Trong một số trường hợp website của quý khách khi cài themes, plugin thường bị "hỏi" tài khoản FTP. Đôi khi, việc này khá gây phiền phức cho bạn. 

Vậy, TenTen sẽ hướng dẫn cách tắt "hỏi" tài khoản ftp trong wordpress website nhé.

Tuy nhiên, quý khách sử dụng tài khoản đã được cung cấp nhưng không được, nguyên nhân do cấu hình tài khoản này tại file wp-config.php .

Quý khách thực hiện như sau để tắt yêu cầu này

  1. Truy cập hosting Failover
  1. Truy cập menu File Manager -> Tên miền website
  1. Tìm file wp-config.php và mở file này
  1. Tìm các dòng có nội dung

define('FS_METHOD', 'ftpsockets');

define('FTP_HOST', 'localhost');

define('FTP_USER', 'account');

define('FTP_PASS', '*****');

  1. Xóa bỏ các nội dung đó hoặc đánh dấu # phía trước để vô hiệu hóa code

#define('FS_METHOD', 'ftpsockets');

#define('FTP_HOST', 'localhost');

#define('FTP_USER', 'account');

#define('FTP_PASS', '*****');

  1. Vậy là sau đó mỗi lần thao tác cài plugin hoặc themes cho wordpress quý khách sẽ không bị hỏi tài khoản FTP phiền toái nữa

Chúc các bạn thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi