Phân biệt HTTP và HTTPS? Hướng dẫn chuyển từ HTTP sang HTTPS

Phân biệt HTTP và HTTPS? Hướng dẫn chuyển từ HTTP sang HTTPS

Wednesday March 22nd, 2023 Blog, Tin tức

HTTP và HTTPS là hai giao thức truyền tải dữ liệu phổ biến trên internet. HTTP được sử dụng để truyền tải các tài liệu trên web, trong khi HTTPS được sử dụng để truyền tải các tài liệu được mã hóa và bảo mật hơn.

Hiện tại giao thức HTTP không được đánh giá là an toàn vì dữ liệu được truyền tải dưới dạng văn bản không được mã hóa, nghĩa là các kẻ tấn công có thể dễ dàng đọc được thông tin mà người dùng gửi qua mạng.

Trong khi đó, HTTPS được sử dụng để đảm bảo an toàn cho việc truyền tải dữ liệu trên web bằng cách sử dụng mã hóa SSL/TLS để bảo vệ thông tin truyền tải giữa máy tính của người dùng và server web.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các đặc điểm cơ bản của HTTP và HTTPS, cách thức hoạt động của chúng, và tại sao HTTPS là một phương thức truyền tải an toàn và đáng tin cậy hơn.

Sự khác biệt chính giữa HTTP và HTTPS

 • HTTP thiếu khả năng mã hóa dữ liệu, trong khi HTTPS cung cấp Chứng chỉ SSL/TLS nhằm bảo mật giao tiếp giữa server và client.
 • HTTP hoạt động ở Lớp ứng dụng (Application Layer), trong khi HTTPS hoạt động ở Lớp truyền tải (Transport Layer).
 • Mặc định HTTP hoạt động trên port 80, trong khi HTTPS theo mặc định hoạt động trên port 443.
 • HTTP truyền dữ liệu ở dạng văn bản thuần túy, trong khi HTTPS chuyển dữ liệu trong văn bản mật mã (mã hóa văn bản).
 • HTTP nhanh so với HTTPS vì HTTPS tiêu thụ sức mạnh tính toán để mã hóa kênh truyền thông.

Phân biệt HTTP và HTTPS? Hướng dẫn chuyển từ HTTP sang HTTPS 3

HTTP là gì? HTTP có an toàn không?

Giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) cung cấp giao tiếp giữa các hệ thống truyền thông khác nhau. Khi người dùng thực hiện yêu cầu HTTP trên trình duyệt, thì server web sẽ gửi dữ liệu được yêu cầu cho người dùng dưới dạng các trang web. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng giao thức HTTP cho phép chúng ta chuyển dữ liệu từ server sang client.

HTTP là một giao thức lớp ứng dụng nằm phía trên lớp TCP. Nó đã cung cấp một số quy tắc tiêu chuẩn cho các trình duyệt web và server, mà chúng có thể sử dụng để giao tiếp với nhau.

HTTP là một giao thức không  trạng thái vì mỗi giao dịch được thực hiện riêng biệt mà không có bất kỳ kiến thức nào về các giao dịch trước đó, có nghĩa là khi giao dịch được hoàn thành giữa trình duyệt web và server, kết nối sẽ bị mất.

HTTPS là gì?

HTTPS hay Hypertext Transfer Protocol Secure có nhiều ưu điểm nổi trội. Giao thức HTTP không cung cấp tính bảo mật của dữ liệu, trong khi HTTPS đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. Do đó, chúng ta có thể nói rằng HTTPS là một phiên bản an toàn hơn của giao thức HTTP.

Giao thức này cho phép truyền dữ liệu ở dạng mã hóa. Việc sử dụng giao thức HTTPS chủ yếu được yêu cầu khi chúng ta cần nhập chi tiết tài khoản ngân hàng. Giao thức HTTPS chủ yếu được sử dụng khi bạn yêu cầu nhập thông tin đăng nhập. Trong các trình duyệt hiện đại như chrome, cả hai giao thức, tức là HTTP và HTTPS, đều được đánh dấu khác nhau.

Để cung cấp mã hóa, HTTPS sử dụng một giao thức mã hóa được gọi là Bảo mật lớp truyền tải và chính thức, nó được gọi là Lớp cổng bảo mật (SSL). Giao thức này sử dụng một cơ chế được gọi là cơ sở hạ tầng public key không đối xứng và nó sử dụng hai khóa khác nhau được đưa ra dưới đây:

 • Private key: Khóa này có sẵn trên máy chủ web, được quản lý bởi chủ sở hữu của trang web. Nó giải mã thông tin được mã hóa bởi public key.
 • Public key: Khóa này có sẵn cho tất cả mọi người. Nó chuyển đổi dữ liệu thành một dạng được mã hóa.

Phân biệt HTTP và HTTPS? Hướng dẫn chuyển từ HTTP sang HTTPS 2

Phân biệt HTTP và HTTPS

Sự khác biệt chính giữa HTTP và HTTPS là chứng chỉ SSL. Giao thức HTTPS là phiên bản mở rộng của giao thức HTTP với một tính năng bảo mật bổ sung.

Tính năng bảo mật bổ sung này rất quan trọng đối với những trang web truyền dữ liệu nhạy cảm, ví dụ như thông tin thẻ tín dụng.

Giao thức HTTPS được bảo mật do giao thức SSL. Giao thức SSL mã hóa dữ liệu mà client truyền đến server. Nếu ai đó cố gắng đánh cắp thông tin đang được giao tiếp giữa client và server, thì họ sẽ không thể hiểu được do mã hóa. Đây là sự khác biệt chính giữa HTTP và HTTPS mà HTTP không chứa SSL, trong khi HTTPS chứa SSL cung cấp giao tiếp an toàn giữa client và server.

HTTP hay HTTPS: Giao thức nào tốt hơn?

Cho đến nay, HTTPS vẫn tốt hơn HTTP vì nó đem lại mức độ bảo mật cao hơn. Đôi khi trang web của bạn không chứa trang thương mại điện tử yêu cầu dữ liệu nhạy cảm; trong trường hợp đó, chúng ta có thể chuyển sang giao thức HTTP. Mặc dù bảo mật, HTTPS cũng cung cấp SEO. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy SEO của mình.

Hiệu suất HTTP so với HTTPS: Tốc độ của HTTP nhanh hơn HTTPS vì HTTPS chứa giao thức SSL  , trong khi HTTPS không chứa giao thức SSL. Tính năng bổ sung này của SSL trong HTTPS làm cho trang tải chậm hơn.

Phân biệt HTTP và HTTPS? Hướng dẫn chuyển từ HTTP sang HTTPS 5

HTTP và HTTPS khác nhau thế nào

Sau đây là sự khác biệt giữa HTTP và HTTPS:

 • Protocol

Giao thức HTTP là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol, trong khi HTTPS là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol Secure.

 • Bảo mật

Giao thức HTTP không phải là giao thức an toàn vì nó không chứa SSL (Lớp cổng bảo mật), có nghĩa là dữ liệu có thể bị đánh cắp khi dữ liệu được truyền từ client đến server. Trong khi đó, giao thức HTTPS chứa chứng chỉ SSL chuyển đổi dữ liệu thành dạng được mã hóa, vì vậy không có dữ liệu nào có thể bị đánh cắp trong trường hợp này vì người ngoài không hiểu văn bản được mã hóa.

 • Số cổng

HTTP truyền dữ liệu qua port số 80, trong khi HTTPS truyền dữ liệu qua số port 443. Theo tài liệu do Tim Berners-Lee ban hành, ông tuyên bố rằng "nếu số port không được chỉ định, thì nó sẽ được coi là HTTP".

Khi RFC 1340 được công bố, thì IETF (Lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật Internet) đã cung cấp số port 80 cho HTTP. Khi RFC mới được phát hành vào năm 1994, HTTPS được gán số port 443.

 • Layer

Giao thức HTTP hoạt động trên lớp ứng dụng trong khi giao thức HTTPS hoạt động trên lớp truyền tải. Như chúng ta đã biết rằng trách nhiệm của lớp truyền tải là di chuyển dữ liệu từ client sang server và bảo mật dữ liệu là mối quan tâm lớn. HTTPS hoạt động trong lớp truyền tải, vì vậy nó được bọc bằng một lớp bảo mật.

 • Chứng chỉ SSL

Khi bạn muốn các trang web của mình có giao thức HTTPS, thì bạn cần cài đặt chứng chỉ SSL đã ký. Chứng chỉ SSL có thể có sẵn cho cả dịch vụ miễn phí và trả phí. Dịch vụ có thể được lựa chọn dựa trên nhu cầu kinh doanh.

HTTP không chứa bất kỳ chứng chỉ SSL nào, vì vậy nó không giải mã dữ liệu và dữ liệu được gửi dưới dạng văn bản thuần túy.

 • Ưu điểm SEO

Các lợi thế SEO được cung cấp cho những trang web sử dụng HTTPS vì GOOGLE cung cấp tùy chọn cho các trang web sử dụng HTTPS hơn là các trang web sử dụng HTTP.

 • Giao dịch trực tuyến

Nếu chúng ta đang điều hành một doanh nghiệp trực tuyến, thì cần phải có HTTPS. Nếu bạn không sử dụng HTTPS trong kinh doanh trực tuyến, thì khách hàng sẽ không mua hàng vì họ sợ rằng dữ liệu của họ có thể bị đánh cắp bởi người ngoài.

Phân biệt HTTP và HTTPS? Hướng dẫn chuyển từ HTTP sang HTTPS 7

Bảng so sánh giữa HTTP và HTTPS

HTTP

HTTPS

Tên đầy đủ của HTTP là Hypertext Transfer Protocol.

Tên  đầy đủ của HTTPS là Hypertext Transfer Protocol Secure.

Được viết trong thanh địa chỉ dưới dạng http://.

Được viết trong thanh địa chỉ dưới dạng https://.

HTTP truyền dữ liệu qua port số 80.

HTTPS truyền dữ liệu qua port số 443.

Nó không được bảo mật tốt vì với văn bản thuần túy được gửi đi, tin tặc có thể truy cập được.

Nó an toàn vì nó gửi dữ liệu được mã hóa mà tin tặc không thể hiểu được.

Nó chủ yếu được sử dụng cho những trang web cung cấp thông tin như viết blog.

Nó là một giao thức an toàn, vì vậy nó được sử dụng cho những trang web yêu cầu truyền chi tiết tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng.

Nó là một giao thức lớp ứng dụng.

Nó là một giao thức lớp vận chuyển.

Nó không sử dụng SSL.

Nó sử dụng SSL cung cấp mã hóa dữ liệu.

Google không cung cấp tùy chọn cho các trang web HTTP.

Google cung cấp tùy chọn cho HTTPS vì trang web HTTPS là trang web an toàn.

Tốc độ tải trang nhanh.

Tốc độ tải trang chậm so với HTTP vì tính năng bổ sung mà nó hỗ trợ, tức là bảo mật.

Các loại chứng chỉ SSL/TLS được sử dụng với HTTPS

Trong hướng dẫn khác biệt HTTPS và HTTP này, bạn sẽ đề cập đến các loại chứng chỉ SSL / TLS được sử dụng với HTTPS:

Xác thực tên miền:

Xác thực miền xác thực rằng người đăng ký chứng chỉ là chủ sở hữu của tên miền. Loại xác thực này thường mất vài phút đến vài giờ.

Xác nhận tổ chức:

Cơ quan cấp chứng nhận không chỉ xác thực quyền sở hữu miền mà còn xác định chủ sở hữu. Điều đó có nghĩa là chủ sở hữu có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh ID cá nhân để chứng minh danh tính của họ.

Xác thực mở rộng:

Xác thực mở rộng là mức xác thực cao nhất. Nó bao gồm xác nhận quyền sở hữu miền, danh tính chủ sở hữu cũng như bằng chứng đăng ký kinh doanh.

Hướng dẫn chuyển từ HTTP sang HTTPS

Chuyển đổi trang web từ HTTP sang HTTPS có nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện bảo mật và độ tin cậy cho người dùng, tăng khả năng tương tác của trang web, cũng như cải thiện thứ hạng SEO của trang web. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản để chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS:

Bước 1: Đăng ký một chứng chỉ SSL/TLS Bạn cần đăng ký một chứng chỉ SSL/TLS từ một tổ chức chứng thực uy tín. Bạn có thể mua chứng chỉ từ các nhà cung cấp như Comodo, DigiCert, GlobalSign, và Symantec.

Bước 2: Cài đặt chứng chỉ SSL/TLS trên máy chủ web của bạn Sau khi đã mua chứng chỉ SSL/TLS, bạn cần cài đặt nó trên máy chủ web của mình. Thông thường, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn sẽ cung cấp cho bạn một giao diện quản lý để cài đặt chứng chỉ SSL/TLS trên máy chủ web.

Bước 3: Thay đổi liên kết trong trang web Bạn cần thay đổi tất cả các liên kết trong trang web của mình từ HTTP sang HTTPS. Điều này bao gồm cả liên kết trong mã nguồn HTML, CSS, JavaScript, và các tệp hình ảnh.

Bước 4: Thiết lập điều hướng Bạn cần thiết lập điều hướng để chuyển các yêu cầu HTTP sang HTTPS. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thêm các quy tắc điều hướng vào tệp .htaccess của bạn.

Bước 5: Thử nghiệm Cuối cùng, bạn cần thử nghiệm trang web của mình để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu được chuyển đổi thành HTTPS và không có lỗi xảy ra trong quá trình chuyển đổi.

Phân biệt HTTP và HTTPS? Hướng dẫn chuyển từ HTTP sang HTTPS 7

Những lưu ý khi chuyển đổi HTTP sang HTTPS

Kiểm tra tương thích với HTTPS: Trước khi bắt đầu chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng trang web của bạn được tối ưu hóa để hoạt động với HTTPS. Điều này bao gồm kiểm tra các ứng dụng của bên thứ ba hoặc tập lệnh của bạn để đảm bảo rằng chúng hoạt động tốt với HTTPS.

Thay đổi đường dẫn: Khi chuyển đổi, bạn cần thay đổi tất cả các đường dẫn trong trang web của mình từ HTTP sang HTTPS, bao gồm các liên kết, hình ảnh, tệp CSS và JavaScript. Nếu bạn không thay đổi đường dẫn đúng cách, trang web của bạn sẽ bị lỗi và không hoạt động đúng.

Cài đặt đúng chứng chỉ SSL/TLS: Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt chứng chỉ SSL/TLS đúng cách và theo hướng dẫn của nhà cung cấp chứng chỉ. Nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng HTTPS trên trang web của mình.

Kiểm tra liên kết ngoài: Nếu trang web của bạn có các liên kết ngoài, hãy đảm bảo rằng các liên kết này cũng được thay đổi từ HTTP sang HTTPS. Nếu không, các liên kết này sẽ không hoạt động đúng trên trang web của bạn.

Điều hướng: Bạn cần đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu HTTP được chuyển đổi sang HTTPS để đảm bảo an toàn và độ tin cậy cho người dùng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các quy tắc điều hướng trong tệp .htaccess hoặc các tệp cấu hình máy chủ của bạn.

Đánh giá hiệu suất: Sau khi chuyển đổi, bạn cần đánh giá lại hiệu suất của trang web của mình để đảm bảo rằng không có lỗi xảy ra và trang web của bạn hoạt động tốt.

Các bước mà một client kết nối đến web server sử dụng https

Để kết nối đến một web server sử dụng HTTPS, một client cần thực hiện các bước sau:

Client gửi yêu cầu kết nối đến server sử dụng HTTPS thông qua một URL bắt đầu bằng "https://" thay vì "http://".

Khi nhận được yêu cầu kết nối từ client, server phản hồi bằng một gói tin "Server Hello" để khởi đầu quá trình bảo mật SSL/TLS.

Client nhận được phản hồi từ server và kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ SSL/TLS của server để xác định tính toàn vẹn và độ tin cậy của server.

Nếu chứng chỉ SSL/TLS hợp lệ, client sẽ tạo một "Session Key" để sử dụng trong quá trình mã hóa và giải mã các dữ liệu trao đổi giữa client và server.

Client gửi một yêu cầu "Client Hello" cho server, bao gồm cả session key, để xác định các thỏa thuận mã hóa dữ liệu và cách thức truyền tải dữ liệu giữa client và server.

Server phản hồi với một gói tin "Server Hello" bao gồm thỏa thuận mã hóa và phương thức truyền tải dữ liệu được chọn, cũng như chứa session key được mã hóa bằng chứng chỉ công khai của client.

Sau khi thỏa thuận được sử dụng, client và server sử dụng session key để mã hóa và giải mã các dữ liệu được truyền tải giữa họ.

Nếu quá trình này thành công, client và server đã thiết lập kết nối HTTPS và có thể trao đổi dữ liệu an toàn và bảo mật với nhau.

Kết luận

Việc chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS là rất cần thiết để đảm bảo an toàn và độ tin cậy cho trang web của bạn. Tuy nhiên, để chuyển đổi thành công và không ảnh hưởng đến hoạt động của trang web, bạn cần lưu ý các yếu tố như tương thích, thay đổi đường dẫn, cài đặt chứng chỉ SSL/TLS đúng cách, kiểm tra liên kết ngoài, điều hướng và đánh giá hiệu suất sau khi chuyển đổi. Việc thực hiện đầy đủ các lưu ý này sẽ giúp bạn chuyển đổi thành công từ HTTP sang HTTPS.

Tặng miễn phí bộ Plugin 359$ giúp khách hàng tối ưu SEO website

Bộ 3 plugin TENTEN tặng hoàn toàn miễn phí cho tất cả các khách hàng gồm:

 • Rank Math Pro - Tối ưu SEO
 • WP rocket - Tăng tốc độ tải trang
 • Imagify - Nén dung lượng ảnh

Áp dụng khi Đăng ký mới Hosting/ Email Server!

Sở hữu ngay bộ 3 công cụ giúp website của bạn ONTOP GOOGLE!

NHẬN BỘ PLUGIN SEO MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề "http và https"

HTTP có an toàn không
Http và HTTPS khác nhau gì Http la gì Framework Java
Https là gì các bước mà một client kết nối đến web server sử dụng https. Web HTTP Http và HTTPS là gì

Bài liên quan

Recommended Articles for you

 • Domain checker là gì? Hướng dẫn kiểm tra tên miền cực nhanh

  Domain checker là gì? Hướng dẫn kiểm tra tên miền cực nhanh

  Blog, Tin tức Monday May 27th, 2024
 • Domain tech

  Domain tech có ý nghĩa như thế nào? Hướng dẫn cách đăng ký nhanh chóng

  Blog, Tin tức Sunday May 26th, 2024

Do not have missed that article?

 • Domain checker là gì? Hướng dẫn kiểm tra tên miền cực nhanh

  Domain checker là gì? Hướng dẫn kiểm tra tên miền cực nhanh

  Blog, Tin tức Monday May 27th, 2024
 • Domain tech

  Domain tech có ý nghĩa như thế nào? Hướng dẫn cách đăng ký nhanh chóng

  Blog, Tin tức Sunday May 26th, 2024
 • Việc đăng ký hóa đơn điện tử (HĐĐT) mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cá nhân, tuy nhiên, cũng có một số hạn chế cần cân nhắc trước khi quyết định. Hãy theo dõi ngay bài viết bên dưới của Z.com để lựa chọn cho mình giải pháp phù hợp! Có nên đăng ký hóa đơn điện tử không? Có nên đăng ký hóa đơn điện tử không? Việc đăng ký hóa đơn điện tử (HĐĐT) mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cá nhân, tuy nhiên, cũng có một số hạn chế cần cân nhắc trước khi quyết định. Dưới đây là lợi ích mà bạn cần biết khi đăng ký hóa đơn: Đối với doanh nghiệp: Tiết kiệm chi phí: Giảm thiểu chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn giấy. Theo ước tính, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 70% chi phí so với hóa đơn giấy. Tăng hiệu quả quản lý: Giúp doanh nghiệp quản lý hóa đơn dễ dàng, chính xác và an toàn hơn. Doanh nghiệp có thể tra cứu, kiểm soát hóa đơn mọi lúc, mọi nơi thông qua hệ thống quản lý HĐĐT. Tăng tốc độ xử lý giao dịch: Rút ngắn thời gian xử lý giao dịch thanh toán, tăng tốc độ lưu thông hàng hóa. Doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi in ấn và gửi hóa đơn giấy. Bảo vệ môi trường: Góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu sử dụng giấy tờ. Doanh nghiệp có thể góp phần giảm thiểu rác thải giấy và bảo vệ rừng. Tăng tính minh bạch: Tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, hạn chế gian lận và trốn thuế. Mọi thông tin về hóa đơn đều được lưu trữ và quản lý một cách an toàn, minh bạch. Lưu trữ dễ dàng, tiện lợi trên các thiết bị điện tử, dễ dàng truy cập và tra cứu. Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về hóa đơn mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải tìm kiếm hóa đơn giấy. HĐĐT có giá trị pháp lý ngang với hóa đơn giấy theo quy định của pháp luật. HĐĐT được pháp luật công nhận và có thể được sử dụng để làm bằng chứng trong các giao dịch thương mại và tranh chấp. Có nên đăng ký hóa đơn điện tử không? Đối với cá nhân: Tiện lợi: Cá nhân có thể nhận hóa đơn điện tử qua email hoặc điện thoại, không cần phải lưu trữ hóa đơn giấy. Dễ dàng tra cứu: Cá nhân có thể tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử mọi lúc, mọi nơi thông qua hệ thống tra cứu của cơ quan thuế. Bảo vệ môi trường: HĐĐT góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu sử dụng giấy tờ. Cá nhân có thể góp phần giảm thiểu rác thải giấy và bảo vệ rừng. Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước khi đăng ký hóa đơn điện tử? Điều kiện cần để sử dụng hóa đơn điện tử Theo quy định hiện hành của pháp luật, tất cả các doanh nghiệp đều có thể đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Tuy nhiên, để sử dụng HĐĐT, doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện sau: Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp. Doanh nghiệp có hệ thống máy tính, thiết bị điện tử và kết nối internet để sử dụng HĐĐT. Doanh nghiệp có nhân viên có trình độ tin học cơ bản để sử dụng HĐĐT. Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước khi đăng ký hóa đơn điện tử? Hồ sơ đăng ký hóa đơn điện tử Để đăng ký sử dụng HĐĐT, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ sau: Đơn đề nghị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (nếu có). Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ phát hành HĐĐT (nếu có). Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ qua người được ủy quyền). Quy trình đăng ký hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 Quy trình đăng ký hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 bao gồm các bước sau: Quy trình đăng ký hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 Bước 1: Doanh nghiệp lập tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA) và gửi đến cơ quan thuế. Bước 2: Cổng TTĐT Tổng cục Thuế sẽ gửi thông báo tiếp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT qua email cho doanh nghiệp. Bước 3: Trong vòng 1 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo điện tử (Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB) về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT cho doanh nghiệp. Tenten là nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tenten cung cấp dịch vụ đăng ký hóa đơn điện tử trọn gói, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo quy trình đăng ký được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đúng theo quy định của pháp luật. Liên hệ Tenten ngay để được tư vấn dịch vụ, cách lập và xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 Kết luận Việc đăng ký hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, doanh nghiệp và cá nhân cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như chi phí đầu tư, trình độ tin học, an ninh mạng trước khi quyết định.

  Giải đáp: Có nên đăng ký hóa đơn điện tử không?

  Blog, Tin tức Saturday May 25th, 2024
 • Đăng ký ngay chữ ký số giá rẻ Tenten với hàng ngàn ưu đãi

  Đăng ký ngay chữ ký số giá rẻ với hàng ngàn ưu đãi

  Blog, Tin tức Friday May 24th, 2024