Với dịch vụ hosting Failover quý khách đã có các trình upload và download được hỗ trợ bởi hosting và trình duyệt. Tuy nhiên các công cụ này chưa thực sự được nâng cao và có nhiều tùy chọn trực tiếp như các trình hỗ trợ build website như FileZilla, WinSCP hay CuteFile..

Để sử dụng WinSCP hay FileZilla trên Failover quý khách phải sử dụng sftp thay cho giao thức ftp thông thường. Tài khoản để truy cập quý khách có thể xem tại Daskboard -> SSH - SFTP Connector.

fo1

fo2

Với FileZilla, Quý khách cần thao tác như sau :

Quý khách vào file -> Site Manager và chọn như hình ảnh định kèm:

fo3

Tại đây khai báo cá thông số host như hình ảnh sau:

fo4

Sau đó nhấn connect để kết nối

Với WinSCP và các phần mềm khác quý khách chỉ cần làm tương tự.

Chúc quý khách thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi