Bạn có thể thêm ổ đĩa bổ sung SSD với dung lượng cơ bản là 50GB và cao nhất là 700GB. Hoặc bạn cũng có thể mua thêm dung lượng ổ đĩa tại bảng điều khiển sau khi cài đặt thành công VPS.

* Plan 1 bộ nhớ 1GB có dung lượng ổ SSD mặc định là 20GB.

[1] Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái

m1

[2] Danh sách máy chủ sẽ được hiển thị. Click vào máy chủ đích mà bạn muốn thêm ổ đĩa bổ sung.

* Chỉ VPS đã tạm dừng hoạt động mới có thể thêm ổ đĩa bổ sung.

m5

[3] Click vào [Cài đặt VPS]

screenshot_2018_4_19

[4] Click vào biểu tượng ở phía bên phải để tiến hành thêm ổ đĩa bổ sung

screenshot_2018_4_19

[5] Trường hợp đăng ký ổ đĩa mới, bạn click [Tạo ổ đĩa mới], nhập tên và chọn dung lượng ổ đĩa. Hoặc bạn cũng có thể chọn ổ đĩa đã có sẵn bằng cách click vào [Chọn ổ đĩa có sẵn] sau đó click [Lưu]

screenshot_2018_4_19

[6] Click [Có] để hoàn thành thêm ổ đĩa bổ sung

screenshot_2018_4_19

[7] Đã hoàn thành thêm dung lượng ổ đĩa bổ sung. Bạn có kiểm tra lại hiển thị của ổ đĩa bổ sung đã được tạo.

screenshot_2018_4_19

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi