Với Failover Hosting, bạn có thể dễ dàng truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL của từng website với tính năng Auto login bằng cách: Chọn “MySQL Manager” trên Menu => Bấm vào biểu tượng Login

fo12

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi