Hướng dẫn khởi tạo ban đầu và thêm tên miền vào dịch vụ Email Server

  1. Khởi tạo ban đầu cho Email Server

Bạn chọn gói Email Server cần khởi tạo

1

Mục mail, bạn nhập thông tin như sau

2

Sau đó chọn Set để thiết lập.

  1. Add tên miền vào Email Server

Bạn click chọn server vừa khởi tạo, sau đó chọn Domain

4

Bạn nhập vào tên domain, rồi save lại.

6

Nếu bạn đăng ký domain tại Z.com thì dns đã được cập nhật tự động cho việc sử dụng email server rồi nhé.

Nếu domain bạn đăng ký nơi khác, bạn cần vào tab dns để xem đầy đủ các bản ghi, và cấu hình lại dns bên trang quản lý tên miền của bạn để sử dụng email server như sau:

73

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi