Hướng Dẫn Dùng Chức Năng Maling List Để Nhận Mail Hàng Loạt

Danh sách gửi thư là tập hợp các tên và địa chỉ được một cá nhân hoặc một tổ chức sử dụng để gửi tài liệu tới nhiều người nhận. Thuật ngữ này thường được mở rộng để bao gồm những người đã đăng ký danh sách như vậy, do đó, nhóm người đăng ký được gọi là "danh sách gửi thư" hoặc đơn giản là "danh sách".

Những thành viên trong danh sách sẽ gửi khi gửi tới Maling List sẽ không bị yêu cầu xem xét bởi quan trị viên tuy nhiên vấn đề xảy ra khi người dùng gửi mail không nằm trong danh sách thì sẽ có yêu cầu quản trị viên xét duyệt nếu số lượng ít thì điều đó cũng khá tốt để kiểm soát nhận mail tuy nhiên nếu số lượng lớn thì sẽ làm cho adim quá tải và bất khả thi.

2

Trong cpanel có hỗ trợ chức năng bỏ chặn kiểm soát tuy nhiên mặc định chức năng này không được kích hoạt để kích hoạt chúng ta cần một số thao tác như sau:

Bước 1 đặt Maling List ở chế độ công khai khi khởi tạo

1

Bước 2: vào phần manage của Maling List

3

Bước 3: click vào Privacy options... chọn [Sender filters]

4

Bước 4:  Quý khách kéo xuống phía dưới cùng tìm phần “Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined.” Và chọn Accept thay vì để hold như mặc định và nhấn lưu lại

5

Sau khi lưu lại bằng cách nhấn phím submit your changes thì khi người dùng không thuộc Maling List sẽ không bị chặn lại.

Chúc quý khách thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi