Quy định vòng đời tên miền quốc tế phổ biến tại Z.com

Z.com xin thông báo có sự thay đổi quy định hỗ trợ gia hạn muộn và chuộc tên miền đối với một số tên miền quốc tế phổ biến như .com/.net/.org/.info/.biz/.mobi tại Z.com như dưới.

1. Quy định hỗ trợ trước ngày 11/04/2020 như ảnh:

Quy định hỗ trợ từ ngày 11/04/2020:

Theo quy định mới, Z.com sẽ chỉ hỗ trợ gia hạn muộn tên miền trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn tên miền. Kể từ ngày thứ 31 đến khoảng ngày thứ 80, tên miền sẽ không thể gia hạn muộn hoặc đăng ký chuộc tên miền như quy định trước đây.
Mong Quý khách hàng lưu ý gia hạn tên miền trước khi tên miền hết hạn để tránh rủi ro không thể gia hạn hay chuộc tên miền dẫn đến website bị dừng hoạt động hoặc mất tên miền.
Cảm ơn Quý khách!

Select country you prefer.

Chat với chúng tôi