Minecraft là một trò chơi tạo ra các tòa nhà và các cuộc phiêu lưu trong thế giới sân vườn hình hộp đang rất được yêu thích. Mọi người sẽ cùng chơi Minecraft đồng thời trên một bản đồ nên sẽ cần thiết phải chuẩn bị một máy chủ.
Z.com cung cấp dịch vụ Cloud VPS với image ứng dụng Minecraft đã được cài đặt sẵn để bạn có thể bắt đầu sử dụng một cách dễ dàng.
* Vì là máy chủ Minecraft Java Edition nên sẽ không thể kết nối từ Minecraft của iOS hoặc Android.
Khởi tạo image ứng dụng Minecraft trong Z.com Cloud VPS
 

[1] Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái và click vào [+ Máy chủ]

vps1

[2] Tại mục [Kiểu image], chọn [Ứng dụng] sau đó chọn [Minecraft] để tạo máy chủ

minecraft

[3] Vì địa chỉ IP của máy chủ sẽ được yêu cầu khi thiết lập Minecraft, vui lòng kiểm tra địa chỉ IP của máy chủ đã tạo

· Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái của bảng điều khiển và click vào thẻ tên của máy chủ đã tạo.
minecraft1
· Ghi lại địa chỉ IP tại mục [Thông tin mạng] trên màn hình chi tiết máy chủ.
minecraft2
Thiết lập server Minecraft
 

[1] Download bộ cài đặt Minecraft Clinet tại link: https://minefc.com/downloads/ 

Trường hợp bị lỗi [Invalid session - try restarting your game] thì cần sửa phải [server.properties] trên server.

Thực hiện truy cập vào server. Bộ cài đặt Minecraft mặc định theo đường dẫn sau [/opt/minecraft_server]

Sử dụng tool WinSCP để có thể config lại file i[server.properties] 1 cách đơn giản nhất

  • Nhập dịa chỉ IP của bạn vào ô Host name.
  • Nhập user: root
  • Nhập mật khẩu lúc khởi tạo server

1

[2] Mở file [server.properties] theo đường dẫn [/opt/minecraft_server] 

2

Và tìm đến dòng [online-mode=true]. Sau đó đổi thành [online-mode=false] và lưu lại

3

[3] Truy cập vào của server trên trang quản trị của MyZcom. Thực hiện login vào hệ thống

Chạy lệnh [cd  /opt/minecraft_server] để di chuyển vào thư mục minecraft_server

Chạy tiếp lệnh pkill –f ‘java -jar’ để đóng server đang chạy

Tiếp đến chạy lệnh java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.1.12.2.jar nogui để bật lại server. Màn hình dưới hiện ra là thành công.

5

[4] Sau đó bạn tiến hành khởi động Minecraft và chọn Multiplayer

minecraft3

[5] Sau khi click vào nút [Add Server], màn hình đăng ký máy chủ sẽ được hiển thị

minecraft4

[6] [Server Name] là tên máy chủ được hiển thị trên màn hình danh sách máy chủ.

Nếu bạn đang đăng ký máy chủ khác với tên máy chủ mặc định, hãy nhập một tên khác. Tại mục [Server Address], vui lòng nhập địa chỉ IP của máy chủ đã xác nhận ở trên
minecraft5

[7] Sau khi click vào nút [Done], quá trình đăng ký máy chủ sẽ hoàn tất

minecraft6

[8] Click vào tên máy chủ để chọn máy chủ đã được đăng ký sau đó click vào nút [Join Server] ở dưới cùng bên trái để vào máy chủ

minecraft7
minecraft8
Bản đồ sẽ được tạo ra sau khi khởi động máy chủ lần đầu tiên và bản đồ sẽ khác nhau cho mỗi máy chủ.
Các tệp liên quan đến máy chủ Minecraft nằm trong thư mục [/opt/minecraft_server].
Để biết thêm thông tin về Minecraft, vui lòng truy cập trang web chính thức của wiki.

button-dang-ky

Select country you prefer.

Chat với chúng tôi