Đôi khi bạn quên mất mật khẩu tài khoản Admin cho WordPress do bạn không nhớ hoặc vì một ai đó đã thay đổi mật khẩu Admin WordPress của bạn và cách reset password qua email cũng không hoạt động. Vậy phải làm sao để lấy lại password của mình?

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Xác đinh cơ sở dữ liệu của website bạn

Bạn cần phải biết tên cở sở dữ liệu của website để có thể chỉnh sửa và lấy lại mật khẩu. Cách tốt nhất là bạn mở file wp-config.php nằm ở thư mục root để xem tên cơ sở dữ liệu qua dòng: define(‘DB_NAME’, ‘db_zcom’);

Bước 2: Mở cở sở dữ liệu của bạn

Tất nhiên bạn phải có tài khoản cPanel quản trị hosting rồi. Và bạn tìm đến phpMyAdmin.

5

Mở Database lên sau đó bạn tìm table wp-users và edit tên tài khoản của bạn. Tìm đến trường "user_pass" chọn Function để MD5 và Value điền mật khẩu bạn cần thiết lập.

Thay giá trị user_pass gõ mật khẩu mới và nhấn "Go"

6

Như vậy bạn đã hoàn thành các bước lấy lại mật khẩu WordPress. Bây giờ tài khoản của bạn đã có password mới mà bạn vừa đặt và bạn có thể login vào Admin với thông tin password bạn mới đổi.

Thủ thuật nhỏ những sẽ có ích cho những bạn chưa biết.

Chúc các bạn thành công!

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi