Hướng dẫn chọn phiên bản PHP trong SecureWEB hosting

Xem video hướng dẫn tại đây

Ưu điểm của sản phẩm SecureWEB hosting đó là  bạn có quyền chọn nhiểu phiên bản PHP khác nhau :

Tuy nhiên, khi chọn lựa phiên bản nào thì sẽ dùng phiên bản PHP đó cho toàn bộ các website mà bạn đã thêm:

+ Mặc định: PHP 7 

+ Trường hợp chọn phiên bản PHP khác thì hệ thống sẽ phân chia các phiên bản:

- PHP 5.3 - PHP 7.0
- PHP 5.6 - PHP 7.0
- PHP 7.0
- PHP 7.0 - PHP 7.1
- PHP 7.0 - PHP 7.2

Ví dụ: Quý khách chọn phiên bản PHP 5.3 trong Setting. 

Khi bạn kiểm tra lại thì sẽ hiện ra 2 phiên bản PHP như ảnh:

  • Related Posts

Select country you prefer.

Chat với chúng tôi