Fix lỗi nginx khi xoá hoặc đổi tên thư mục domain trong Kusanagi Cloud

Kusanagi Cloud sẽ lưu log tại thư mục của từng domain để thuận tiện cho việc kiểm tra log.

Tuy nhiên có một số trường hợp dùng Filemanager vô tình xoá hoặc đổi tên thư mục domain dẫn đến nginx không thể ghi log được và việc try cập giao diện web bị gián đoán.

Dưới đây là cách fix lỗi :

[Bước 1] Login vào server và kiểm tra tình trạng nginx có đang active không hay bị failed :

Dùng command: # kusanagi status

[Bước 2] Khi đã xác định nginx bị failed. Xem log nginx để xác nhận nguyên nhân chính xác:

Dùng command sau:

# tail -f /var/log/nginx/error.log

Khi thấy nginx báo lỗi không ghi được file log ví dụ như trên:

[emerg] 26977#0: open() "/home/kusanagi/rauantoan.shop/log/nginx/access.log" failed (2: No such file or directory)

Tức là nguyên nhân là do đường dẫn ghi file log đã bị xoá.

 

[Bước 3] Cần khởi tạo lại đường dẫn folder file log để nginx tiếp tục hoạt động:

Dùng command :

# mkdir -p /home/kusanagi/rauantoan.shop/log/nginx/

( thay thế bằng tên domain đúng. Ở đây đang vd là domain: rauantoan.shop )

 

[Bước 4] Restart lại nginx:

[root@150-95-104-109 kusanagi]# service nginx restart

Redirecting to /bin/systemctl restart nginx.service

Vào lại website để kiểm tra để xác nhận website đã hoạt động lại.

Trong trường hợp xoá domain, quý khách không nên xoá folder trực tiếp tại filemanager mà cần sử dụng chức năng xoá tại Kusanagi cPanel của Z.com

screen-shot-2017-10-26-at-21-54-26-1

 

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi