Hướng dẫn tạo tên miền nhiều hơn 24 kí tự trên Kusanagi

Xin chào các bạn!

Để tạo được website với domain nhiều hơn 24 kí tự trên dịch vụ Kusanagi, các bạn cần đăng nhập qua SSH bằng tài khoản root,

Để truy cập SSH tới VPS, các bạn có thể sử dụng Putty (https://www.putty.org/)
Tiếp đó, các bạn tiến hành nhập các thông số sau để truy cập SSH bằng putty
Hostname : là IP VPS của các bạn (ở đây tenten lấy ví dụ IP 150.95.105.234)
Port :9090
Connection type :SSH

Sau khi nhập thông tin đầy đủ, các bạn click chọn Open

Chọn YES

Login as : root  
Phần password các bạn gõ password chính xác của tài khoản root (lưu ý khi gõ pass sẽ không hiện ký tự), các bạn gõ password như bình thường sau đó ấn enter để truy cập

Sau đó các bạn gõ lệnh sau để thực hiện: kusanagi provision tentenvnno1
Câu lệnh trên có nghĩa như sau: thực hiện tạo thư mục có tên là tentenvnno1 , ở đây quý khách có thể thay tentenvnno1 bằng 1 tên thư mục khác tùy ý  (lưu ý: tên thư mục phải <24 ký tự)

sau đó chúng ta tiếp tục Đến các bước thiết lập ngôn ngữ, host name, database và password 

 Có 2 ngôn ngữ cho chúng ta chọn, 1-tiếng Anh, 2- tiếng Nhật. Ở đây chúng ta sẽ chọn 1-tiếng Anh.

Sau đó chúng ta điền hostname là tên miền của bạn

Bước tiếp theo là điền email 

Và tiếp đến chúng ta nhập database, user database và password

Như vậy chúng ta đã tạo tài khoản thành công cho website với domain > 24 kí tự trên Kusanagi.

Nếu các bạn còn gặp khó khăn trong bài hướng dẫn này, các bạn có thể gửi email đến bộ phận kỹ thuât để được hỗ trợ thêm: hotro.web.vn@z.com (24/7)

Chúc các bạn thành công. !

 

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi