FileManager - Quản lý file chuyên nghiệp

B1: Trên Menu, chọn “File Manager”

B2: Mã nguồn của các site đã được phân theo từng thư mục giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và quản lý.

B3: Thao tác thêm thư mục, upload file một cách nhanh chóng bằng cách bấm vào nút “New” màu xanh ở góc trên cùng bên trái hoặc bấm chuột phải => chọn New

B4: Đối với từng file con, có thể dễ dàng thao tác sửa, xóa, download, đổi tên…bằng cách trỏ vào file => click chuột phải => Bấm vào các tùy chọn

  • Related Posts

Select country you prefer.

Chat với chúng tôi