thiết vào các trường thông tin trên hóa đơn điện tử, bao gồm thông tin về người bán, người mua, sản phẩm/dịch vụ, số lượng, giá cả, thuế GTGT, và các thông tin khác liên quan. Bước 5. Kiểm tra lại thông tin đã nhập và xác nhận tạo hóa đơn điện tử. Bước 6. Hệ thống sẽ tạo ra một mã số hóa đơn điện tử duy nhất và lưu trữ thông tin hóa đơn trong cơ sở dữ liệu của phần mềm. Bước 7. Sau khi tạo hóa đơn điện tử, bạn có thể gửi nó đến người mua hàng thông qua email hoặc cổng thông tin trực tuyến. Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử chi tiết Sau khi biết cách lập HĐ ĐT, bạn cũng cần biết cách xuất hóa đơn bằng cách sau: Hướng dẫn xuất từng hóa đơn điện tử Bước 1. Đăng nhập vào phần mềm kê khai hóa đơn điện tử. Bước 2. Chọn menu "Hóa đơn đã lập". Bước 3. Tìm kiếm hóa đơn cần xuất bằng cách nhập thông tin vào ô tìm kiếm hoặc lọc theo ngày tháng. Bước 4. Chọn hóa đơn cần xuất và nhấn vào nút "Xuất hóa đơn". Bước 5. Chọn định dạng xuất hóa đơn (PDF hoặc XML) và lưu file xuất ra máy tính. Hướng dẫn xuất hàng loạt hóa đơn điện tử Bước 1. Tải và cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động. Có nhiều phần mềm hóa đơn điện tử có sẵn trên thị trường. Bước 2. Mở phần mềm hóa đơn điện tử và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bước 3. Tìm và chọn tùy chọn "Xuất hàng loạt" hoặc "Export" trên giao diện phần mềm. Bước 4. Chọn các hóa đơn điện tử mà bạn muốn xuất hàng loạt. Có thể có các tùy chọn để chỉ định danh sách hóa đơn theo ngày, tháng, hoặc các tiêu chí khác. Bước 5. Xác định định dạng xuất hóa đơn điện tử. Phần mềm thường hỗ trợ nhiều định dạng như Excel, PDF, CSV, XML. Bước 6. Chọn vị trí lưu trữ tệp xuất hóa đơn điện tử trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Bước 7. Xác nhận và thực hiện quá trình xuất hàng loạt. Phần mềm sẽ xử lý dữ liệu và tạo ra tệp xuất hóa đơn điện tử theo yêu cầu của bạn. Lưu ý rằng quy trình lập hay xuất hóa đơn điện tử có thể khác nhau tùy theo phần mềm hóa đơn điện tử mà bạn sử dụng. Do đó, bạn cũng cần tham khảo hướng dẫn sử dụng cụ thể từ nhà cung cấp phần mềm hoặc nhân viên kỹ thuật nhé trước khi tiến hành thao tác nhé. Kết luận Trên đây là hướng dẫn cách lập và xuất hóa đơn điện tử vô cùng đơn giản mà bạn cần biết. Những thao tác này cũng rất đơn giản, các bạn hãy lưu lại bài viết này và thực hiện thật chính xác các thao tác này nhé! Hóa đơn điện tử K-Invoice Quý doanh nghiệp quan tâm nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử K-Invoice, vui lòng liên hệ Hotline: 024.7108.9999 hoặc ĐĂNG KÝ tại: DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Bài liên quan Hóa đơn điện tử có sai sót là gì? Xử lý theo mẫu 04/SS-HĐĐT mới nhất Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123 Chi tiết Nghị định 44/2023/NĐ-CP: Giảm thuế GTGT mới nhất 2023 Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh chính xác nhất Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT mới nhất hiện nay

  Cách lập và xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

  Blog, Tin tức Tuesday November 28th, 2023