DNS round robin là kỹ thuật thiết lập nhiều địa chỉ IP toàn cầu cho cùng một miền và phân phối tải bằng cách thay đổi máy chủ đích phân giải tên miền cho mỗi yêu cầu.

Bạn có thể thay đổi máy chủ đích phân giải tên miền cho mỗi yêu cầu bằng cách thiết lập các địa chỉ IP toàn cầu khác nhau cho cùng một tên miền với một bản ghi trong cùng một tên máy chủ như ví dụ sau.

■ Ví dụ thiết lập

Tên máy chủ / loại / giá trị
www.tên miền / A / Địa chỉ IP toàn cầu của máy chủ web「a」
www.tên miền / A / Địa chỉ IP toàn cầu của máy chủ web「b」
www.tên miền / A / Địa chỉ IP toàn cầu của máy chủ web「c」

Trong quy trình dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký nhiều bản ghi A với dịch vụ DNS từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

* DNS round robin là một phương pháp phân phối bằng cách sử dụng phân giải tên miền. Yêu cầu sẽ được phân phối ngay cả khi máy chủ đích phân giải tên miền không thể kết nối bình thường do sự cố.
Nếu bạn muốn có một phương pháp phân phối bao gồm cả giám sát hoạt động của máy chủ, vui lòng xem xét giới thiệu về cân bằng tải DSR, cân bằng tải NAT, trình cân bằng tải L7.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Từ trình đơn phía trên, click vào [DNS].

dns1

[2] Chọn tên miền mà bạn muốn thiết lập bản ghi A và click vào biểu tượng [Chỉnh sửa].

dns4

[3] Click vào biểu tượng [+].

dns5

[4] Nhập từng mục, sau đó click [Lưu].

Tên mục Ví dụ thiết lập Chi tiết
Loại A (thông thường) Chọn loại bản ghi
Tên www Nhập tên máy chủ lưu trữ (Trường hợp xxx.z.com thì chỉ nhập xxx)
TTL 3600 Nhập thời gian có hiệu lực của thông tin bản ghi trong khoảng từ 60 giây đến 214,748,3647 giây
Giá trị Địa chỉ IP Nhập địa chỉ IP toàn cầu

dns2-1

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi