Với Multi IP Hosting, bạn có thể dễ dàng truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL của từng website với tính năng Auto login bằng cách: Chọn “MySQL Manager” trên Menu => Bấm vào icon login

9

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi