Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phương pháp tạo máy chủ ảo cùng với lựa chọn Auto-Backup từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái và click vào [+ Máy chủ].

vps1

[2] Vì Auto-Backup chỉ áp dụng từ Plan 2 trở lên, nên vui lòng chọn Plan phù hợp với bạn.

vps7

OS Sau khi chọn "Kiểu image", bạn có thể chọn hệ điều hành sẽ được cài đặt
Phiên bản Bạn có thể chọn phiên bản cho hệ điều hành

[3] Chọn các mục image mà bạn muốn sử dụng và nhập mật khẩu root cho máy chủ ảo.

vps8

[4] Tại mục Tùy chọn, vui lòng chọn [Kích hoạt] Tự động sao lưu, sau đó chọn các mục tương ứng và nhập tên máy chủ mà bạn muốn sử dụng.

vps9

Ổ đĩa bổ sung Bạn có thể thêm ổ đĩa bổ sung khi tạo máy chủ bằng cách chọn "Tạo ổ đĩa mới" hoặc "Chọn ổ đĩa có sẵn". Nếu bạn không muốn thêm ổ đĩa bổ sung vui lòng chọn "Ngắt kết nối"
Các cổng được phép sử dụng Bạn có thể cho phép tất cả các cổng được sử dụng IPv4/IPv6 hoặc chỉ định một cổng nào đó tùy ý
Khóa SSH Để sử dụng xác thực khoá cho kết nối SSH, hãy chọn "Đăng ký khóa mới". Nếu bạn đang sử dụng xác thực mật khẩu, vui lòng chọn "Chưa được sử dụng"

[5] Sau khi xác nhận không có vấn đề với nội dung được lựa chọn để nhập vào, vui lòng click [Thêm Mới].

vps10

 

button-dang-ky

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi