Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm địa chỉ IP toàn cầu của mạng chia sẻ toàn cầu tiêu chuẩn từ bảng điều khiển của Z.com Cloud.

Quy trình thao tác của bảng điều khiển

 

[1] Click vào [Mạng] từ trình đơn bên trái.

vps1

[2] Click vào [+ địa chỉ IP] từ [Danh sách địa chỉ IP bổ sung].

vps2

[3] Sau khi chọn [Khu vực] và [Số lượng địa chỉ IP] mà bạn mong muốn, click [Thêm mới].

vps3

Trường hợp bạn thiết lập từ 2 địa chỉ IP trở lên, vì địa chỉ IP toàn cầu được thanh toán dưới dạng một phân đoạn mạng nên bạn có thể đính kèm (kết nối) với một NIC nếu nó là địa chỉ IP toàn cầu của cùng một phân đoạn.
Ngoài ra, nếu bạn thêm nhiều với số lượng lớn, xin lưu ý rằng hủy bỏ địa chỉ IP toàn cầu sẽ được thực hiện cho từng phân đoạn mạng đã được thanh toán.

[4] Nếu không có vấn đề gì, chọn [Có].

vps4

 

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi