Quản lý Email server

SecureWEBcho phép người dùng quản lý Email Server có tích hợp Zimbra client - Phần mầm mail tốt nhất hiện nay.

B1: Trên Menu, chọn “Email Server"

B2: Trên màn hình Email Server => Chọn “Add New”

B3: Chọn tên miền => Bấm vào “Add”. Hệ thống sẽ tự động cấu hình các thông số cho email server của bạn

B4: Xuất hiện màn hình cho phép người dùng quản lý tài khoản email server theo tên miền riêng, cụ thể như sau:

- Khung “Email Server” cho phép bạn theo dõi:

Name: tên miền cài đặt email server

Package name: Gói email server sử dụng

Created date: Ngày, giờ tạo

+ Manipulation: Thao tác tạo tài khoản email server hoặc xóa cài đặt email server

+ Để tạo tài khoản email server mới, bạn kích vào biểu tượng add account như hình trên. Trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ => điền thông tin tài khoản (user admin) và mật khẩu (Password) => Bấm “Add"

+ Để xóa email server: Bạn chỉ cần kích vào biểu tượng thùng rác => Hiện ra cửa sổ xác nhận, chọn “Delete” nếu muốn xóa và “Close” nếu không muốn xóa email

- Khung “Email Configuration parameters” cho phép bạn theo dõi thông số cầu hình Email Server và đường link webmail để người dùng truy cập và sử dụng tài khoản email.

- Khung “Account Email Server” cho phép bạn quản lý tài khoản email server và thực hiện các thao tác thay đổi mật khẩu/xóa tài khoản

- Để sử dụng email server vừa tạo, bạn chỉ cần truy cập vào đường link Webmail => Nhập thông tin tài khoản ở khung “Account Email Server”, và mật khẩu vừa đăng ký => chọn “Login”

  • FAQ liên quan

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi